226 milyar TL’lik vergi paketi yolda

Güncelleme Tarihi:

226 milyar TL’lik vergi paketi yolda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 07:00

KURBAN Bayramı tatili sonrasında Meclis’e gelmesi beklenen yeni vergi paketiyle çok uluslu ve yerli şirketlerin yanı sıra bireyler tarafından ödenen vergilerin de artırılmasını planlanıyor.

Haberin Devamı

Yeni vergi paketiyle Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 0.7’sine karşılık gelen ek gelir kaynağı yaratılması hedefleniyor.

ABD’li finans ajansı Bloomberg’in, yasa teklifiyle ilgili çalışmalar hakkında doğrudan bilgi sahibi olan yetkililerden aldığı bilgilere göre, taslak aşamasındaki çalışmayla ilgili son düzenlemeler salı akşamı Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı. Söz konusu yasa teklifinin bayram tatili sonrasında TBMM’ye sunulması ve Meclis yaz tatiline girmeden önce de yasalaştırılması hedefleniyor. Taslakta yer alan düzenlemelerle, en az 226 milyar TL’lik bir ek gelir olanağı yaratılması öngörülüyor.

İŞTE DETAYLAR...

Habere göre bu taslak, 1999’daki iki depremden sonra hayata geçirilen vergi düzenlemesinden sonra, bugüne kadarki en kapsamlı mali revizyonlardan biri. Bloomberg’in haberinde, bayramdan sonra Meclis’e sunulması beklenen yasa teklifinde şunlar öne çıkacak:

Haberin Devamı

GYO’LARA VERGİ: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Fonları üzerinden, gayrimenkullerden elde edilen kazançlar nedeniyle asgari kurumlar vergisi ödenmesi öngörülüyor. Mevcut kurumlar vergisi yasasına göre, yatırım fon ve ortaklıklarının kazançlarının tamamı, kurumlar vergisinden istisna. Düzenlemenin 1 Ocak 2025’ten itibaren elde edilen kazançlara uygulanması durumunda 7.2 milyar TL’lik gelir etkisi olabilir.

KRİPTOYA İKİ FORMÜL: Taslakta, kripto varlıkların vergilendirilmesine ilişkin olarak ise, iki farklı vergilendirme formülü öneriliyor. Bunlardan ilki, alım-satımlardan on binde 3 gibi bir oranda işlem vergisi uygulanması, diğeri de alım-satımdan elde edilen gelirden gelir vergisi alınması. Habere göre, kripto varlıklara işlem vergisi getirilmesi durumunda da bunun yıllık getirisinin 3.7 milyar TL olacağı öngörülüyor.

ASGARİ KURUMLAR/GELİR VERGİSİ: Taslakta bazı AB ve OECD ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’de de asgari kurumlar vergisi uygulaması öngörülüyor. 1 Ocak 2025’ten itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere başlanılacak olan uygulama ile 2025 yılı için ilave 90 milyar TL yıllık gelir etkisi öngörülüyor.

Haberin Devamı

Çalışmada ayrıca, ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeye mecbur olan mükellefler için asgari gelir vergisi uygulaması getirilmesi öngörülüyor. Uygulamaya 2025’ten itibaren geçilirse, yıllık 37.4 milyar TL gelir etkisi olacak.

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER: Taslağa göre, OECD ve BEPS projesi kapsamında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 140 ülke tarafından onaylanan mutabakat metnine göre yıllık konsolide hasılatı 750 milyon Euro eşiğini aşan çok uluslu işletme gruplarının düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve işyerlerinin asgari bir tamamlayıcı vergilemeye tabi tutulması kararından hareketle bu şirketlere ek vergi getirilmesi öngörülüyor. Öngörülen düzenlemeyle tahmini 40 milyar TL gelir etkisi bekleniyor.

Haberin Devamı

KÖİ’DE YÜZDE 30 ARTIŞ: Taslakta, yap-işlet-devret ve kamu-özel işbirliği ile yapılan projeler kapsamında elde edilen kazançların vergisinin de artırılması planlanıyor. Bu oranın yüzde 25 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasının bugün itibarıyla 44 mükellefi ilgilendirdiği ve yeni uygulamanın 557 milyon TL kurumlar vergisi etkisi oluşturacağı belirtiliyor.

BORSA RAYİCİ: Esas faaliyet konusu kıymetli maden alım satımı olmayan işletmeler, yatırım amaçlı olarak altın, gümüş, platin gibi kıymetli madenleri satın alıyor ve aktiflerine kaydedebiliyor. Bunlara ilişkin değer artışları satış aşamasına kadar vergilendirilmiyor. Taslakta, bu madenler ile mevduat hesaplarının, döviz ve döviz hesaplarında olduğu gibi borsa rayici ile değerlenmesi, bu değerleme sonucu, geçici vergi dahil hesap dönemleri itibarıyla değerleme farklarının vergilendirilmesi öngörülüyor.

 

 

BAKMADAN GEÇME!