Dış borç liginde 23’üncü çıktık

Dış borç liginde 23’üncü çıktık

Dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi olan Türkiye, dünya dış borç liginde de 23’üncü oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), CIA ve IMD World Competitiveness Yearbook 2008 verilerinden derlenen bilgilere göre, toplam kamu ve özel sektörün yabancılara, yabancı para mal ve hizmet karşılığı dahil ödemesi gerekli toplam dış borç miktarını gösteren "dış borç sıralamasında" ABD başı çekiyor. ABD’nin 12 trilyon 250 milyar dolar toplam dış borcu (devlet ve özel sektör dış borç toplamı) bulunuyor. ABD’yi 10 trilyon 450 milyar dolar toplam dış borçla İngiltere, 4 trilyon 489 milyar dolar toplam dış borçla Almanya, 4 trilyon 396 milyar dolar toplam dış borçla Fransa takip ediyor. Hollanda’nın 2 trilyon 277 milyar dolar, İrlanda’nın 1 trilyon 841 milyar dolar toplam dış borcu bulunuyor. Japonya’nın toplam dış borcu 1.5 trilyon, İsviçre’ninki 1.3 trilyon dolar, İspanya’nınki 1.1 trilyon dolar düzeyinde. Bunu 996.3 milyar dolarla İtalya, 826.4 milyar dolarla Avustralya, 758.6 milyar dolar ile Kanada, 752.5 milyar dolar ile Avusturya, 598.2 milyar dolar ile İsveç, 588 milyar dolar ile Hong Kong takip ediyor. Danimarka’nın 492.6 milyar dolar, Norveç’in 469.1, Portekiz’in 461.2 milyar dolar toplam dış borcu bulunurken, Çin’in toplam dış borcu 363 milyar dolar düzeyinde. Rusya’nın 356.5 milyar dolar, 5 milyon nüfuslu Finlandiya’nın 271.2 milyar dolar düzeyinde toplam dış borcu bulunuyor.

Nüfusları az ama

Türkiye, 247.1 milyar dolarlık toplam dış borç stokuyla dünya sıralamasında 23’üncü sırada. Dış borçta Türkiye’yi geride bırakan ülkeler içinde nüfusları 4 ile 10 milyon arasında değişen, İrlanda, İsviçre, Belçika, Avusturya, İsveç, Hong-Kong, Danimarka, Norveç, Portekiz ve Finlandiya dikkati çekiyor. Türkiye’yi 229.4 milyar dolarlık dış borçla Brezilya, 220.1 milyar dolarla da Güney Kore izliyor. 2001 yılında ekonomik kriz yaşayarak borçlarını ödeyememe durumu yaşayan Arjantin’in ise toplam dış borcu 2008 yılında 135.8 milyar düzeyinde. Öte yandan komşu ülkeler Irak’ın 100.9 milyar dolar, İran’ın ise 20.7 milyar dolar toplam dış borcu bulunuyor. Diğer taraftan, merkezi hükümetlerin dış borçlarına bakıldığı zaman dünyada en borçlu 50 ülke (Çin’e bağlı Hong Kong da ülke sayılmış) ve İran (74. borçlu ülke) içinde 6 merkezi hükümetin dış borcu bulunmuyor. Buna göre, Tayvan, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre, Singapur ve İrlanda’nın dış borç stokunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı sıfır. Finlandiya’da bu oran yüzde 0.2 iken, Çin’de yüzde 0.09 düzeyinde.

Toplam borcun yüzde 61’i 4 ülkenin

DÜNYA genelinde toplam dış borç tutarı 51 trilyon 780 milyar dolar. Bunun 22.7 trilyon doları ABD ve İngiltere’ye ait. İki ülke dünya toplam borç stokunun yüzde 43.84’üne sahipler. Bu ülkelere Almanya ve Fransa’yı da eklediğimizde 4 ülkenin toplam dış borç toplamı 31 trilyon 585 milyar dolara, dünya borç toplamındaki oranları da yüzde 61’e ulaşıyor.
Haberle ilgili daha fazlası: