Emekliler için emlak vergisinde yeni muafiyet

Güncelleme Tarihi:

Emekliler için emlak vergisinde yeni muafiyet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2022 07:00

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tapuda işyeri olarak geçen ancak ikamet olarak kullanılan konutlarda yaşayan emeklilerin vergi muafiyetinden yararlandırılmasının mümkün olduğuna karar verdi.

Haberin Devamı

Aynı dosya ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı da (GİB) benzer görüş bildirdi. Ancak ilgili belediye her iki kurumun önerileri doğrultusunda işlem yapmayınca, konu vergi mahkemesine taşındı. Dava dosyasına göre, emekli Kazım Ulusoy isimli vatandaş, Ankara Yenimahalle’de 1 artı 1 şeklindeki 50 metrekarelik bir evde yaşıyordu.

Ulusoy’un, oturduğu taşınmazın tapuda ofis olarak görülmesi nedeniyle, 2021 yılı için 545 TL, 2022 yılı için 704 TL emlak vergisi alındı. Bunun üzerine Ulusoy, emekli olduğu için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanmak için su ve elektrik mesken aboneliğini gösteren faturalarla Yenimahalle Belediyesi’ne başvurdu. Belediye, Ulusoy’un ikametinin tapu kayıtlarında ofis olarak kayıtlı olduğu, bu nedenle vergilendirilmesinin işyeri üzerinden yapıldığı yönünde yanıt verdi.

İNDİRİMDEN YARARLANABİLİR

Belediye’den gelen olumsuz yanıt üzerine Kazım Ulusoy, GİB’e başvurdu. GİB de “İndirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulaması meskenlere getirilmiş bir oran indirimi olup ofis olarak kayıtlı taşınmazın, mesken olarak kullanılması ve bu durumun da yoklama yapılarak tespit edilmesi halinde anılan uygulamadan yararlanmanız mümkün bulunmaktadır” yanıtını verdi. Bu yanıt üzerine Ulusoy KDK’ya şikâyette bulundu. Ombudsmanlık da 10 Mart tarihinde, “taşınmazının mesken olarak kullanılıp kullanılmadığının makul sürede yoklama yapılarak tespit edilmesi, mesken olarak kullanıldığının tespiti halinde başvuranın indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından faydalanabilmesi için gerekli olan diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususunun idarece yeniden değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunulmasına” karar verdi.

Haberin Devamı

Verilen bu kararın ardından Ulusoy, şartlarını taşıdığı halde indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlandırılmaması üzerine CİMER’e şikâyette bulundu. Belediye ise Ulusoy’a “KDK’ya yapılan başvuru kapsamında verilen kararın yalnızca tavsiye niteliğinde olduğu, mükellefin vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için ancak adına kayıtlı taşınmazın tapu kütüğündeki ‘ofis’ ibaresinin mesken olarak değiştirilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılabileceği” yönünde yanıt verdi.

DAVA AÇTI

Ulusoy, kendisine verilen yanıtla ilgili olarak bu sefer Ankara 2. Vergi Mahkemesi’ne 26 Nisan’da dava açarak, “Emeklilere yönelik indirimli emlak vergisi uygulanması kapsamında ilgili işlemin yapılması için yapılan başvurunun reddine ilişkin davalı idarenin işleminin iptali” talebinde bulundu. Dava dilekçesinde şöyle denildi:

Haberin Devamı

“Davalı kurum, GİB ve KDK yazıları doğrultusunda çözüm üretmek yerine, ofis ibaresinin tapudan kaldırılması amacıyla dava açılmasını ve ancak o düzeltmenin yapılması sonrasında kendisine başvuru yapılması koşulunu ileri sürmekte, görev ve sorumluluklarını yerine getirmekten imtina ederek fazladan para tahsiline devam etmek istemektedir. Taşınmazının, davalı idare tarafından öncelikle konut olarak kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi ve buna göre vergilendirme işleminin yapılması gerekirken buna ilişkin başvurunun reddedilerek davacı müvekkilin hem vergi muafiyetinden yararlanma imkânının elinden alınması hem de meskene ilişkin vergilendirmede taşınmazın işyeri olduğu kabulüyle işlem yapılması şeklinde davalı idarece yapılan işlemler usul ve yasaya aykırı olup bu idari işlemin iptali gerektiği açıktır.”

 

 

BAKMADAN GEÇME!