Çalışan annelere 325+50 Euro destek! Kayıtlar SGK üzerinden... İşte detaylar

Çalışan annelere 325+50 Euro destek Kayıtlar SGK üzerinden... İşte detaylar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Avrupa Birliği destekli bakıcı desteğinde 325 euro artı özel gereksinimli çocukların ailesi için de 50 euro fazladan bir yardım sağlıyor. Hamilelik sonrası kadın istihdamını korumak için atılan bu adımla bakıcı ödemesi devlet tarafından sağlanıyor. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Hamilelik sonrasında çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak isteyen kadınların istihdamını güçlendirmek için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında bakıcı desteği verilecek.

Çalışan anne desteğinden sadece 5510 sayılı Kanuna göre 4/a’lı (SSK’lı) olan anneler faydalanabilirken, devlet memurları ve Bağ-kur'lu anneneler faydalanamaz.

Çalışmayan ya da part-time çalışan annelerin faydalanamayacağı destek ödemelerinden 3 bin 700 kişi faydalanabilecek. İl kontenjanları; İstanbul 2.100 Ankara 800 İzmir 800 şeklinde kararlaştırıldı.

325+50 EURO AYLIK DESTEK

Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu bütçenize aylık 325 euro Çalışan Anne Desteği sağlıyor. Destek miktarı 2021 yılında aylık 325 euro olarak belirlenmiş durumda. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere fazladan 50 euro ödeniyor. Proje kayıtları devam ediyor. Çocuğunuz 36 aylık olana kadar (36’ncı ay dahil) en fazla 32 ay boyunca mali destekten faydalanabiliyorsunuz.

Haberin Devamı

Aylık mali destek ödemesi, aylık yükümlülüklerinizi tam olarak yerine getirmeniz, başvuru kriterlerini devam ettirmeniz ve herhangi bir usulsüzlük olmaması halinde bakıcı çalıştırdığınız ayı takip eden ikinci ayın 15’inde Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından oluşturulacak Nihai Ödeme Listelerine binaen Halk Bankası'nda açmış olduğunuz euro hesabına yatırılacak. (Örneğin Ocak 2021 ayı için annelere ilk ödeme 15 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.)

ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLMENİZ İÇİN TAŞIMANIZ GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

- Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,

- Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,

- Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır),

- Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,

- En geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve tam zamanlı sigortalı olarak (4/a sigortalılar) çalışmanız ve adınıza aylık 30 gün prim bildiriliyor olmanız,

Haberin Devamı

- Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmanız,

- SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,

- Bakıcınızın ücretini en az ev hizmetlerinde çalışanların asgari ücret düzeyinden ödemeniz,

- Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.

ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLMENİZ İÇİN BAKICINIZIN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

- Kadın olması, 18 yaşını doldurmuş olması, En geç kesin kayıt tarihinde 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamında sigortalı olması,

- Anne ve çocukla aynı ilde ikamet ediyor olması, anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması (Aynı evde yaşıyorsa üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmaması) (Örneğin çocuğun anneanne ve babaannesi proje kapsamı dışındadır. Çocukla aynı evde yaşamayan teyzesi ve halası proje kapsamına dahildir.),

Haberin Devamı

- Proje kapsamında aynı zamanda anne olarak faydalanıcı olmaması,

- 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan bir eğitim aldığını MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerin onaylı sertifikayla belgelendirilmesi ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması. (Bu şartları taşımak koşuluyla uzaktan eğitimler de geçerlidir.) (Projede geçerli olan eğitim içerikleri konusunda proje görevlileriyle iletişim kurularak bilgi alınmalıdır.)

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

- İmzalı Ön Kayıt Başvuru Formunuz (Ön kayıt işlemini tamamladığınızda oluşacak formun çıktısını alıp sizin ve bakıcınızın imzalaması gerekmektedir.),

- Banka Muvafakat Formunuz (Türkiye Halk Bankası nezdinde adınıza ve çocuk bakıcınızın adına açılan hesaplara ilişkin), Taahhütname,

Haberin Devamı

- Siz ve çocuk bakıcınız tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Ek-9 Kayıt Formu (Bakıcınızı sigortalı çalıştırmaya başlayabilmeniz ve SGK’ya kaydını yaptırmanız için gerekli form),

- Bakıcınızın “0-36 aylık çocuk bakımı”nı kapsayan diploması veya MEB, İŞKUR, MYK ya da üniversitelerden onaylı sertifikası, (Projede geçerli olan eğitim içerikleri konusunda proje görevlileriyle iletişim kurularak bilgi alınmalıdır.)

- Varsa çocuğunuzun özel gereksinim raporu, Boşanmış anneler için çocuğun velayet belgesi.

MALİ DESTEKTEN YARARLANMA DURUMU HANGİ HALLERDE SONA ERER?

- Çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için ve en fazla 32 ay boyunca verilebilecektir. Ancak, çocuk 36 aylık olduğunda 32 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erecektir.

Haberin Devamı

- Denetimlerde bakıcı çalıştırılmadığı ya da işten çıktığı veya çıkarıldığı tespit edilirse mali sona erdirilir.

- Mali destek ödemesi alınması şartlarının mücbir sebepler haricinde 3(üç) kez ihlal edilmesi durumunda annenin faydalanıcı statüsü sona erecektir.

- Bu şartlardan hangisi önce dolarsa o, tek başına yararlanma durumunuzu sona erdirecektir.

- Mazeretsiz olarak, çocuk bakıcısının ve/veya çocuğun 3(üç) kez ev ziyaretinde evde bulunmaması halinde de destek sona erdirilir.

- Kurum tarafından yapılan denetimler, ziyaretler veya şikayetler sonrası, mali destekten yararlanmak için gerekli olan şartlara ilişkin herhangi bir usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre işlem yapılır.