Bankalara batık krediler için ’can simidi’ geliyor

Bankalara batık krediler için ’can simidi’ geliyor

BDDK, batık kredilere dönük "karşılık yönetmeliği"ni kriz ortamı nedeniyle yumuşatıyor. Ocak sonunda yayınlanması beklenen yönetmeliğe göre, "batık kredi" sınıflaması için süreler uzatılıyor. Kredilerin yeniden yapılandırılması için kolaylıklar getiriliyor.

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) hazırladığı, bankalar ve reel sektörün umutla beklediği "karşılık yönetmeliği"nin ayrıntıları netleşti. Ocak sonunda yayımı beklenen yönetmelikte yeni ödeme planı imkanı, süre uzatımı öngörülüyor. Bir BDDK yetkilisi, "Bir kredinin donuk alacak olarak sınıflandırıldıktan sonra tedbir geliştirmek yerine o süreci dizayn etmeye çalıştık. Trafik kazası olduktan sonra kazanın sonuçları ile uğraşmak yerine kaza oluşma sürecini gözden geçirmeye çalıştık" dedi.

İzlemedeki kredi

BDDK yetkilisi, şu değerlendirmeyi yaptı: "Mevcut yönetmelikte bir kredinin ana para ya da faiz içeren herhangi bir taksidinin bir gün dahi gecikmesi halinde bunun yakın izlemedeki krediler içinde sınıflandırılması yorumu çıkıyor. Değişiklik ile bu sürenin 30-90 gün arasına çekilmesini ve bu kapsamdaki kredilerin de en fazla iki defa yeniden yapılandırılabilmesi imkanının verilmesini öngörüyoruz. Diyelim ki, bir kredide 30 gündür tahsilat yapılamıyor. Yakın izlemedeki krediler arasında sınıflandırıldıktan sonra banka örneğin 60’ıncı günde ilgili tarafla vade uzatımına ilişkin veya yeni kredi kullandırmak suretiyle bir yeni bir sözleşmeye gidebilir. Bu kredi eğer tekrar sıkıntı yaşarsa, donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 günlük sürenin içinde banka ile uzlaşılması halinde yeniden sözleşme yapılabilmesini öngörüyoruz."

Kademeli geçiş var

Mevcut uygulamada "donuk alacak" kapsamındaki kredilerin yeni sözleşmeye bağlanmasının iki defayla sınırlı olduğunu hatırlatan BDDK yetkilisi, şu ipuçlarını verdi: "Bunun üçe çıkartılmasını öngörüyoruz. Donuk alacak kapsamındaki kredinin yeni sözleşme koşullarına bağlanması durumunda ise en az yüzde 15’inin ödenmesi koşuluyla, donuk alacak sınıflandırılmasından çıkarılıp ikinci grup krediler arasında sınıflandırılması uygulaması varken şimdi bu tutarın ve sürenin de değiştirilmesini öngörüyoruz. Kademeli olarak üçüncü, dördüncü ve beşinci yeniden yapılandırmalar için öngörülen süreler sonrasında kredilerin donuk alacak statüsünden çıkarılıp yakın izlemedeki krediler arasında sınıflandırılmasının sağlanmasını öngörüyoruz."

Bilgin: En önemli tedbir bu olacak

BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, karşılık yönetmeliği ile ilgili olarak, "BDDK bu global dalgalanmanın başladığı günden beri sessiz sedasız bir çok kararlar alıyor. Önemli olan kamunun menfaati ammenin menfaati. Karşılık yönetmeliği bugüne kadar açıklanan tedbirler arasındaki en önemli tedbirdir. Belli bir noktaya gelindi" dedi. BDDK karşılık yönetmeliğini geçen hafta cuma günü Türkiye Bankalar Birliği ile tartıştı. Bankalar Birliği’nin önerdiği batık kredilere karşılık ayrılması için öngörülen yasal sürenin uzatılması ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Banka, kartını aksatanın konut kredisine de karşılık ayırmayacak

BDDK yetkilisi, aynı bankaya olan iki krediden birisinin batması veya kredi kartı, konut kredisi ilişkisi hakkında şu bilgiyi verdi:

Örneğin bir bankada iki krediniz var, biri konut kredisi diğeri kredi kartı borcunuz. Konut kredisini düzenli ödüyorsunuz. Kredi kartı borcunuzu ise aksatıyorsunuz. Bu durumda mevcut yönetmelik diyor ki her iki krediyi de en kötü kredi gibi değerlendir. Yeni uygulamada, yine iki kredi "en kötü kredi" gibi değerlendirilecek. Ancak düzenli ödemesi olan kredi için banka karşılık ayırmayacak.

Yine aynı şekilde varsayın bir holding var, diyorduk ki bağlı ortaklıklarından herhangi biri problemliyse, bütün kredileri problemli say. Şimdi diyoruz ki her bir krediyi ayrı ayrı değerlendir. Problemli krediyi "donuk alacak" olarak sınıflandır ve ona göre de özel karşılık ayır.
Haberle ilgili daha fazlası: