GeriEkonomi Büyük projelere finansman fonu
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Büyük projelere finansman fonu

Büyük projelere finansman fonu

Üzerinde çalışılan yeni ekonomi paketinden, büyük projeler ve bankaları ilgilendiren önemli düzenlemeler çıktı. Halen çalışmaları devam eden yasa taslağıyla, büyük projeler için proje finansman fonu kuruluyor. Taslakla bankacılıkta risk grubu tanımı da genişletiliyor.

PROJELERE DESTEK

Taslakta yer alan düzenlemelere göre, Sermaye Piyasası Kanunu’nda eklenecek bir maddeyle, proje finansman fonu kurulacak. Proje finansman fonu, uzun vadeli ve yoğun sermaye gerektiren altyapı, enerji, sanayi veya teknoloji yatırımları gibi projelerin gerçekleştirilmesi için finansman sağlayacak. Bu fon yatırım kuruluşları tarafından kurulacak ve projeye dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan para veya diğer varlıklarla oluşturulacak. Böyle bir durumda projenin gelirleri ve diğer hakları da proje finansman fonuna temlik (hakkın başkasına verilmesi) edilecek. Projeye dayalı menkul kıymet itfa edilinceye kadar, proje finansman fonu portföyünde yer alan varlıklar ve haklar, teminat amacı dışında tasarruf edilemeyecek. Kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemeyecek. Bu fon aracılığıyla, büyük projeler için alternatif yeni bir finansman modelinin daha kurulması hedefleniyor.

EŞLER DE RİSK GRUBUNDA

Taslak, Bankacılık Kanunu’nda da değişiklikler içeriyor. Buna göre, Bankacılık Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, 49. maddenin başlığı “risk grubu ve mensuplarla yapılan işlemler” olarak değiştirilecek. Bugüne kadar sadece “bankanın nitelikli pay sahipleri, banka yönetim kurulu üyeleri, genel müdür” risk grubu olarak tanımlanırken, “genel müdür yardımcıları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibariyle bunlara denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri ile bunların eş ve çocukları” da risk grubu tanımına eklenecek.

VARLIK FONU’NA YENİLİK

Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi’ne, Türkiye Varlık Fonu’na veya bunlara ait fonlara, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait bankaların her biri, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ortaklıklarla birlikte ayrı bir risk grubu oluşturacak. Bankanın dahil olduğu risk grubu ve mensuplar ile yapılan ile yapılan işlemler için gerekli kararlar, yönetim kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alınacak. Bu kişilere sağlanan koşulların, işlem yapılanın lehine diğer kişi ve gruplarla yapılanlardan ve piyasa koşullarından farklılık arz etmemesi de şart olacak. Bankalar, mensuplarının kurduğu veya bunlar için kurulan sandık, dernek, sendika veya vakıflara her ne şekil ve surette olursa olsun kredi veremeyecek. Ayrıca, dahil olunan risk grubu ve mensuplarına kredi kullandırma koşullarını düzenleyen Bankacılık Kanunu’nun 50. maddesi yürürlükten kaldırılacak.

ÖNLEM PLANI YAPILACAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca sistemik önemli olarak belirlenen bankalar, mali bünyede önemli bozulma görülmesi veya görülme ihtimalinin ortaya çıkması halinde, alınacak önlemlerin önceden belirlenmesi amacıyla, kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, önlem planı hazırlamak ve kuruma göndermekle yükümlü olacak. Bu bankalar, mali bünyede bozulma yaratacak hâllerden herhangi birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşme ihtimalinin ortaya çıkması durumlarında, önlem planında yer alan tedbirleri almak ve ivedilikle Kuruma bilgi vermekle yükümlü olacak. Kurumca yapılan denetimler sonucunda mali bünyede bozulma meydana getirecek hâllerin gerçekleştiğinin veya gerçekleşme ihtimalinin tespit edilmesi halinde, BDDK, bankadan önlem planında yer alan tedbirlerden birini veya birkaçını almasını isteyebilecek.

PARA CEZALARI ARTTIRILIYOR

Bankacılık Kanunu’nda yer alan para cezaları da artırılıyor. Para cezalarının alt limiti 50 bin lira oluyor. Ayrıca BDDK’ya, kanun kapsamındaki kuruluşlara finansal piyasalarda güveni ve istikrarı tehlikeye sokabilecek her türlü işlem ve uygulamanın tespiti halinde, bir önceki yılın mali tablolarında yer alan banka faiz gelirleri, kar payı gelirleri, kredilerden alınan ücret ve komisyonlar ile bankacılık hizmet gelirleri toplamının yüzde 5’ine kadar idari para cezası uygulama yetkisi getiriliyor.

YETKİLER MERKEZ BANKASI’NA

Mevcut yasada, Cumhurbaşkanı’nın Merkez Bankası’na devredebileceği belirtilen yetkileri, taslakla Merkez Bankası’na devrediliyor. Buna göre Merkez Bankası, azami faiz oranları da dahil olmak üzere, her türlü işlemden elde edilecek ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlerin niteliklerini ve azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye veya serbest bırakmaya yetkili olacak.

TEHLİKEYE DÜŞÜRENE YAPTIRIM

Bankacılıkta, çalışma ive imza yetki yasağının kapsamı genişletiliyor. BDDK denetimleri sonucunda, bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilenlerin yanı sıra, bankacılık sisteminin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilenler hakkında da söz konusu yasak uygulanabilecek. Böyle bir durumda, cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulursa, bu banka mensubu veya mensuplarının imza yetkileri kurul kararıyla geçici olarak kaldırılacak. Bu kimseler, kurulun izni olmadıkça, imza yetkisine sahip olarak hiçbir bankada çalıştırılamayacak.

Kuyumda taksit sayısı 8'e çıkarıldı

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı. BDDK'dan yapılan açıklamada, "Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False