Elektrik üretimi Aralık 2020'de yüzde 4,3 arttı

Elektrik üretimi Aralık 2020de yüzde 4,3 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artışla 26 milyon 795 bin 279 megavatsaat oldu.

Haberin Devamı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Aralık 2020'ye ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 33,3'ü doğal gaz santralleri, yüzde 22,4'ü ithal kömür, yüzde 14,8'i hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,5'i linyit santralleri tarafından yapıldı. Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Toplam lisanslı elektrik üretimi, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 artarak 26 milyon 795 bin 279 megavatsaate yükseldi. Elektrik üretimindeki artışta, sanayi üretimindeki artış ve tarımsal sulama kaynaklı tüketim etkili oldu.

FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yüzde 10,4 artarak 21 milyon 163 bin 50 megavatsaat oldu. Tüketimin yüzde 44,1'i sanayi, yüzde 25,6'sı mesken ve yüzde 22,7'si ticarethane aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu tüketimde tarımsal sulamanın payı yüzde 5,2, aydınlatmanı payı ise yüzde 2,3 olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı

ABONE SAYISI ARTTI

Elektrikte abone sayısı geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarak 46 milyon 77 bin 742'ye ulaştı. Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 4,3, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 2,9, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,6, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 2,1 ve ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 1,9 artış görüldü. Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 4,8 artarak 89 bin 67 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 28,8'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,7'si barajlı hidrolelektrik, yüzde 11,4'ü linyit santrallerinden, kalanı ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

Haberle ilgili daha fazlası: