GeriEkonomi Bakanların görev dağılımı yeniden yapıldı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bakanların görev dağılımı yeniden yapıldı

Başbakan Bülent Ecevit, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ile devlet bakanlarının görev dağılımlarını, kurullarda ve komisyonlarda görev alacak ve KEK toplantılarına eşbaşkanlık edecek hükümet üyelerini, yayımladığı genelgeyle duyurdu.

Genelgeye göre, Başbakan Ecevit'e bağlı kuruluşlar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı olarak belirlendi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'ye, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği bağlandı.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel'e, Yurtdışı Müteahhitlik, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerinin Eşgüdümü ve Hükümet Sözcülüğü görevleri verildi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz'a ise Avrupa Birliği Genel Sekreterliği bağlandı.

Devlet Bakanı Masum Türker'e de bağlı kuruluş olarak Hazine Müsteşarlığı, ilgili kuruluşlar olarak da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkez Bankası Başkanlığı, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu verildi.

Devlet Bakanı Tunca Toskay'a da, bağlı kuruluş olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı, ilgili kuruluşlar olarak Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türkiye İhracat ve Kredi Bankası Genel Müdürlüğü (Eximbank) Türk Akreditasyon Kurumu bağlandı. Toskay, ayrıca Hükümet Sözcülüğü görevini de yürütecek.

Diğer bakanların görev alanları ise şöyle: 

Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler:
Bağlı Kuruluş: Gümrük Müsteşarlığı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı
Görevler: Kamu Toplu-İş Sözleşmelerinde Eşgüdüm 

Devlet Bakanı Zeki Sezer:
Bağlı Kuruluş: Diyanet İşleri Başkanlığı
İlgili Kuruluş: Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü
Görevler: Parlamento ile ilişkiler  

Devlet Bakanı Faruk Bal:
Bağlı Kuruluş: Konut Müsteşarlığı
Görevler: Proje Uygulama Biriminin işlerinin yürütülmesi ve eşgüdümü  

Devlet Bakanı Ali Doğan:
Bağlı Kuruluş: Vakıflar Genel Müdürlüğü
Görevler: İnsan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda eşgüdüm

Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz:
Bağlı Kuruluşlar: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve GAP İdaresi Başkanlığı

Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu:
Bağlı Kuruluşlar: Denizcilik Müsteşarlığı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
İlgili Kuruluş: Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı

Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu:
Bağlı Kuruluşlar: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
İlgili Kuruluşlar: TRT ve Anadolu Ajansı
İlişkili Kuruluş: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu
Görevler: Hükümet Sözcülüğü,

Devlet Bakanı Melda Bayer:
Bağlı Kuruluşlar: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu

Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez:
Bağlı Kuruluşlar: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı
İlgili Kuruluş: Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü
Görevler: Danıştay ile ilişkiler ve güçsüzlerin sorunları için çalışmalar yapmak 

Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı:
Bağlı Kuruluşlar: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı
İlgili Kuruluş: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Görevler: Parlamento ile ilişkiler

Devlet Bakanı Fikret Ünlü:
Bağlı Kuruluşlar: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Gençlikve Spor Genel Müdürlüğü
İlişkili Kuruluşlar: Futbol Federasyonu Başkanlığı,

Devlet Bakanı Reşat Doğru:
Bağlı Kuruluşlar: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Görevler: Parlamento ile ilişkiler, Türk cumhuriyetleri ve toplulukları ile kardeş topluluklar ile ilişkiler, bunlarla ilgili  araştırma, planlama ve eşgüdümün sağlanması, Bulgaristan'dan gelen göçmenler ile ilgili eşgüdüm, 2510 sayılı İskan Kanunu'nun ek 34. maddesi ile 3835 sayılı Ahıska Türkleri'nin Türkiye'ye kabulü ve İskanına Dair Kanun'un ikinci maddelerinin 4184 sayılı kanunla değişik birinci fıkralarına göre Ahıska Türkleri'nin Türkiye'ye kabulü ile ilgili eşgüdümü sağlamak, yurtdışına yapılacak insani yardımların eşgüdümü,

Devlet Bakanı Tayfun İçli:
Bağlı Kuruluş: Devlet Personel Başkanlığı 

Devlet Bakanı Tayyibe Gülek:
Görevler: Kıbrıs ile İlgili Eşgüdüm İşleri, Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşların Sorunları

KURULLARDA GÖREV ALACAK HÜKÜMET ÜYELERİ

Yüksek Planlama Kurulu
Başkan: Başbakan Bülent Ecevit,
Üyeler: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, Devlet Bakanı Masum Türker, Devlet Bakanı Tunca Toskay, Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu
Diğer üyeler: Maliye, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları 

(Başbakan'ın bulunmadığı kurul toplantısına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli başkanlık edecek)

Para/Kredi ve Koordinasyon Kurulu
Başkan: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli
Üyeler: Devlet Bakanı Masum Türker, Devlet Bakanı Tunca Toskay, Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu

Özelleştirme Yüksek Kurulu
Başkan: Başbakan Bülent Ecevit
Üyeler: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet BahçeliDevlet Bakanı Masum Türker, Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, Maliye ve Sanayi ve Ticaret Bakanları

Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu
Başkan: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli
Üye Bakanlar: İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık bakanları

Haberleşme Yüksek Kurulu
Başkan: Devlet Bakanı Tayfun İçli
Üyeler: İçişleri ve Ulaştırma bakanları 

GAP Yüksek Kurulu
Başkan: Başbakan Bülent Ecevit
Üyeler: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz, Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Savunma Sanayi Yüksek Koordinasyon Kurulu
Başkan: Başbakan Bülent Ecevit
Üye: Devlet Bakanı Masum Türker
Diğer üyeler: Milli Savunma, Dışişleri, Maliye ile Sanayi ve Ticaret bakanları

Kriz Koordinasyon Kurulu
Başkan: Başbakan Bülent Ecevit
Üye: Masum Türker
Diğer Üyeler: Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman ve Çevre bakanları

Dış Yardımlar ve Krediler İzleme ve Eşgüdüm Kurulu
Başkan: Başbakan Bülent Ecevit
Üyeler: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, Devlet Bakanı Masum Türker, Devlet Bakanı Faruk Bal, Devlet Bakanı Melda Bayer
Diğer üyeler: İçişleri, Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanları

Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Komisyonu
Başkan: Başbakan Bülent Ecevit
Üyeler: Devlet Bakanları Masum Türker, Faruk Bal, Tayfun İçli ve Tayyibe Gülek ile Maliye Bakanı.

Bakanlıklarını ilgilendiren konularda ise Devlet Bakanı Ali Doğan ile Adalet, İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayii ve Ticaret bakanları 

KEK EŞBAŞKANLARI VE ÜLKELERİ

Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanı olan bakanlar ve ilgili ülkeleri ise şöyle: 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli: Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Gürcistan

Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz: Arjantin, Küba, Sri Lanka, Senegal, Bulgaristan, İspanya, Malta

Devlet Bakanı Masum Türker: Suriye, ABD, Japonya, Fransa

Devlet Bakanı Tunca Toskay: Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Avusturya, Slovakya Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti

Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler: İran, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Afganistan

Devlet Bakanı Zeki Sezer: KKTC, İsveç, Norveç, Bosna-Hersek 

Devlet Bakanı Faruk Bal: Danimarka, Estonya, Arnavutluk, Letonya, Litvanya

Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz: Hollanda, Ürdün, Gana, Gine, Şili, Bolivya 

Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu: Mısır, Yemen, Lübnan, Bahreyn, Sudan, Cibuti, Somali, Jamaika Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu: Lüksemburg, Filipinler, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Belarus, Moldova

Devlet Bakanı Melda Bayer: Romanya, İsrail, Polonya, Kongo, Gambiya, Brezilya, Vietnam 

Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez: Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Endonezya, Malezya, Meksika

Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı: Libya, Nijerya, Portekiz, Kuveyt, Irak

Devlet Bakanı Fikret Ünlü: Güney Afrika Cumhuriyeti, Hırvatistan, Makedonya, Slovenya, Yugoslavya

Devlet Bakanı Reşat Doğru: Pakistan, Bangladeş, Tayland, Moğolistan, Hindistan 

Devlet Bakanı Tayfun İçli: İtalya, Finlandiya, Tunus, Cezayir, Fas, Uruguay

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False