GeriEkonomi 5 bankaya daha el konuldu
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

5 bankaya daha el konuldu

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu; EGS Bankası, Bayındırbank, Kentbank, Tarişbank, Sitebank'ın fona devredilmesine, Okan Yatırım Bankacılık'ın ve Atlas Yatırım Bankacılık'ın da bankacılık lisanslarının iptal edilmesine karar verdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, mali bünyelerinde çeşitli sorunlar bulunan bankalar ile bunların ortaklarına, "banka mali bünyelerinin iyileştirilmesi yönünde çeşitli tedbirlerin alınmasına dair" talimat verildiği, bu talimatları yerine getirmeyen veya mali bünyesi had safhada bozulmuş olan bankalar hakkında mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

Bu arada, 5 bankanın fona devredilmesine ilişkin BDDK kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu (TMSF) Bayındırbank, EGS Bank, Kentbank, Sitebank ve Milli Aydın Bankası'na (Tarişbank) el koyarken, Okan ve Atlas Yatırım Bankalarının bankacılık işlemleri yapma iznini de kaldırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan yazılı açıklamada, Türk bankacılık sisteminin ciddi bir yeniden yapılandırma süreci içerisinde bulunduğu vurgulandı. Bu süreçte gerek mevzuatın uluslararası standartlara uyumlaştırılmasına, gerekse bankaların sağlıklı ve sağlam bir yapıya kavuşturulmasına yönelik bir dizi tedbirin yürürlüğe konulduğu kaydedildi.

Bu çerçevede mali bünyesinde çeşitli sorunlar bulunan bankalar ile bunların ortaklarına banka mali bünyelerinin iyileştirilmesi yönünde çeşitli tedbirlerin alınmasına dair talimat verildiğine dikkat çekilen açıklamada, daha sonra şu görüşlere yer verildi:

5 BANKA DAHA FON BÜNYESİNE ALINDI

"Yapılan uyarılara karşın Kanunda belirtilen tedbirleri almayan, zararı özkaynaklarını aşarak yabancı kaynaklara sirayet eden ve yükümlülüklerinin toplam değeri varlıklarının toplam değerini aşan Milli Aydın Bankası T.A.Ş (Tarişbank) ve Sitebank A.Ş'nin yönetim ve denetimi, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 14'üncü maddesinin 3 numaralı fıkralarına istinaden,

Yapılan uyarılara karşın Kanunda belirtilen tedbirleri almayan, kaynaklarını bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde hissedarlarının oluşturduğu sermaye grubuna aktaran, zararı özkaynaklarını aşarak yabancı kaynaklara sirayet eden, mali bünyesindeki zafiyet taahhütlerini karşılayamayacak boyutlara ulaşan ve faaliyetlerini sürdürmesi mevzuat sahiplerinin haklarını ve mali sistemin güven ve istikrarını tehlikeye düşüren Bayındırbank A.Ş, Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. (EGS) ve Kentbank A.Ş'nin yönetim ve denetimi, Bankalar Kanunu'nun 14. maddesinin 3 ve 4 numarası fıkralarına istinaden TMSF'na devredilmiştir."

BANKACILIK HİZMETLERİ SÜRECEK

BDDK açıklamasında, Fon'un yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankalarının zararlarının sermayelerine tekabül eden tutarlardaki kısmını ödeyerek, bu bankaların hisse senetlerinin mülkiyetine sahip olduğu da belirtildi.

Buna göre sözkonusu 5 bankanın TMSF sahipliği altında, bugünden itibaren normal faaliyetlerini sürdürecekleri ve her türlü yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecekleri bildirildi. Açıklamada, "Bu bankalar, sahip değiştirerek TMSF güvencesi altına alınmış olup, mevcut şubeleri ile her türlü bankacılık hizmeklerini sürdüreceklerdir" denildi.

Hükümetin ve Kurumun yıl başında yönetimi ve denetimi Fon'a devrolunan tüm bankaların, tasarruf sahipleri ve kreditörlere olan yükümlülüklerinin herhangi bir engel olmadan ilgililerce kullanılmasının sağlanacağına yönelik duyurusunun geçerliliğini koruduğu da hatırlatılan açıklamada, bu nedenle anılan bankalarla ilişkideki mudiler ve alacaklıların endişe etmelerini gerektirecek bir durumun bulunmadığı ifade edildi. Bu şekilde vatandaşların mevduatlarını çekmelerine ve vadesinden önce bozdurmalarına da neden olmadığı bildirildi.

OKAN VE ATLAS YATIRIM BANKALARI

Bu arada BDDK, yapılan uyarılara karşın Kanunda belirtilen tedbirleri almayan, yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen ve yükümlülüklerinin toplam değeri varlıklarının toplam değerini aşan Okan Yatırım Bankası A.Ş'nin bankacılık işlemleri yapma iznini de kaldırdı.

Aynı şekilde, hakim sermayedarının mali gücündeki zafiyet dolayısıyla mali bünyesinin güçlendirilmesine imkan bulunmayan, yükümlülüklerinin toplam değeri, varlıklarının toplam değerini aşan ve kaynaklarını bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı olarak bankanın yönetim ve denetimini elinde bulunduran ortakları lehine kullandıran Atlas Yatırım Bankası A.Ş'nin bankacılık işlemleri yapma izni de iptal edildi.

BDDK, mevduat kabul etmeyen bu iki bankanın genel hükümler çerçevesinde tasfiye olacağını vurguladı.

SİSTEM SAĞLIKLI BİR YAPIYA KAVUŞTURULDU

BDDK'nın bankacılık sektöründeki yeni operasyonlara ilişkin açıklamasının son bölümünde de şöyle denildi:

"Kurumumuz, kendisine yasa ile verilmiş olan, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak, bankacılık sisteminin güven ve istikrarını sürdürmek ve kredi sisteminin ekonomik kalkınmanın gereklerine uygun olarak etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için, bankalar üzerindeki denetim ve gözetim görevini hassasiyetle ve titizlikle yürütmektedir. Bu bağlamda, alınan bu kararlarla bankacılık sistemi daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulmuş bulunmaktadır."

Öte yandan beş bankanın Fon'a devri ile diğer iki bankanın bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılmasına ilişkin BDDK kararları, bugünkü Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False