GeriEkonomi Erdoğan'dan 'ekmek' genelgesi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Erdoğan'dan 'ekmek' genelgesi

Erdoğan'dan 'ekmek' genelgesi
refid:22947577 ilişkili resim dosyası

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”nın, tam buğday ekmeğini yaygınlaştırma amacını da içine alacak şekilde tüm kurum ve kuruluşlarca işbirliği içerisinde ve kararlılıkla yürütülerek takip edilmesini istedi.

“Ekmek İsrafını Önleme Kampanyasına” ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelgede, toplumun nimet bildiği ve kutsal bir değer atfettiği ekmekle ilgili üretim, tüketim, israf ve tüketici alışkanlıkları konularında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından yurt çapında yaptırılan araştırmada, Türkiye'de günde 6 milyon, yılda 2,1 milyar ekmeğin israf edildiği sonucunun ortaya çıktığı belirtildi.

Söz konusu ekmek israfının bugünkü parasal karşılığının, 1,5 milyar lira olduğu, 17 Ocak 2013'te “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” başlatıldığı ifade edilen genelgede, kampanya ile ekmek israfının üretim ve tüketim aşamalarında önlenmesi, ekmeğin uygun yöntemlerle muhafazasının sağlanması, bayat veya ihtiyaç fazlası ekmeğin değerlendirilmesi konularında toplumun bilinçlendirilmesi ve tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonu sağlayacak

Genelge ile kampanyanın toplumun tüm kesimlerine ulaşabilecek boyutta sürdürülebilmesi için alınan tedbir ve yürütülen faaliyetlerin uygulama süreçleriyle sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla ilgili kuruluşlar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşu TMO Genel Müdürlüğü görevlendirildi.

Bakanlıklar, valilikler, belediyeler, üniversitelerle diğer kamu kurum ve kuruluşları, alacakları tedbirler ve yapacakları faaliyetlerle kampanyayı destekleyecekler, tüm yurtta etkin bir biçimde yürütülecek olan çalışmalarla israfın önlenmesi hususunda toplumsal bir bilinç ve farkındalık oluşturulmasına azami ölçüde katkıda bulunacak.

Kampanyanın amacına ulaşabilmesi için toplumun her kesimine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek, halk, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve meslek kuruluşları ile işbirliği yapılacak.

Toplumun temelini oluşturan aile ve kadınların rolünü dikkate alan sosyal politikalar geliştirilecek, özellikle çocukların ve gençlerin kampanyaya katılmalarını özendiren projeler oluşturularak uygulamaya konulacak.

İlgili kuruluşlar tarafından konuya ilişkin eğitim, seminer, panel, konferans ve toplantı gibi organizasyonlar düzenlenecek ve söz konusu etkinliklerde araştırma sonuçlarına, ekmek israfının önlenmesine ve tam buğday ekmeği tüketiminin faydalarına ilişkin bilgiler verilecek ve bu kampanya kapsamında hazırlanacak kamu spotu, film ve animasyon gibi çalışmalar gösterilecek. Bu kapsamda, bakanlık ve kuruluşlarca temin edilebilecek yazılı ve görsel malzemeler medya ve diğer iletişim araçları kullanılarak toplumun her kesimine ulaştırılmaya çalışılacak, özellikle gar, istasyon, durak, metro, havaalanı, kara yolu, liman, toplu taşıma araçları ve benzeri kamuya açık yerlerde yazılı ve görsel bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

www.ekmekisrafetme.com adresine link verilecek

Genelgeye göre, ilgili bakanlık ve kurumlarca ambalaj, gramaj, kalite, hijyen, üretim, dağıtım ve satış gibi konularda ekmek israfının önlenmesine ve tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak mevzuat düzenlemeleriyle bu kapsamda gerekli denetimlerin yapılması sağlanacak.
İnternet sitelerinde, www.ekmekisrafetme.com adresine link verilerek, orada yer alan “Türkiye'de Ekmek İsrafı Araştırması” sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya konulacak tedbir ve faaliyetlerin bu değerlendirmeler çerçevesinde planlanmasına önem verilecek.

Menüye göre ekmek

Toplu tüketim yapılan kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan yemekhanelerde, menüye göre ekmek çıkarılması, ekmeğin ince dilimlenmiş olarak, paketli rol ekmeğin ise düşük gramajlı olarak sunulması, tam buğday ekmeği bulundurulmasının sağlanması ve tüketiminin yaygınlaştırılması amacıyla gerekli tedbirler alınacak.

Belediyeler ve il özel idarelerince ekmek fırınları düzenli olarak denetlenecek, gerekli sağlık ve mevzuat şartlarını sağlayamayan fırınların üretim yapmasına izin verilmemesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca düzenleme yapılacak.

Üretici ve tüketicileri teşvik edecek tedbirlerin alınması, ekmek üretim ve satış noktalarında istihdam edilen kişiler ile restoran, fırın, otel ve turizm sektörü çalışanlarının eğitilmesi için meslek odalarıyla işbirliği yapılması hususlarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çalışma yürütülecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı katkı sağlayacak

Sağlıklı beslenme de dahil olmak üzere eğitici program, etkinlik ve yarışmalar düzenlenecek ve bu konuların temel eğitim ders müfredatı içerisine dahil edilmesi için gerekli tedbirler Milli Eğitim Bakanlığınca alınacak.Sağlıklı ve dengeli beslenme amacıyla tam buğday ekmeği tüketiminin teşvik edilmesi için toplum sağlığı alanında gerekli çalışmalar Sağlık Bakanlığınca yapılacak.

Kampanya konularının, desteklenen ve kaynak aktarılan film ve tiyatro dahil her türlü sahne sanatı senaryoları ve projelerde uygun bir şekilde işlenmesi, film ve projelere gizli veya açık spotlar yerleştirilmesi ve konuyla ilgili özel sektörün teşvik edilmesi için gerekli tedbirler Kültür ve Turizm Bakanlığınca alınacak.

Kampanya konularıyla ilgili halkı bilinçlendirme çalışmalarına Diyanet İşleri Başkanlığınca gerekli katkı sağlanacak.

Televizyon ve radyo programlarında kampanyaya ilişkin kamu spotlarının yayınlanması amacıyla gerekli çalışmalar ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak.

Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası, tam buğday ekmeğini yaygınlaştırma amacını da içine alacak şekilde tüm kurum ve kuruluşlarca işbirliği içerisinde ve kararlılıkla yürütülerek takip edilecek, ekmeğin israf edilmemesi bilincinin tüm fertler için bir yaşam biçimi haline gelmesi özendirilecek.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False