GeriEkonomi Defter göstermeyene 100 milyon ceza var
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Defter göstermeyene 100 milyon ceza var

Vergi Reform Tasarısının 4'üncü maddesi ile Vergi Usul Kanununun 256'ıncı maddesinde değişiklik getiriyor. Buna göre, ‘‘gerçek ve tüzel kişiler her türlü ticari defter, belge ve bilgisayar kayıtlarını yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmeye mecburdurlar.’’ ‘‘Bu zorunluluk, defter ve belgelerin tetkiki için yeminli mali müşavirler tarafından yapılan talepler için de geçerlidir.’’

Defter ve belgelerini yetkili makam ve yeminli mali müşavirlere süresi içinde ibraz etmeyenlere Vergi Tasarısının 10'uncu maddesi ile değiştirilen Vergi Usul Kanununun mükerrer 355'inci maddesi ile aşağıdaki cezalar öngörülüyor:

Bilanço esasına göre defter tutan tüccar ve çiftçiler ile serbest meslek erbabına 100 milyon lira,

İşletme esasına göre defter tutan tüccar, çiftçi ve kazancı basit veya götürü tespit edilenlere 50 milyon lira,

Yukarıdaki bentlerdekilerin dışında kalanlara 25 milyon lira özel usulsüzlük cezası kesilir.

Defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi veya eksik olarak ibraz edilmesi durumlarında verilecek bu cezaların ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Yeminli Mali Müşavirlere defter ve belgeleri ibraz etmeme fiilinin tekerrürü halinde özel usulsüzlük cezası yukarıdakinin bir katı artırılmak suretiyle uygulanır.

Bu durumda hem vergi mükellefleri hem de vatandaşlar yetkili memurların ve yeminli mali müşavirlerin talepleri halinde ellerindeki belgeleri süresi içerisinde ve eksiksiz olarak incelemeye arz etmek mecburiyetindedirler.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False