60 bin memur müjdesi!

60 bin memur müjdesi

2020 yılı bütçesi Meclis’e sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınacağı müjdesini verirken yüzde 5 büyüme sayesinde baz etkisinin katkısıyla vergi gelirlerinde artış yaşanacağını söyledi. Ağbal, savunma ve güvenlik için her türlü kaynağın süratle karşılanacağı esneklikte bir bütçe hazırladıklarını vurguladı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, gelecek yıl kamuya 60 bin yeni personel alınacağını açıkladı. Savunma ve güvenlik için gelecek yıl bütçeden 141.1 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini belirten Ağbal, “Yürütülen operasyon dahil savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyacı olan her türlü kaynağı öngördük, ilave gerekirse karşılayacak gücümüz var” dedi. Ağbal, bütçenin, büyüklüğü ve yapılacak ayarlamalarla savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyacı olan her türlü kaynağı süratle karşılayacak esneklik ve gücü bulunduğunu vurguladı. Bu konuda savunma ve güvenlik ile ekonomiyle ilgili birimlerin tam bir koordinasyon halinde çalıştıklarını dile getiren Ağbal, “Hiçbir zaman için ihtiyaçlar noktasında geri duruş olmamıştır. Bugün de imkanlarımız, yürütülen bütün operasyonların gerektirdiği ihtiyaçları karşılayacak güçtedir” açıklamasını yaptı.

YÜZDE 5 BÜYÜME

Haberin Devamı

Ağbal, 2020 bütçe teklifinin TBMM’ye sunulmasına yönelik dün düzenlediği basın toplantısında, 2020’de ekonomide yüzde 5 büyüme öngörüldüğünü belirterek, “İstihdamda ise 1 milyon 52 bin artış beklenmektedir” dedi. Ağbal, 2020-2022 yıllarında bugüne kadar olduğu gibi mali disipline kararlı şekilde devam edileceğini belirterek, gelecek yıl bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3’ün altına kalması, faiz dışı dengede ve kamu borç stokunun milli gelire oranında kademeli bir iyileşme olmasını öngördüklerini, bu kapsamda her türlü tedbiri alacaklarını, kararlılığı göstereceklerini söyledi. Ağbal, 2020 yılında bütçe giderlerinin 1 trilyon 96 lira, faiz hariç giderlerin 956.5 milyar lira, bütçe gelirlerinin 956.6 milyar lira, vergi gelirlerinin 784.6 milyar lira, bütçe açığı 138.9 milyar lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.

YARDIMLARA 69.5 MİLYAR

Ağbal’ın verdiği bilgiye göre bütçeden eğitime 176.1 milyar lira ayrıldı. Bütçenin yüzde 16.1’lik kısmının eğitime ayrıldığını ifade eden Ağbal, “Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26.4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12.5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak” dedi. Ağbal, sağlık hizmetleri için de her yıl artan oranda kaynak ayırdıklarını belirterek, “2020 yılı bütçesinde sağlığa 188.6 milyar lira kaynak ayırdık. 2002 yılında bütçeden sağlığa ayrılan kaynağın oranı yüzde 11.3’tü, 2020 yılında biz bu oranı yüzde 17.2 olarak öngörüyoruz” bilgisini verdi. Gelecek yıl 88.5 milyar liralık kamu yatırımı yapılacağını dile getiren Ağbal, mahalli idarelere de 97.3 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi. Ağbal, “2020’de özelleştirmeden 10 milyar liralık gelir hedefimiz var” bilgisini de paylaştı.

60 bin memur müjdesi

Haberin Devamı

Sosyal yardım programlarını çeşitlendirdiklerini anlatan Ağbal, “Bu kapsamda 2020 yılı bütçemizde sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarı 69.5 milyar liraya çıktı. 2020’de ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanmaları için sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferleri 13.4 milyar liraya çıkarıyoruz. Yine 65 yaş üstü ve engelli aylıkları için bütçeden 11.6 milyar lira kaynak ayırıyoruz” açıklamasını yaptı. Engelli vatandaşların evde bakım hizmetleri için de söz konusu dönemde 9.4 milyar liralık kaynak ayırdıkları bilgisini veren Ağbal, bu yıl içinde başlatılan yoksul ailelere elektrik tüketim desteğinin 1.8 milyar lirayı bulduğunu kaydetti. Tarıma ayrılan kaynağı 33.4 milyar lira olarak açıklayan Ağbal, reel sektöre de 44.5 milyar lira ayrıldığını kaydetti.

Haberin Devamı

ŞEHİR HASTANESİ VE OTOYOLLARA 18.9 MİLYAR

AĞBAL, kamu-özel iş birliği projelerinin, ulaşım ve sağlık gibi alanlar başta olmak üzere vatandaşın hızlı şekilde hizmete ulaşmasını sağladığını belirterek, “2020 yılında toplam 18.9 milyar liralık kaynağı kamu-özel iş birliği projeleri kapsamında bütçemizde öngördük. Bu yatırımları kamu bütçesinden yapmak isteseydik bu hizmetlere daha uzun sürelerde erişecektik. Bunu hem şehir hastaneleri hem de otoyol projeleri için söylüyorum” dedi. Ağbal’ın verdiği bilgiye göre 10.5 milyar sağlık, 8.3 milyar lira ulaştırma projeleri için ödenecek.

Haberin Devamı

60 bin memur müjdesi

 

VERGİ GELİRİNDEKİ ARTIŞ BAZ ETKİSİ

NACİ Ağbal, 2020 yılı vergi gelirlerinin alt kalemlerini açıkladı. Buna göre gelir vergisi bir önceki yıla göre yüzde 11.1 artışla 182.1 milyar lira, kurumlar vergisi yüzde 15.5 artışla 89.4 milyar lira, özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 20.6 artışla 175.2 milyar lira, dahilde alınan KDV yüzde 10.9 artışla 57.8 milyar lira, ithalatta alınan KDV yüzde 25 artışla 158.1 milyar lira, harçlar yüzde 35.1 artışla 29.6 milyar lira, damga vergisi yüzde 14.9 artışla 21.5 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yüzde 22.5 artışla 17.4 milyar lira olarak hedeflendi. Vergi gelirlerindeki artış oranlarına ilişkin olarak ÖTV ve ithalatta alınan KDV bakımından iki faktörün temel belirleyici olduğunu vurgulayan Ağbal, şunları söyledi: “Bunlardan birincisi baz etkisi, 2019’da dolaylı vergiler ekonomik konjonktürdeki gelişime bağlı olarak uzun dönem trendinin altında seyretti. 2020 yılında yüzde 5 ekonomik büyüme öngörüyoruz. Büyümenin yukarı gittiği dönemlerde dolaylı vergilerimiz, özellikle ÖTV ve ithalatta alınan KDV ortalama trendin üzerinde bir büyüme gösterir. 2019’da toplanan vergilerin baz etkisi esas alındığında, vergi gelirlerindeki artış oranları kendi içerisinde makul ve tutarlı. Gelecek yıl hızlı bir toparlanma bekleniyor. Harç gelirleri içerisinde önemli bir kalem oluşturan gayrimenkul alım satım gelirlerinde bir sıçrama olacağını düşünüyoruz. Motorlu araçların alım satımından elde edilecek ÖTV geliri artış oranı diğer vergilerden fazla olacak. Merkez Bankası’nın içinde olduğu kamu bankalarından bütçeye gelecek kaynağı da 45.3 milyar lira olacak.”

Haberle ilgili daha fazlası: