GeriEkonomi İşte reform takviminin ayrıntıları: 121 eylem bu yıl hayata geçiyor
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İşte reform takviminin ayrıntıları: 121 eylem bu yıl hayata geçiyor

İşte reform takviminin ayrıntıları: 121 eylem bu yıl hayata geçiyor

Ekonomi reform paketinde yer alan eylemlerden 121’i bu yıl, 23’ü de gelecek yıl hayata geçirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Finansal İstikrar Komitesi (FİK) ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurulacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) da 30 Haziran 2021 tarihine kadar kurulacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı reform paketinin takvimi de ilan edildi. Ekonomi reform paketinde yer alan eylemlerden 121’i bu yıl, 23’ü de gelecek yıl hayata geçirilecek. Toplam 154 eylemin bulunduğu eylem listesi, 30 Mart 2023 tarihinde elektronik defter tutulmasına ilişkin sistem alt yapısının tamamlanması ile bitecek.

Reform takvimine göre Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin görev ve sorumlulukları gözden geçirilerek, Finansal İstikrar Komitesi (FİK) olarak yapılandırılacak. Bu yıl haziran ayı sonuna kadar yapılandırılacak Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda; Merkez Bankası (MB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan oluşacak. FİK, finansal istikrarın gözetilmesini merkeze alarak, sistemik riskleri belirleyecek, izleyecek ve yönetecek. Finansal piyasaları derinleştirmeye ve tasarrufları artırmaya odaklanacak. Finansal piyasalarda güveni arttıracak politikaları önceliklendirecek. Komite her ay düzenli olarak bir araya gelecek ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak.

HAZİRAN SONU

Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında kurulacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) da 30 Haziran 2021 tarihine kadar kurulacak. EKK, Hazine ve Maliye Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan oluşacak. EKK, Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Programda yer alan eylemlerin eşgüdümünü ve uygulama başarısını sağlayacak. Kurul her ay düzenli olarak bir araya gelecek ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak.

TÜİK İLİŞKİLİ KURULUŞ

Kurumsal yapının güçlendirilmesi başlığı altında üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki tecrübe şartlarının güçlendirileceği belirtildi. Bu eylem için yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılacak. Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim/ denetim kurullarında en fazla bir görev verilecek. 30 Haziran’a kadar konuyla ilgili hem yasa çıkarılacak hem de idari karar alınacak. TÜİK “ilişkili kuruluş” yapısına dönüştürülecek. 30 Haziran’a kadar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanacak.

Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payının azaltılması, borçlanma kompozisyonunda sabit getirili ve TL cinsi enstrümanlara ağırlık verilmesini de içeren 4 düzenleme sürekli hale getirildi. İki eylem 2021-2022, bir eylem de 2021-2023 yılları içinde yapılacak. 2 düzenleme ise tamamlanmış gözüküyor.

KREDİ YAŞAM DÖNGÜSÜ PROJESİ

Bankacılık sektörünün aktif kalitesinin artırılması için bu yıl ekim ayına kadar Kredi Yaşam Döngüsü projesi hayata geçirilecek. Yine 30 Eylül 2021 tarihine kadar yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulacak. Bu yıl sonuna kadar çıkarılacak bir yasayla sorunlu krediler içinde katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli bulunanların rehabilitasyonu için Girişim Sermayesi Fonlarının kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Yaşama imkânı olmayan donuk alacakların Varlık Yönetim Şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi yöntemlerle bilanço dışına çıkarılması için gerekli teşvik ve tedbir mekanizmaları oluşturulacak.

YENİDEN DEĞERLEME İMKÂNI

Yatırım teşvik sisteminin reforme edilmesi için 7 eylem hayata geçirilecek. Cumhurbaşkanı kararıyla bu yıl sonuna kadar büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme yapma imkânı getirilecek. Yıl sonuna kadar çıkarılacak bir yasa ile yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi dışındaki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranlarda indirilebilmesine imkân sağlanacak.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False