GeriEkonomi Bankalara gerekirse destek verilecek
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bankalara gerekirse destek verilecek

Bankalara gerekirse destek verilecek
Abone Olgoogle-news

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankacılık ve reel sektöre özel bir yer ayırdı. Albayrak, reel sektörün işlemesi, bankacılık sektörünün de kredilere devam etmesi için bankaların güncel ve mali yapılarının değerlendirileceğini ve gerekirse sektörün mali yapısının güçlendirileceğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nı açıklarken bankacılık ve reel sektörü 5 temel alandan biri olarak değerlendirdiklerini söyledi ve bu sektörlere ilişkin hedeflere ve tedbirlere dikkat çekti. Albayrak, bankacılık sektöre yönelik yaşanan tüm süreçlerin Türkiye’nin içinden geçtiği bu noktada önemli adımları atmayı ortaya koyduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Bankacılığın sermaye yeterlilik rasyosu Temmuz 2018 itibarıyla yüzde 16 ile sektöre halen güçlü olduğunu gösteriyor. Son dönemdeki ekonomik zorluklar nedeniyle reel sektör firmalarımızın birçok farklı alanda problemler yaşıyor. Bankacılık sektörümüzün güçlü yapısını sürdürmesini ve reel sektörümüzü finanse etmeye devam etmesini temin etmek bu programın en önemli önceliklerinden. Bunu sağlamak istihdamın devamı ve vergi gelirlerinin güvence altına alınması için kaçınılmazdır. Bu nedenle bankaların güncel mali yapılarını ve aktif kalitelerini tespit etmek için hızlı bir şekilde mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, gerekli görüldüğü takdirde bankacılık sektörünün mali yapısını güçlendirecek ve böylece reel sektörün uygun maliyetlerle krediye erişimini ve mevcut kredilerinin yeniden yapılandırılmasını temin edecek, dünya örneklerine ve ülkemizin geçmiş tecrübelerine dayanan kapsamlı bir politika setini devreye sokacağız.”

Bankalara gerekirse destek verilecek


EMLAK BANKASI HAMLESİ

Albayrak, ayrıca, Türkiye Kalkınma Bankası’nı, görev alanını genişleterek çok daha güçlü bir bilançoya sahip, çok daha etkin ve dinamik yeniden yapılandırılmış bir bankaya dönüştüreceklerini belirtti. Türkiye Emlak Bankası’nın; gayrimenkul sektörünün finansmanını yönlendirecek şekilde, en iyi uygulamalar noktasında yeniden yapılandırma sürecine başladığını ve bu sürece çok önemli bir katkıda bulunacağını ifade eden Albayrak, “Vergi sistemimizi daha adil hale getirmek için vergiyi tabana yaymak ve dolaylı vergilerin payını azaltmak için önemli adımlar atacağız. Bu amaçla istisna, muafiyet ve indirimler yeniden gözden geçirilerek düzenlenecek” dedi.

VERGİDE DEĞİŞİM

Albayrak, taşınmaz değerleme sistemini kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayarak, tapu harçları ve emlak vergilerini gerçek ve adil değerleri üzerinden alacaklarını belirterek vergi prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yeniden yapılandırma sürecinin bu dönemde kesinlikle hayata geçmeyeceğini vurguladı. Albayrak, şunları kaydetti: “Ayrıca süreçleri etkin yönetmek için bakanlığımız bünyesinde Büyük Vergi Veri Analiz Merkezi’ni kuruyoruz. Bu merkez, farklı veri kaynaklarını toplayarak vergideki kayıt dışı alanları somut bir şekilde tespit ederek üzerine gidecek. Ayrıca, ileri analitik yöntemleri kullanarak tahsilat ve denetim süreçlerindeki etkinliğimizi çok daha ileri düzeye taşıyacağız. Bundan sonra yatırım kararlarımızın merkezinde Türkiye’nin sanayi üretimi katma değerinin artırılması amacıyla sektör odaklı programlar olacak. İlaç, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörleri gibi cari açığa doğrudan etki edecek sektörler önceliklendirilecek ve bu sektörlerde somut projeler hayata geçirilecek.” Albayrak, hem ihracatı hem de istihdamı artırarak bu projelerin hayata geçmesiyle birlikte gerekli yatırım ortamının sağlanması, uygun teşvik paketleri ve gerekirse kamunun da ilgili kurumları vasıtasıyla bu projelere ortak ve destek olmasının etkin ve aktif bir biçimde sağlanacağını vurguladı.

