GeriAraştırma Zenta Savaşı Tarihi Ve Özeti - Zenta Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Zenta Savaşı Tarihi Ve Özeti - Zenta Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Zenta Savaşı Tarihi Ve Özeti - Zenta Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Tarih ile ilgili bazı konular sıklıkla karşımıza çıkar. Fakat daha az gündeme gelen tarihi olayları ise genellikle unuturuz. Zenta Savaşı da işte böyle bir tarihi muhaberedir. Zenta Savaşı nedir? Zenta Savaşının tarafları kimlerdir? Zenta Savaşının nedenleri, sonuçları ve önemi nedir gibi çok sayıdaki sorulara cevaplar derledik.

 Zenta Savaşı Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya orduları arasında gerçekleşmiş bir muhaberedir. Osmanlı'nın mağlubiyeti ile sonlanmış bir savaştır. 

 Zenta Savaşı Nedir? 

1. Macaristan Savaşı olarak da bilinen Zenta Savaşının bir özelliği de şudur. Osmanlı İmparatorluğu - Kutsal İttifak Savaşları'nın son önemli karşılaşması olan bir muhaberedir.

Zenta Savaşı Tarihi 

 Zenta Savaşı 11 Eylül 1697 tarihinde Osmanlı ordusu ile Avusturya ordusunun karşı karşıya geldiği bir savaştır. 

 Zenta Savaşı Özeti ve Zenta Savaşı Hakkında Kısaca Bilgi 

1. Macaristan Savaşı olarak da bilinen ve 1697 yılında yapılan bu muhabere Osmanlı' nın yenilgisi ile son bulmuştur. Bu savaş, stratejik hataların ve ufak planlama yanlışların bile bir savaşın sonunu nasıl etkileyebileceğini göstermesi bakımından çok dikkat çekicidir. Osmanlı bu bozgun sonrası Karlofça Antlaşmasını imzalamak ve savunmaya geçmek zorunda bırakılmıştır. 

 Zenta Savaşı Kimler Arasında Olmuştur, Zenta Savaşının Tarafları 

 Zenta Savaşı Osmanlı İmparatorluğu ile " Kutsal İttifak" arasında gerçekleşmiş bir muhaberedir. Kutsal İttifak denilen oluşum şöyle ortaya çıkmıştır. Osmanlı'nın, Viyana önlerindeki yenilgisi Avrupa'da sevinç ve ümit dalgası oluşturmuştu. Bu ümidin sonucu olarak da Papanın önderliği ve girişimi ile Osmanlı' ya karşı Avusturya, Lehistan, Rusya ve Venedik' in katılımı ile işte bu Kutsal İttifak kurulmuştur. 

 Zenta Savaşının Nedenleri 

 Zenta Savaşının nedenlerine gelince: 

l Osmanlı padişahlarından 4. Mehmed Han, Sultan 3. Süleyman Han ve Sultan 2. Ahmed Han zamanlarında süregelen Avusturya muhaberelerine 2. Mustafa Han ( 1695-1703 ) son vermek istemiştir. Bu niyetle de iki kez sefer çıkmıştır. Lipve ve Lügoş geri alınmıştır. Yine 27 Ağustos 1696 tarihinde Ulaş Zaferi kazanılmıştır. 1697 yılında da 3.kez sefere çıkılmıştır.

l Yıllarca Osmanlı devleti bu güçlü ittifaka karşı muhabere etmek zorunda kalmıştır. " Felaket yılları " olarak bilinen bu dönemde Sultan 2. Mustafa tahta geçmiştir. Yeni padişah bizzat sefere çıkmak ve Kanuni sultan Süleyman gibi büyük seferlere imza atmak istiyordu. Devlet erkanı kendisini bu arzusundan vazgeçirmek istediyse de ikna edilemedi.

l Alelacele olarak bir ordu toplandı. İmparatorluğun ücra köşelerinden bile asker alındı. Bizzat Padişah 2. Mustafa komutanlığında sefere çıkıldı.

l 1. Macaristan seferinden başarı ile dönen Sultan 2. Mustafa İstanbul' da büyük bir sevinçle karşılandı. Bunun üzerine ikinci bir sefere daha çıkma kararını aldı.

l 2. Macaristan seferine de 1696 senesi içerisinde ufak başarılar elde edildi Lugaş ve Cebes Kaleleri alındı.

l 3. Macaristan Savaşı ya da Zenta Savaşı ne yazık ki Osmanlı'nın en acı ve talihsiz savaşlarından birisi olarak tarihe geçmiştir. Zenta bölgesinde yapılan muhabereden ağır bir yenilgi alınmıştır. 

 Zenta Savaşının Sonuçları

Zenta Savaşı Osmanlı İmparatorluğu bakımından tam bir bozgun olmuştur. Zenta Savaşının Sonuçlarını ana başlıkları ile şöyle sıralayabiliriz: 

l Zenta Savaşı 2. Mustafa' nın çıktığı üç Macaristan seferinin sonuncusudur.

l Zenta Savaşının felaketle sonuçlanmasının sebeplerinden birisi uygulanan yanlış savaş stratejisidir.

l Zenta bozgununun bir diğer sebebi de devlet erkanı arasında ortaya çıkan fikir ayrılıkları olmuştur.

l Zenta Savaşı sonuçları bakımından 2. Viyana kuşatması kadar önemli olmuştur.

l Zenta Savaşı ile hayali eski ihtişamlı günlere dönmek olan Osmanlı İmparatorluğu, savaşta mağlup olmakla artık Karlofça Antlaşmasını imzalamak ve savunmaya geçmek zorunda kalmıştır.

Zenta Savaşının Önemi 

 Zenta Savaşı Osmanlı'nın bozgun yaşadığı mağlubiyeti ile sonlanan bir muhaberedir. 20.000- 30.000 arasında kayıp yaşandı. Zenta muhaberesi devam ederken Rusya'nın da Azak'ı işgal etmesiyle Padişah Sultan 2.Mustafa Han 1699 yılında Karlofça Antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı

False