Döviz kazandırıcı hizmetlere kredi

Devlet Bakanı Tunca Toskay, Türk Eximbank'ın ''döviz kazandırıcı hizmetler'' kredisinin yürürlüğe girdiğini bildirdi.Devlet Bakanı Toskay, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın, ihracatın finansmanına yönelik kullandırdığı kredilerin yanı sıra döviz kazandırıcı hizmetlerin desteklenmesi amacıyla, daha önce yürürlüğe giren uluslararası kara ve denizyolu nakliyat kredisine ilave olarak, döviz kazandırıcı hizmetler kredisini de yürürlüğe koyduğunu vurguladı.     Toskay, söz konusu kredi programıyla, Türk Eximbank tarafından, Türkiye'de yerleşik firmaların yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetleri ile yazılım, projelendirme, danışmanlık gibi hizmetlerin finanse edilebileceğine dikkati çekti. Bakan Toskay, kredinin Türkiye'de yerleşik firmalara, kredi konusu proje için imzalanmış sözleşme kapsamında yer alacak harcamaların finansmanına yönelik olarak, krediye ilişkin vergi resim harç istisnası belgesinin kapatılması taahhüdü karşılığında, proje bazında Türk lirası ve döviz cinsinden kullandırılacağını ifade etti.   Kullandırılacak kredinin koşullarının, her bir başvuru için işlem bazında, firma ve projenin özellikleri esas alınarak Eximbank tarafından belirleneceğini ifade eden Bakan Toskay, açıklamasında şunları kaydetti: ''1 Ocak 2002- 12 Temmuz 2002 döneminde, kısa vadeli kredi  programları kapsamında 6,445 kredi işlemi gerçekleştirerek, 1,710 firmaya 1,5 katrilyon lira tutarında kredi kullandıran Türk Eximbank tarafından uygulamaya konulan söz konusu programın, ülkemiz döviz girdisinin artırılmasında olumlu katkıda bulunması beklenmektedir.''
Haberle ilgili daha fazlası: