Enerjide dönüşüm zamanı

Enerjide dönüşüm zamanı

Türkiye ekonomisine en yüksek katkıyı sağlaması için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğiyle birlikte sürdürülebilir şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizen SHURA Direktörü Dr. Değer Saygın, “Böylece sınırlı miktardaki yerli doğalgaz kaynaklarının daha uzun süreli ve daha verimli kullanılmasına olanak sağlanır” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin hazırladığı ‘Enerji Dönüşümünde Yerli Doğalgazın Rolü’ başlıklı kısa çalışmada Türkiye’nin yeni keşfedilen yerli doğalgaz kaynaklarının yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile birlikte Türkiye enerji dönüşümüne önemli katkısının olacağı belirtildi. SHURA Direktörü Dr. Değer Saygın, bu çalışmanın yeni bulunan doğalgazın Türkiye ekonomisine en yüksek katkıyı sağlaması için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile birlikte sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. 320 milyar metreküp potansiyele sahip yerli doğalgazın tüm ithal doğalgaz kaynaklarını ikame etmesi halinde Türkiye’nin doğalgaz tüketimini yedi yıl karşılayabileceğini, sadece binalar ve sanayi için kullanılması halindeyse 12 yıl yetecek potansiyeli olduğunu vurgulayan Saygın, şunları söyledi: “Sürdürülebilirliği sağlamak için enerji tüketen sektörlerin yerli doğalgazı temiz enerji kaynaklarıyla desteklemeleri önem arz edecektir. Bu kaynakların en önemlilerinden biri ise enerji verimliliği. Enerjisini daha verimli kullanan ve talebini akıllı teknolojilerle yöneten son tüketicinin ihtiyaç duyacağı enerji azalacaktır. Bu da sınırlı miktardaki yerli doğalgaz kaynaklarının daha uzun süreli ve daha verimli kullanılmasına olanak tanıyabilir.”

İSTİHDAM OLUŞACAK

Haberin Devamı

Günümüz ithal doğalgaz değeri üzerinden bulunan keşfin ortalama 80 milyar dolarlık bir ekonomik fayda getireceğine dikkat çeken Saygın, “Bu da Türkiye’nin toplam yıllık enerji ithalatının neredeyse iki katına eşit. Bu sadece yeni açıklanan kaynak potansiyelinden sağlanacak olan fayda. Bulunan kaynağın ithalatı azaltması beklenirken, gazın çıkarılması da yeni bir sektörün ortaya çıkmasına kapı açacak. Ayrıca doğalgaz zincirinde yer alan sektörlerin gelişmesi ve istihdam yaratılması öngörülüyor” diye konuştu.

VERİMLİLİK SAĞLANABİLİR

Sürdürülebilirliği sağlamak için enerji tüketen sektörlerin yerli doğalgazı temiz enerji kaynaklarıyla desteklemelerinin önemli olduğunu söyleyen Saygın, “Bu kaynakların en önemlilerinden biri ise enerji verimliliği. Enerjisini daha verimli kullanan ve talebini akıllı teknolojilerle yöneten son tüketicinin ihtiyaç duyacağı enerji azalacaktır. Bu da sınırlı miktardaki yerli doğalgaz kaynaklarının daha uzun süreli ve daha verimli kullanılmasına olanak tanıyabilir” diye konuştu.

DÖNÜŞÜM İÇİN ÖNEMLİ

Haberin Devamı

Enerji Dönüşümünde Yerli Doğalgazın Rolü çalışmasına göre, yerli doğalgaz kaynağı enerjiyi son tüketen sektörlerin dönüşümünde önemli bir aracı olacak. Yerli kaynakların enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklı ısı ve yine yenilenebilir elektrikten üretilen hidrojenle desteklenmesi ise tam bir dönüşümün sağlanması için elzem. Hidrojen de mevcut doğalgaz şebekesine enjekte edilerek kullanılabilir, bu sayede hem mevcut doğalgaz şebekesi kullanılabilir hem de ithal doğalgaza olan ihtiyaç azaltılabilir.

Haberle ilgili daha fazlası: