Çiller'in buğdayı ortada kaldı

DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, Polatlı gezisi sırasında aldığı 10 tonluk buğdayın parasını henüz ödemedi. 24 Temmuz günü Polatlı'ya giden Çiller, Ticaret Borsası'nı ziyaret etmiş ve o gün yapılan açık artırmaya katılmıştı. Salonda bulunanlardan daha fazla ücret vererek Mehmet Yaşar adlı çiftçiden kilosu 100 bin liradan 10 ton buğday alan Çiller, yaklaşık 1 milyar lira tutan buğday parasını bugüne kadar ödemedi. DYP Genel Sekreteri Nurhan Tekinel, Çiller'in aldığı buğdayı aynı gün Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını duyurmasına rağmen, söz konusu buğday henüz Polatlı'dan çıkmadı. Buğdayın kendi deposunda beklediğini söyleyen Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu, ‘‘Şu ana kadar bir ödeme yapılmadı. Biz İlçe teşkilatından haber bekliyoruz’’ dedi. Çiller, gezisi sırasında buğday paralarını ödemeyen hükümeti eleştirerek, ‘‘Ben Hazine'yi bırakırken bütün parayı pulu buğday için ödensin diye bıraktım da ayrıldım. Size hiç yalan söylemedim’’ diye konuşmuştu. ANKARA / UBA

Denk bütçenin açığı 700 trilyon

REFAHYOL Hükümeti'nin ‘‘denk bütçe’’ hedefine rağmen, görevde kaldığı yılın ilk yarısında bütçe açığının 700 trilyon lirayı aştığı ortaya çıktı. Haziran ayı sonu itibariyle bu yılki konsolide bütçe açığı 700.7 trilyon lira olarak açıklandı. Kamu Hesapları Bülteni'ne göre, bütçenin transfer tertibinden Haziran ayının son gününde yapılan ödemelerden, bütçe harcama ilkelerine aykırılığı nedeniyle durdurulması olanaklı olanlar, yeniden değerlendirilmek üzere bekletildiğinden, konsolide bütçe açığı tahmin edilenden daha düşük gerçekleşti. Konsolide bütçe gelirleri, 1997 Haziran ayı sonu itibariyle, ilk altı ayda, bir önceki döneme göre yüzde 98.8, giderleri ise, yüzde 83 arttı. Aynı dönemde gelirlerin giderleri karşılama oranı ise yüzde 75.8 olarak gerçekleşti. Bakanlık açıklamasına göre, bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabından gelecek tutarların dahil edilmediği konsolide bütçe giderleri toplamı Haziran ayı itibariyle 2 katrilyon 816 trilyon 796 milyar lira oldu. Bu rakamın 870 trilyon 499 milyar lirasını personel giderleri, 143 trilyon 620 milyar lirasını yatırım harcamaları, bir katrilyon 675 trilyon 997 milyar lirasını da transfer harcamaları oluşturdu.

Sözkonusu dönem itibariyle konsolide bütçe gelirleri ise 2 katrilyon 135 trilyon 87 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe gelirlerinin, 1 katrilyon 770 trilyon 298 milyar lirası vergi gelirlerinden, 151 trilyon 717 milyar lirası vergi dışı normal gelirlerden, 178 trilyon 169 milyar lirası özel gelir ve fonlardan, 34 trilyon 903 milyar lirası da katma bütçe öz gelirlerinden elde edildi. 1997 yılı sonu itibariyle 1 katrilyon 160 trilyon lira olarak tahmin edilen tedbir gelirleri de, Haziran ayı sonu itibariyle 8 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleşti. Tedbir gelirlerinin, 1 trilyon 154 milyar lirasını lojman ve sosyal tesis satış gelirleri, 7 trilyon 648 milyar lirasını da Hazine arsa ve arazilerinin satış gelirleri oluşturdu.

Haberle ilgili daha fazlası: