Danıştay'da atamalar

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, idari yargı kararnamesini tamamladı.

Kararname ile Danıştay tetkik hakimlerinden bazıları Danıştay Savcılığı’na atandılar. İdare ve vergi mahkemelerinde görev yapan hakimlerden bazılarının görev yerinde değişiklik yapılırken, bazı mahkeme üyeleri de Danıştay’a tetkik hakimi olarak atandılar.

Toplam 94 idari yargı hakimini kapsayan kararname şöyle:

Adana Vergi Mahkemesi Başkanı Nihat Dağ Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na, İçel Vergi Mahkemesi Üyesi Hüseyin Naci Çetin Hatay Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na, Danıştay Tetkik Hakimi Münevver Demir Danıştay Savcılığı’na, Konya Vergi Mahkemesi Başkanı Bilal Uslu Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyeliği’ne, Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi İsmail Topan Afyon Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na, Danıştay Tetkik Hakimi Ali Kemal Terlemezoğlu Danıştay Savcılığı’na Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Oktay Saraç İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Adem Gürgen Adana Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na, Danıştay Tetkik Hakimi Sefer Yıldırım Danıştay Savcılığı’na, Danıştay Tetkik Hakimi Hasan Hüseyin Tok Danıştay Savcılığı’na, Danıştay Tetkik Hakimi Süheyla Ohri Danıştay Savcılığı’na, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi Abdulhamit Yemni Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Danıştay Tetkik Hakimi Sedat Larlar Danıştay Savcılığı’na.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Hacı Hasan Beşpınar Kırıkkale Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na, Danıştay Tetkik Hakimi Tevhide İnce Danıştay Savcılığı’na, Danıştay Tetkik Hakimi Saadet Ünal Danıştay Savcılığı’na, Danıştay Tetkik Hakimi Buket Oral Danıştay Savcılığı’na, Danıştay Tetkik Hakimi Erkan Cantekin Danıştay Savcılığı’na, Danıştay Tetkik Hakimi Minire İclal Kutucu Danıştay Savcılığı’na, Danıştay Tetkik Hakimi İfit Güngör Danıştay Savcılığı’na, Kırıkkale Vergi Mahkemesi Başkanı Erdoğan Üyümez Eskişehir Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Nadide Alphan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Danıştay Tetkik Hakimi Yaşar Uğurlu Danıştay Savcılığı’na, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Mehmet Akkaya Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Konya İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Samur Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ne.

Adana İdare Mahkemesi Başkanı Atilla Sarp Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na, Samsun Vergi Mahkemesi Başkanı Mehmet Özkan Konya Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Biriz Gürsu Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı’na, Danıştay Tetkik Hakimi Mukaddes Aras Danıştay Savcılığı’na, Danıştay Tetkik Hakimi Radiye Tiryaki Danıştay Savcılığı’na, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi Tuncay Armağan Erzurum Vergi Mahkemesi Üyeliği’ne, Samsun İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Kemal Aka İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Çetin Aday Samsun İdare Mahkemesi Başkanlığı’na.

Van İdare Mahkemesi Başkanı Ali Yaşar Yurdabak Adana İdare Mahkemesi Başkanlığı’na, Danıştay Tetkik Hakimi Rüstem Karabatak Ordu İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Konya İdare Mahkemesi Üyesi Osman Ermumcu Konya İdare Mahkemesi Başkanlığı’na, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi Mehmet Gökpınar Muğla İdare Mahkemesi Başkanlığı’na, Bursa İdare Mahkemesi Üyesi Ali Telli Sakarya İdare Mahkemesi Başkanlığı’na.

Samsun İdare Mahkemesi Üyesi Munise Aday Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Danıştay Tetkik Hakimi Bekir Sözen Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü’ne, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi Ali Rıza Yeğenoğlu Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Danıştay Tetkik Hakimi Nurten Çolakoğlu Manisa İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Danıştay Tetkik Hakimi Şahnaz Gerek Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Halil Koç Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Samsun Vergi Mahkemesi Üyesi Adil Memiş Samsun Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi Ramazan Erol Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Edirne İdare Mahkemesi Üyesi Ayhan Derin Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi Cevdet Erkan Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Konya Vergi Mahkemesi Üyesi Abdurrahman Gençbay Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Manisa İdare Mahkemesi Üyesi Kadir Coşkun Kayaalp Muğla İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Konya Vergi Mahkemesi Üyesi Erhan Çolakoğlu Manisa Vergi Mahkemesi Üyeliği’ne, Malatya İdare Mahkemesi Üyesi Ahmet Erkal Kocadağ Van İdare Mahkemesi Başkanlığı’na, Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi Yıldırım Kılıçkıran Edirne Vergi Mahkemesi Üyeliği’ne, Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi Ali Fuat Uçar Van Vergi Mahkemesi Üyeliği’ne, Bursa İdare Mahkemesi Üyesi Metin Çağlar Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Sivas İdare Mahkemesi Üyesi Oktay Aydın Kayseri İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Adana Vergi Mahkemesi Üyesi Enis Sivişoğlu Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi Levent Barış Tüfenkçi Konya İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Edirne Vergi Mahkemesi Üyesi Cihangir Cengiz Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Kayseri Vergi Mahkemesi Üyesi Sadık Sağlam İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliği’ne, Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi Recep Yılmaz Korkmaz Samsun Vergi Mahkemesi Üyeliği’ne, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi Bilgin Özbey Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi Numan Şahin Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi Tanju Kızılkuş Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Elazığ Vergi Mahkemesi Üyesi Mustafa Doğan Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Elazığ Vergi Mahkemesi Üyesi Kürşat Ural Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Makbule Çiçek Samsun İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi İshak Sağır Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Trabzon Vergi Mahkemesi Üyesi Şenay Aslan Tüfenkçi Konya Vergi Mahkemesi Üyeliği’ne, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Bülent Savaş Güler Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Kamber Ünal Konya Vergi Mahkemesi Üyeliği’ne, Zonguldak Vergi Mahkemesi Üyesi Recai Keskinkılıç Zonguldak İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Hatay Vergi Mahkemesi Üyesi Celal Akpınar Antalya Vergi Mahkemesi Üyeliği’ne, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Mehmet Metin Kahraman Malatya Vergi Mahkemesi Üyeliği’ne, Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi Füsun Erkin Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Van Vergi Mahkemesi Üyesi Engin Ünal Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi Şehnaz Gençay Karabulut Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Eskişehir Vergi Mahkemesi Üyesi Gökhan Duran Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Adana İdare Mahkemesi Üyesi Hamza Eyidemir Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Çorum Vergi Mahkemesi Üyesi Orhan Boyraz Denizli İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Eskişehir Vergi Mahkemesi Üyesi Işın Aka Delice Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi Kemal Yemişen Edirne İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Edirne Vergi Mahkemesi Üyesi Fatma Özlü Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Antalya İdare Mahkemesi Üyesi Mustafa Arslan Adana İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Sivas İdare Mahkemesi Üyesi Serpil Koçyiğit Erdoğan Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi Asiye Değirmenci Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi Önder Gülaçtı Muğla İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Gülsen Tıltak Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Sivas İdare Mahkemesi Üyesi Hüseyin Mısır Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi İsmet Can Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Aydın Vergi Mahkemesi Üyesi Talip Kaya Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Konya İdare Mahkemesi Üyesi Serpil Gençbay Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, İçel Vergi Mahkemesi Üyesi Haşim Güney Danıştay Tetkik Hakimliği’ne, Sakarya Vergi Mahkemesi Üyesi Rabia Başer Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliği’ne.
Haberle ilgili daha fazlası: