BOTAŞ'IN Doğal Gaz Boru Hatları

BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Kilis Doğal Gaz Boru Hattı yapım işi için ihale açtı

Haberin Devamı

Kilis doğal gaz boru hattı işi Gaziantep-Mersin Doğal Gaz iletim hattının ilgili noktasından başlayarak Türkiye-Suriye hududu arasındaki güzergahı kapsayacak.

İhale, 10 Nisan 2007 tarihinde saat 14.00'de BOTAŞ Genel Müdürlüğünden ”açık ihale usulü” ile yapılacak.
Yer tesliminden itibaren toplam 450 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine tüm istekli firmalar katılabilecek.
İhalenin şartnamesi BOTAŞ Genel Müdürlüğü Mühendislik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı'ndan görülebileceği gibi aynı yerden bedeli mukabili temin edilebilecek.
Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise ihale günü ihale saatine kadar aynı adrese verilecek.
Katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Haberin Devamı

Kilis Doğal Gaz Boru Hattı şu işleri kapsayacak:
“Gaziantep-Mersin Doğal Gaz iletim hattının uygun bir noktasında (yaklaşık Kp 7+242), aynı saha içerisinde tesis edilecek olan Hot-Tap vanası ve pig istasyonu ile başlayarak, Türkiye-Suriye hududunda sonlandırılacak olan yaklaşık 93 bin 999 metre uzunluğunda 36 inç çapında yüksek basınç doğal gaz çelik boru hattı sistemi ile bu sistemin uygun bir noktasından (Yaklaşık Kp 85+490) take-off
vanası ile başlayarak, Kilis take-off vanası ile sonlandırılacak olan bin 162
metre uzunluğunda 8 inç çapında yüksek basınç doğal gaz çelik boru hattı.
Ayrıca 1'er adet 36 inç alıcı/atıcı kovanına sahip Pig istasyonu, 36 inç çapında hot-tap vanası, 2'şer adet 36 inç çapında hat vanası ile 8 inç çapında take-off vanası.”

Haberle ilgili daha fazlası: