AK Parti vergide ak sayfa açacak

Güncelleme Tarihi:

AK Parti vergide ak sayfa açacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2002 00:00

AK Parti'nin ezici çoğunlukla seçimi kazanması, tüm dikkatleri bu partinin üzerine çevirdi.Bu arada, merak edilen konulardan biri de, AKP'nin ‘‘vergi hedefleri’’ ile ilgili.Şu aşamada, esnaf, sanatkár, tüccar ve şirketlerin, beklentisi olan, ekonomiyi de yakından ilgilendiren ‘‘vergide ak sayfa’’ açılması ve ‘‘vergi barışı’’ sağlanmasına yönelik düzenlemeleri, AKP ilk fırsatta ele alacağını belirtiyor.BARIŞ VE KATRİLYONLUK GELİRAKP'nin ilk hedefi, şu anda ekonominin en önemli sorunlarından biri olarak gözüken ve 1 Ocak 2003'te yürürlüğe girecek olan ‘‘Mali Milat ve Nereden Buldun?’’ ile ilgili. AKP'nin bu konuya bakışı, bir yasa ile ‘‘Mali Milat'ın kaldırılması’’ yönünde.Ancak, kişisel görüşümüz bu konunun yeniden değerlendirilip, kısa dönemde, örneğin bir yıl için ertelenmesi, ardından olumsuz yönlerinden de arındırılmış şekliyle yürürlüğe konulması şeklinde.AKP'nin hedefleri arasında; sayısı 130 bin civarında olan ‘‘ihtilaflı vergi dosyaları’’nın, tasfiye edilmesi de yeralıyor.Maliye'nin yüzde 90'ını kaybettiği bu ihtilaflı dosyaların, gecikme faizi ve vergi cezasının kaldırılması, vergi aslında da yüzde 25 civarında indirim yapılması suretiyle, kalanının 12 ayda ödenmesi koşuluna bağlı olarak tasfiye edilmesi amaçlanıyor.Bu arada, yasaya konulacak özel bir hükümle, hayali ihracatçıların, hortumcuların, bilerek sahte fatura düzenleyen ya da kullananların, sağlanan kolaylıklardan yararlandırılmaları engelleniyor. İhtilaflı dosyaların tutarının 4 katrilyon TL. civarında olduğu tahmin ediliyor. Nitekim IMF de yıllardır, bu ihtilaflı dosyaların temizlenmesini istiyordu (Bkz. [IMF Turkey, The Agenda for Tax Reform - The Next Steps,] Sept.2000, s.161).AKP'nin bir başka hedefi de ‘‘özel pişmanlık’’ uygulaması ile ilgili. Bununla, yıllar itibariyle ‘‘matrah artırımı’’ yoluna gidilerek 1998 için yüzde 20, 1999 için yüzde 15, 2000 için yüzde 10, 2001 yılı için de yüzde 5 oranında matrah artırımı yapılması halinde, o yıllara ait defterlerin incelenmemesi buna karşılık ek bir vergi geliri sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, tutarı 11 katrilyon TL. civarında olan ‘‘birikmiş vergi alacağı’’na, bir ‘‘ödeme kolaylığı’’ getirilmesi amaçlanıyor.Bunun için de, şu aşamada, birikmiş faizin bir kısmının indirilmesi ve 24 aylık bir taksitlendirme sağlanması düşünülüyor.Kayıtlarda yeraldığı halde gözükmeyen ‘‘stok ve demirbaşlar’’ ya da fiilen mevcut olduğu halde kayıtlarda gözükmeyen makine, teçhizat ve demirbaşlar ile stok mallar için, değerinin yüzde 10'unun tahsili suretiyle ‘‘stok affı’’ getirilmesi amaçlanıyor.Bu arada 220 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'ndeki hatanın düzeltilmesi suretiyle, ‘‘yurtdışındaki dövizlerin Türkiye'ye getirilmesi’’nin önü açılıyor.Dövizlerin sembolik bir oranda, örneğin yüzde 1-2'lik ödeme yapılarak ekonomiye kazandırılması düşünülüyor.Bu uygulamaların tamamından da, yaklaşık 10 milyar dolarlık bir gelir sağlanacağı umut ediliyor.VERGİ ORANLARIAKP'nin, yapmayı düşündüğü kapsamlı vergi reformuna yönelik diğer hedeflerinden bazıları da şu şekilde;Yatırım yapanlara uygulanan yüzde 19.8'lik stopaj yüzde 5 civarına indirilecek. Yatırım yapanlara ilave teşvikler sağlanacak.Gelir ve Kurumlar Vergisi oranları ile SSK primi oranlarının, birkaç yıllık süreç içerisinde aşağı çekilmesi suretiyle, kayıtdışılığın da önüne geçilecek.Böylelikle gelir artışı sağlanmaya çalışılacak.KDV oranları gözden geçirilecek.Vergi sistemini karmaşık hale getiren ‘‘istisna ve muafiyetler’’ basitleştirilecek.Menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi ile ilgili olarak basit, kalıcı, uygulama kolaylığı olan ve vergi adaletini zedelemeyen düzenlemeler düşünülüyor.AK Parti'nin, bir yandan ‘‘vergi barışı’’ bir yandan da gelir artışı sağlamaya yönelik ‘‘vergi hedefleri’’ özetle yukarıdaki gibi.
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!