GeriEkonomi Bankacılık Kurulu'nun etik kuralları
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bankacılık Kurulu'nun etik kuralları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu meslek ilkelerini belirledi. Yeni ilkelere göre; Kurul üye, personel ve ailerine avantajlı hesap, sosyal tesislerden yararlanmama, ticaret yapmama, hediye almama, siyasi partilere üye olmama gibi yasaklar getiriliyor.

İMF'nin isteği üzerine kurulan ve geçtiğimiz aylarda başkan ve kurul üyelerinin belirlendiği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kendi etik kurullarını açıkladı. Resmi Gazete'de de yayınlanan etik kurallara göre: "Kurul üyeleri ile Kurum personeli denetim ve gözetimlerine tabi kişi ve kurulaşlar nezdinde tavassutta bulunamayacaklar. Bu kişiler, astlarından veya denetim ve gözetimlerine tabi kuruluşlarda çalışanlardan borç alamayacak ve bunları kefil gösteremeyecekler. Unvanlarını, herhangi bir teşebbüs, dernek, hizmet veya ürünün desteklenmesi veya reklamı amacıyla kullanamayacaklar."

Aile bireylerine de kısıtlama Kurul üyelerinin yanı sıra eşler ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de Bankalar Kanunu kapsamına giren kuruluşlarda, ilan edilenden daha avantajlı koşullarda hesap açtıramayacak, buna da aracılık edemeyecek. Yeni kurallara göre;

-Bu kuruluşlardan kredi kullanmayacak.
-Başkalarının alacağı kredilere kefil olmayacak, garanti veremeyecek.
-Görevde elde edilen kamuya açık olmayan bilgiler, menfaat için kullanılmayacak, yatırımcılara yorum ve tavsiyede bulunulmayacak.
-Üyeler ve personel, hisse senedi sahibi olamayacak, doğrudan veya dolaylı hisse alıp, kontrol edemeyecek. Miras, hisse bölünmesi, birleşme gibi irade dışı değişme ve rüçhan hakkı durumunda Kuruma bilgi verilecek. (Sadece içerdikleri menkul değerlerin yüzde 25'inden fazlasını hisse senetlerinin oluşturmadığı yatırım fonu katılma belgesi edinilebilecek.)
-Eş ve bakmakla yükümlü olunan aile bireyleri dahil, piyasa yapıcılığı yetkisi olan bankalardan devlet iç borçlanma senedi alınmayacak.
-Eş ve bakmakla yükümlü olunan bireyler dahil, kurumun denetim ve gözetimine tabi kuruluşlar ile bunların iştiraklerinin mutad ticari faaliyetleri dışında elden çıkardıkları arsa, arazi, konut, araç, mobilya gibi menkul ve gayrımenkulleri edinilmeyecek.

Tarafsızlık için getirilen ilkeler:

-Gözetim ve denetime tabi kuruluşlar ile iştiraklerinin eğitim faaliyeti ve sosyal tesislerinden yararlanılmayacak.
-Kurum personeli, birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımlarının konu olduğu gözetim ve denetim çalışmalarında yer almayacak.
-Gözetim ve denetime tabi kuruluşlardaki görevlilerle iş dışında özel bir münasebette bulunulmayacak.
-Kurulda ve kurumda görev almadan önceki bir yıl içinde Kurumun gözetim ve denetimine tabi kuruluşlarda görev alanlar, bunlara yönelik yapılacak denetimler ve karar alma süreçlerine 2 yıl süre ile katılamayacak.
-Mali piyasalarla ilgili düzenleme çalışmaları sırasında, düzenleyici faaliyetlerini mali piyasaların tümüne açık bir zeminde yürütecekler.
-Kurum personeli, kurum içi görevlendirme, atama ve terfi işlemleri için tavassut talebinde bulunmayacak.
-Elde edilen tüm bilgi, bulgu ve belgeler Kurum'a iletilecek.
-Özel bilgiler, görev dışındaki kişi ve kuruluşlara şahsi yorum, tavsiye veya başka suretle aktarılamayacak.
-Öğrenilen sırlar, kişi Kurum'dan ayrılsa dahi hiçbir kişi ve kuruma açıklanmayacak, üçüncü kişiler yararına ve zararına kullanılmayacak.
-Yetkilendirilmeden basın ve yayın araçlarına açıklama yapılmayacak.
Kurumun gücünden yararlanmamak için getirilen ilkeler:

-Doğrudan ya da dolaylı ticaretle uğraşılmayacak, başka işte çalışılmayacak, serbest meslek faaliyetinde bulunulmayacak.

-Bilirkişilik ve hukuki uyuşmazlıklarda hakemlik yapılmayacak.
-Fikri hak oluşturan eserler, görev süresince basılıp, dağıtılıp, satılmayacak.
-Yiyecek, giyecek, kitap, oyuncak gibi yoksul veya felaketzedelerin ihtiyaçlarına yönelik yardım faaliyetleri dışında, kaynak yaratmayı amaçlayan sosyal iş ve hayır işlerinde bulunulmayacak.
-Gözetim ve denetime tabi kuruluşlar ile çalışanlarının kurduğu kooperatiflere üye olunmayacak.
-Eş ve bakmakla yükümlü olunan aile bireyleri ile birlikte, görev alanındaki veya onunla iş ilişkisinde olan kişi ve kurumlardan hediye kabul edilmeyecek.
-Kurum adına gerçekleştirilen seyahatlerde, ulaşım şirketlerinin sağladığı ucuz bilet veya bedava uçuş promasyonu reddedilecek.
-Seminer ve toplantılarda Başkan izniyle konuşulabilecek.
-Eğitmen, konuşmacı veya yazılı tebliğ ile katılınan faaliyetlerden ücret alınmayacak.
Kurum imajının yıpratılmaması için getirilen kurullar:

-Kurum'dan ayrılmak istendiğinde, iş ararken Kurum'dan elde edilen bilgiler kullanılmayacak, böyle bir görüntü de yaratılmayacak.
-Kurum'da çalışılırken, iş için Kurum'un yetki alanına giren kuruluşlarla görüşülmeyecek.
-Denetim ve gözetime tabi kuruluşlardan iş teklifi alındığında, teklif ret edilmiş olsa dahi, Kurum'a bilgi verilecek.
-Görevden ayrılanlar, kurum nezdinde iş takip edemeyecek. Kurum personeli de ayrılan kişilerle iş görüşmeyi yapmayacak. Diğer ilkeler:

-Görevlerini, anayasa, kanunlar ve evrensel hukuk kurallarına bağlı olarak yürütecek.
-Dil, din, ırk, cinsiyet ve uyrukluk ayrımı yapılmayacak.
-Siyasi partilere üye olunmayacak. Herhangi bir siyasi partinin, siyasi görüşün, kişinin, derneğin veya vakfın yarar ve zararını hedef alan davranışlarda bulunulmayacak.
-Düşünce ve kanaatlerin oluşması ve uygulanmasında toplum yararları ile ekonominin gerekleri esas alınacak.
-Meslek haysiyeti ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olunduğu, davranışlarla gösterilecek.
-Kurul üyeleri, meslek ilkelerinin önemini, zaman ve mekandan bağımsızlığını, evrensel değerliğini ve bunların kurumda yerleştirilmesi ve yaşatılmasının önde gelen sorumlulukları olduğunu kabul edecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumun Görevleri:

"Kanun ile ilgili diğer mevzuatın, yetkiler çerçevesinde düzenleme de yapmak üzere uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, tasarrufların güvence altına alınmasını temin etmek, tasarruf sahiplerini haklarını ve kuruluşların çalışmasını telikeye sokabilecek ner türlü işlem ve uygulamaları önlemek üzere gerekli tedbirleri almak, kredi sisteminin etkin çalışmasını sağlamak üzere tedbir almak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu idare ve temsil etmek, ekonomik gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek" Kurumun merkez hizmet birimleri:

-Ana Hizmet Birimleri: İzleme Dairesi Başkanlığı, Değerlendirme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı, Kuruluş, Yetkilendirme ve İzin İşlemleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı, Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi Başkanlığı, Mali Sektör Politikaları Dairesi Başkanlığı, Risk ve Gözetim Teknikleri Araştırma Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı.
-Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu, Danışma Birimleri (Hukuk ve Kurum Danışmanlığı).
-Yardımcı Hizmet Birimleri: Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kurul Özel Büro Müdürlüğü, Savunma Uzmanlığı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False