Ayda 600 Liradan az kazanan 100 kişiden 43'ü mutluyum diyor

Ayda 600 Liradan az kazanan 100 kişiden 43ü mutluyum diyor

TÜİK’in mutluluk hesabına göre, Türk halkının yüzde 85.4’ü kendini mutlu hissederken, bunların 7.7’si ‘çok mutlu’ olduğunu söylüyor.Kadınların erkeklerden daha mutlu olduğu Türkiye’de mutluluk oranı gelir düzeyi arttıkça yükseliyor. Geliri 3 bin 500 TL ve üzerindekilerin yüzde 71’i mutlu iken, geliri 600 TL’nin altında kalanlarda mutluluk oranı yüzde 43.

Haberin Devamı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 Yaşam Memnuniyeti Araştırması kapsamında halkın “mutluluk” düzeyini de değerlendirdi. 2009 Ekim ayında 7 bin 546 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada, mutluluk, “acı, keder, ızdırabın yokluğu, bunların yerine sevinç neşe ve tatmin duygularının varlığıyla karakterize edilen durum, hayattan genel olarak memnun olma hali” tanımıyla ele alındı. Araştırma verilerinin ortaya çıkardığı bazı sonuçlar şöyle:
Mutlu sayısı azaldı
Ülkedeki bireylerin yüzde 31.1’ü orta düzeyde mutlu, yüzde 46.6’sı mutlu, yüzde 7.7’si de çok mutlu. Yani Türk halkının yüsde 85.4’ü kendini mutlu hissediyor. Ancak bir önceki yılın araştırma ise mutluların oranı yüzde 30.3, orta düzeyde mutluların oranı yüzde 47.5, çok mutluların oranı da yüzde 8.2 şeklinde toplamda yüzde 86’yı buluyordu.
Mutsuzlarda artış
Bu doğrultuda mutsuz oranında da bir artış gözlendi. 2008’de mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11.4 iken, çok mutsuz olanların oranı da yüzde 2.5 düzeyinde kalmıştı. Araştırmanın 2009 sonuçlarına bakıldığında ise mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı küçük bir artışla yüzde 11.5’e çıktı, çok mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı da yüzde 3.1’e yükseldi.
Kadınlar daha mutlu
Kadınların yüzde 29.6’sı kendisini orta düzeyde mutlu, yüzde 49.2’si mutlu, yüzde 8.9’u da çok mutlu olarak tanımladı. Erkeklerin ise yüzde 32.7’si orta düzeyde mutlu, yüzde 43,9’u mutlu, yüzde 6,4’ü çok mutlu olduğunu ifade etti. Erkeklerin yüzde 13.7’si mutsuz, yüzde 3.4’ü çok mutsuz, kadınların da yüzde 9.5’i mutsuz, yüzde 2.8’i çok mutsuz hissettiğini belirtti.
Evli kadınların yüzde 89.8’i mutlu ve orta düzeyde mutlu, evli erkeklerin de yüzde 84.2’si mutlu ve orta düzeyde mutlu olduklarını düşünüyor. Bununla birlikte evli olmayan kadınların yüzde 81.7’si mutlu ve orta düzeyde mutlu, evli olmayan erkeklerin de yüzde 80.1’i kendisini mutlu ve orta düzeyde mutlu olarak tanımlıyor.

Sosyal güvenliği olmayan da mutlu

Haberin Devamı

SOSYAL güvenlik kapsamında bulunan bireylerin yüzde 58.7’si, sosyal güvenlik kapsamında bulunmayan bireylerin ise yüzde 42,7’si mutlu olduğunu belirtiyor.

‘Cehalet mutluluktur’ sözü doğru değilmiş

Haberin Devamı

MUTLULUK düzeyi öğrenim durumuna değerlendirildiğinde, en mutlu grupların üniversite mezunları olduğu görülüyor. Üniversite mezunlarının yüzde 63.2’si mutlu, yüzde 27.8’i orta düzeyde mutlu iken sadece yüzde 9’u da mutsuz olduğunu dile getiriyor. Öğrenim durumuna göre en az mutlu kesim ise yüzde 50.3 ile okur yazar ama okul bitirmeyenler oldu. Orta düzeyde mutlular eklendiğinde en mutlu kesimi yüzde 91 ile yüksekokul, üniversite mezunları, yüzde 88,4 ile ilköğretim, ortaokul mezunları oluşturdu. En az mutlu kesim yüzde 77.1 ile okuryazar olmayanlardan meydana geldi. İlkokul mezunlarının yüzde 52.5’i kendisini mutlu hissederken, yüzde 14.7’si de mutsuz olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Mutluluk kaynağı aile

100 kişiden sadece 2.4’ü kendisini mutluluk kaynağı olarak algılıyor.
‘En büyük mutluluk kaynağım ailem’ diyenlerin oranı yüzde 71.2.
Mutluluğun kaynağını çocuklar olarak görenlerin oranı yüzde 12.7.
Yüzde 6.9’u için mutluluğun kaynağı eşi.
Anne ve babasını mutluluğun kaynağı görenlerin oranı yüzde 3.2.

65 yaş ve üstündekilerin sadece yüzde 18’i mutsuz

Yaş grubuna göre, 65 ve üzeri yaştakiler, en mutlu kesimi oluşturuyor. 65 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 54.3’ü, 55-64 yaş arasındaki bireylerin de yüzde 52’si mutlu. Orta düzeyde mutlular da eklendiğinde, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlardan yüzde 82.1’i mutlu. Bu yaş grubundakilerden mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 17.9.
Mutluluk oranına orta düzeyde mutlular da eklendiğinde 18-24 ile 25-34 yaş grupları en mutlu kesim olarak öne çıkıyor. 18-24 yaş arasındaki gençlerin de yüzde 57.4’ü kendisini mutlu, yüzde 31.5’i orta düzeyde mutlu hissederken, yüzde 11.1’i mutsuz. 25-34 yaş grubunun ise yüzde 55.9’u mutlu, yüzde 12.7’si ise mutsuz.
Kendisini en az mutlu hissedenler 55-64 yaş grubu. Bu yaş aralığında bulunanlardan yüzde 52’si mutlu, 18.8’si ise mutsuz.

Haberle ilgili daha fazlası: