Bitki koruma ürünleri ithalatına düzenleme

Bitki koruma ürünleri ithalatına düzenleme

Bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan ham maddelerin ithalatı öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığına ön bildirim başvurusunda bulunulacak.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Bitki Koruma Ürünleri İle Bitki Koruma Ürünü Ham Maddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmeliği iki ay sonra yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, bitki koruma ürünleri, ürün geliştirme çalışmalarında kullanılacak bitki koruma ürünleri, bunların ham maddeleri ile ihracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak ham maddelerin ithalat izinlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Buna göre, ruhsat sahibi firma tarafından, bitki koruma ürünlerinin ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan ham maddelerin ithalatı öncesinde ön bildirim formu ile bakanlığa başvuru yapılacak. Bu başvurular, dörder aylık dönemlerde planlanan ithalatlara ilişkin yılda üç kez gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

İthalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusu da bitki koruma ürünlerinin ithalatında ruhsat sahibi firma, bitki koruma ürünü imalatında kullanılan ham maddelerin ithalatında, ruhsat sahibi firma veya ruhsat sahibi firma tarafından verilen yetki doğrultusunda bitki koruma ürününün ruhsatında belirtilen üretici firma tarafından yapılacak.

Bu başvuru, Tek Pencere Sistemi üzerinden e-başvuru olarak gerçekleştirilecek. Bitki koruma ürünlerinin ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan ham maddelerin, ithalatının gerçekleşeceği gümrük giriş kapıları, Ticaret Bakanlığı ile birlikte belirlenecek.

İthalat iznine esas uygunluk yazısı, bakanlık tarafından ruhsatlı olması ve ruhsatının geçerli olması, ithalat iznine esas ön bildirimde bulunulması ve ön bildirim sonucunda ithalatın uygun bulunması, son kullanma tarihine altı aydan daha fazla süre bulunması, bakır, kükürt ve ziram içeren bitki koruma ürünlerinin, ağır metal içeriği yönünden yapılan analizlerin uygun olması durumunda düzenlenecek.

Bitki koruma ürününün ambalaj büyüklüğü, ambalaj bilgilerinin yer aldığı ruhsata esas belgede belirtilen ambalaj büyüklüğü ile aynı olacak.
Piyasaya arz edilmesine izin verilmeyen bitki koruma ürünü ile ilgili olarak sorumluluğu ruhsat sahibi firmasına ait olmak üzere imha işlemi gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

Yönetmelikte belirtilen ön bildirimin ilk başvurusu, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde yapılacak.