Bankalara gerekirse destek verilecek


HER 3 AYDA BİR TAKİP EDİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2019-2021 YEP ile getirecekleri en önemli farklılıklardan bir tanesinin, YEP’in uygulanmasını temin edecek mekanizmaları etkin bir şekilde hayata geçirmek olduğunu ifade etti. Bu mekanizmalar sayesinde geçmiş dönemden farklı olarak uygulanmayan eylemlerin birebir yakından takipçisi olacaklarını vurgulayan Albayrak, “Bir nevi bakanlıklarımızdan belirlenen eylemlere yönelik uygulama sözlerini alacak ve takipçisi olacağız. Açıkladığımız her bir eylemden sorumlu bakanlığımız, eylem planlarını, maliyet analizlerini, performans göstergelerini ve uygulama takvimini bizlerle koordinasyon içinde hayata geçirecek. YEP’in uygulanmaya başlamasından itibaren de belirlenen uygulama takvimi, performans göstergeleri etrafında 3’er aylık dönemlerde eylemlerin gelişimini takip edecek, sürecin zamanında ilerlemesine yönelik adımları ve tedbirleri atacağız” diye konuştu.

Bankalara gerekirse destek verilecek


TESPİT ÇALIŞMASI PAZARTESİ BAŞLAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam saatlerinde CNNTürk ve APara ortak yayınında soruları yanıtladı. Albayrak, son dönemde yaşanan sürecin reel sektör bilançolarına tahribat yarattığını ve bunun bankacılık sektörüne de etkisi olduğunu belirterek “Sağlıklı bir ekonomi için sağlıklı bankacılık ve reel sektör önemli. Açıkladığım kapsamlı mali durum tespit için çalışması pazartesi günü başlayacak. Detaylı resme sektör bazlı, banka bazlı, bilanço bazlı bakınca ortaya çıkacak tablo ve neticesinde bankacılık sektörünün ve reel sektörün likiditeye ulaşımının sağlanması, ekonominin normalleşmesine etki etmesi için atılması gereken adımları hem dünyadaki örnekler hem de Türkiye’de daha önce uygulananmış örneklerle çıkacak resime göre atacağımızı ifade ettik” dedi. Albayrak, enflasyonla ilgili özel planın ise 1 hafta 10 güne açıklanacağını duyurdu.

YEP'TE ÖNE ÇIKANLAR

Kira artışına TÜFE ayarı

Kamunun fiyat belirleme ve yönlendirme politikasına tabi belirli (personel dışında) alanlarda, geçmiş enflasyon verisi yerine yeni ekonomi programında yer alan enflasyon hedefleri dikkate alınacak.

Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına (TÜFE) göre belirlenecek.

Makam aracı, lojman ve sosyal tesislere ilişkin harcamalar sınırlandırılacak.

Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecek.

Lüks ve/veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler listesi güncellenerek vergi düzenlemesi yapılacak.

Özelleştirme portföyünde bulunan varlıkların ekonomiye kazandırılmasında yeni modeller kullanılarak ekonomik katma değer bazlı planlamaya geçilecek.

İmar planı revizyonları ile oluşan katma değer artışlarından kamuya gerçekçi oranda pay alınması ve artışların adaletli paylaşımı sağlanacak.

Mali açıdan sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu maliyesine olan yükü azaltmak amacıyla sosyal sigorta sistemi yeniden düzenlenecek.

Bor başta olmak üzere madenler işlenip, yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve piyasalara sunulacak.

İstihdam teşviklerinin etki analizi yapılacak, teşviklerin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanması sağlanacak.

Kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek işgücüne sahip olmaları sağlanacak.

Sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.

Yarım çalışma ödeneğinin etkin şekilde uygulanması sağlanacak.

TURİZMDE SEZON SÜRESİ UZATILACAK

Yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri tahsis edilecek.

Sağlık turizminin geliştirilmesi için projeler planlanarak hayata geçirilecek.

Çin, Hindistan, Japonya ve Kore’nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarı ile ilgili turizm planları oluşturularak hayata geçirilecek.

Turizmde sezon süresini uzatacak ve kişi başı harcama tutarını artıracak şekilde Turizm

Ana Planı oluşturulacak.

Turizmde yeni projelerin ve hedef ülke programlarının uygulanması ile 2017’de 23 milyar dolar olan seyahat gelirleri 2021’de 42 milyar dolara çıkarılacak.

Çalışanların BES’e otomatik olarak katılması uygulaması yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale gelecek.

Noterlerin görev alanı çekişmesiz yargı işlerini de kapsayacak şekilde genişletilecek.

YEP’İ FARKLI KILAN UNSURLAR

Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi

Bankacılık ve reel sektöre yönelik tedbirler

Vergi uygulamalarında iyileştirme

Sektörel proje öncelikleri

Yeni ekonomik programın uygulanması ve takibi

False
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle