'Artan maliyet baskıları fiyat istikrarına tehdit oluşturuyor'

Artan maliyet baskıları fiyat istikrarına tehdit oluşturuyor

Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Finansal İstikrar Raporu'nda öne çıkan mesajlar şöyle:

Haberin Devamı

*KÜRESEL ekonomiye ilişkin belirsizlikler önemini korurken likidite koşullarındaki sıkılaşma eğilimi sürmekte

*Farklı nitelikteki şokların finansal istikrara yönelik oluşturduğu riskler para politikası adımları ve koordineli tedbirlerin etkisiyle sınırlanmış, ülkemiz risk göstergelerinde iyileşme sağlanmıştır

*Güçlü ihracat performansı ve yurtiçi talep bileşenlerindeki hızlı dengelenme sonucu cari dengedeki iyileşme eğilimi belirginleşmekte

*Yurt içi finansal koşullardaki sıkılık ve iç talepteki zayıflamaya bağlı olarak kredi büyümesi yavaşlamıştır

*Bankacılık sektörü güçlü sermaye yeterliliği ve likidite yapısı ile dayanıklılığını korumakta

*Reel sektörün kur riski yönetimine dair yılın ilk yarısında yapılan düzenlemelerin olumlu etkileri görülmekte

*Hanehalkı borçluluğu düşük seviyelerde seyretmekte

Haberin Devamı

*TCMB fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda elindeki tüm araçları etkin biçimde kullanmaya devam edecek

*Büyümeye ilişkin öncü göstergeler, iktisadi faaliyetteki dengelenme sürecinin yılın ikinci yarısında da devam ettiğine işaret etmekte

*Bu gelişmede TL'deki değer kaybının yanı sıra döviz kurlarındaki oynaklık ve finansal koşullardaki sıkılaşma etkili oldu

*Yurt içi talepteki zayıf görünüme rağmen, fiyatlama davranışlarında görülen bozulma ve TL'de görülen birikimli değer kaybı sonucu artan maliyet baskıları fiyat istikrarına yönelik tehdit oluşturmakta

*Turizmdeki güçlü toparlanmanın desteğiyle net ihracat büyümeye katkısını sürdürmekte ve yurt içi talep koşullarının iktisadi faaliyet üzerindeki etkilerini sınırlamakta

*İç ve dış talep arasındaki bu ayrışma ve iktisadi faaliyette yaşanan dengelenme süreciyle cari dengede öngörülenden daha hızlı bir iyileşme izlenmekte

*Son dönemde tüketici kredilerine yönelik atılan adımların önümüzdeki dönem bireysel kredi büyümesi gelişmelerinde etkili olacağı değerlendirilmekte

*2018 yılı Eylül ayından itibaren ihtiyaç kredileri azami vadesi ile ilgili makroihtiyati politika düzenlemesi, aylık taksit tutarlarına duyarlı olan hanehalkının kredi talebini yavaşlatabilecek

*Yılın son iki ayında uygulanacak vergi indirimleriyle Kasım ayı sonunda bazı tüketim kalemlerinde ihtiyaç kredisi vade ve kredi kartı taksit sayılarına getirilen değişikliğin tüketim ve kredi taleplerini kısmen canlandırabileceği düşünülmekte

Haberin Devamı

*İlerleyen dönemde bankacılık sektörü aktif kalitesinin görünümünde belirleyici etmenler olarak finansman maliyetleri, iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın boyutu ve süresi ön plana çıkmakta

*Yeniden yapılandırma konusunda sektör temsilcileri ve düzenleyici kurumların öncülüğünde atılan adımların finansal istikrara katkı sağlayacağı öngörülmekte

*Yurtdışı kaynaklara erişim maliyetlerinin arttığı mevcut Rapor döneminde, vadesi dolan sendikasyon kredilerinin yüksek oranlarla yenilenmesi bankaların yurt dışı borçları yenileyebilme kapasitesinin güçlü seyrettiğini göstermekte

Haberin Devamı

*Sektörün YP likidite tamponları yeterli seviyede olup bir yıl içinde vadesi dolacak YP cinsi dış borcun tamamı bankaların YP cinsi zorunlu karşılıklar (ZK) dâhil likit aktif portföyüyle karşılanabilecek düzeyde

*Ayrıca, bankaların yurtiçi ve yurt dışı menkul kıymet ihraçlarındaki olumlu vade görünümü olası riskleri sınırlamakta

*Son dönemde bankacılık sektörü kârlılık göstergeleri yatay seyretmiş; yükselen net faiz marjının artan katkısıyla net faiz gelirleri yükselmiştir

*(Bankacılık sektöründe) türev araçlarından kaynaklanan sermaye piyasası işlemleri kârları ile kambiyo zararları birbirini büyük ölçüde dengeledi

Haberin Devamı

*2018 yılı ilk yarısında sermaye yeterliliği rasyosunda (SYR) faiz ve kur gelişmeleri sonucu sınırlı bir düşüş gerçekleşmişti

*(Bankacılık sektöründe) önümüzdeki dönemde, aktif kalitesi, kârlılık ile kur ve faiz gelişmeleri SYR üzerinde etkili olacak

*Kredi koşullarındaki sıkılığın devam etmesi yurt içi iktisadi faaliyet açısından aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta

*Öte yandan, Türk bankacılık sektörü, güçlü sermaye yapısı ve özkaynak kârlılığı, yüksek likit varlık düzeyi ve aktif kalitesi konusundaki ihtiyatlı duruşu sayesinde risklere karşı dayanıklılığını korumakta

Haberle ilgili daha fazlası: