Zıt Anlamlı Kelimeler Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı Ve Örnek Listesi

Zıt Anlamlı Kelimeler Nedir Zıt Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı Ve Örnek Listesi

Türkçe’ de birçok kelime bulunmaktadır. Her bir kelimenin anlamı bulunur. Sözcükte anlam konusunun temel olan anlatımlarından biri de zıt anlamlı kelimelerdir. Türkçe kelimelerde birçok zıt anlamlı kelime bulunmaktadır. Zıt anlamlı kelimeler nelerdir? İşte zıt anlamlı kelimelerin konu anlatımı ve zıt anlamlı kelimelerin detaylarını sizler için derledik.

Haberin Devamı

Anlam olarak birbirleri ile çelişen sözcükler zıt anlamlı sözcükler olarak adlandırılmaktadır. Türk dilinin doğru kullanılabilmesi için, anlatım bozuklukları yapılmaması için, kişilerin kendilerini doğru ve etkili olarak ifade edebilmeleri için aynı zamanda sınavlarda öğrencilerin zorlanmaması için zıt anlamlı kelimeler bilinmelidir.

 Zıt Anlamlı Kelimeler

 Sözcükte anlam konusunun bir içeriği olan zıt anlamlı kelimeler mutlaka doğru öğrenilmesi ve anlaşılması gereken bir konudur. Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir.

 Anlam bakımında zıt olan kelimeler bilinmediği takdirde bir cümle içerisinde aynı anda kullanılabilir. Zıt anlamlı kelimelerin aynı cümle içerisinde yer alması anlatım bozukluğuna sebep olur. Zıt anlamlı kelimelerin neler olduğu çok iyi öğrenilmelidir ve aynı cümle içerisinde kullanılmamalıdır.

 Zıt anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı

Haberin Devamı

 Anlamları bakımından birbirleri ile çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler denildiğini öğrendik. Zıt anlamlı kelimeler iyi ve kötü gibi anlam açısından bir birinin tam zıttını ifade eden kelimelerdir. Örnek olarak “ zengin” kelimesinin ele alabiliriz. Zengin kelimesi kişinin elinde bir paranın veya maddi bir değeri olan herhangi malın sayı anlamında fazla olmasını ifade eder.

 Zengin sözcüğünün ifade ettiği bu anlamın tam tersini ifade eden; elinde para ya da maddi olarak değeri olan bir malın hiç olmadığı insanlarda vardır. Bu insanlara ise “fakir” denilmektedir. Zengin ve fakir kelimeleri anlam bakımından bir birlerinin tam tersi olan durumları ifade ettikleri için bu iki sözcük birbirleri için zıt anlamlı sözcüklerdir.

 Zıt anlamlı olan kelimeler öğrenciler tarafından doğru öğrenilmelidir. Hem sınavlarda hem de tüm hayat boyunca dilin doğru kullanılması ve kişinin kendini etkili şekilde ifade edebilmesi açısından önemlidir. Zıt kelimeler sadece anlam bakımından birbiri ile çelişen kelimelerdir, olumlu anlamı olan bir kelimenin olumsuz anlamı zıt anlamlı kelime olarak sayılamaz. Örneğin; alçalmak kelimesinin olumsuzu olan alçalmamak zıt anlamlı olarak adlandırılamaz. Alçalmak kelimesinin zıt anlamlısı ise yükselmektir.

 Kelimelerin olumsuzu zıt anlam olarak adlandırılamaz. Tekrar bir örnek vermek gerekirse; güzel kelimesinin olumsuzu güzel değildir. Fakat güzel kelimesinin zıt anlamlısı çirkindir. İkisi birbirinden farklı sözcüklerdir.

Haberin Devamı

 Her sözcüğün zıt anlamı bulunmaz. Zıt anlamlı kelimeler genel olarak derecelendirilebilen kavramlarda karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; az, küçük, dar, soğuk, yüksek gibi kelimelerin zıt anlamlısı bulunabilir. Birçok öğrenci her kelimenin zıt anlamlısının olduğunu sanıp özellikle kelimelerin olumsuzlarını zıt anlam olarak görebiliyorlar. Her sözcüğün zıt anlamlısı olmadığı çok iyi anlaşılmalıdır.

 Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi

 Aşağı – Yukarı

 Açık – Kapalı

 Koyu – Açık

 Alt – Üst

 Akıllı – Aptal

 Asgari – Azami

 Çekingen – Atılgan

 Ön – Arka

 Usta – Acemi

 Kara – Ak

 Satıcı – Alıcı

 Uslu – Afacan

 Tok – Aç

 Tatlı – Acı

 Kibirli – Alçakgönüllü

 Siyah – Beyaz

 Dolu – Boş

 Doğu – Batı

 Savaş – Barış

 Bitirmek – Başlamak

 Soru – Cevap

 Cömert – Cimri

 Korkak – Cesur

 Tek – Çift

 Eğik – Dik

 Geç – Er

 Yeni – Eski

 Gece – Gündüz

 Gelir – Gider

 Gelecek – Geçmiş

 Gerçek – Hayal

 Kalabalık – Issız

 Zarar – Kar

 Tenha – Kalabalık

 Dış – İç

 Çıkış – İniş

 Büyük – Küçük

 Yaz – Kış

 Kabul – Ret

 Kaba – Nazik

 Negatif – Pozitif

 Çürük – Sağlam

 Soğuk – Sıcak

 Çoğul – Tekil

 Kirli – Temiz

 Bayat – Taze

 Yaramaz – Uslu

 Şişman – Zayıf

 Genç – Yaşlı

 Yabancı - Yerli

 

Haberle ilgili daha fazlası: