GeriAraştırma Zarf Tümleci Nedir Ve Nasıl Bulunur? Zamir Tümleci Eksikliği Ve Örnekleri İle Konu Anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Zarf Tümleci Nedir Ve Nasıl Bulunur? Zamir Tümleci Eksikliği Ve Örnekleri İle Konu Anlatımı

Zarf Tümleci Nedir Ve Nasıl Bulunur? Zamir Tümleci Eksikliği Ve Örnekleri İle Konu Anlatımı

Zarf tümleci cümlenin temel ögesi olarak bilinen bir tümleç türüdür. Yüklemi göstermeye yönelik soruları ile bilinir. Pek çok konu hakkında bilgi veren ve bu ögeleri belirtilen tümlece zarf tümleci adı verilmektedir. Zamir tümleci ise cümle içerisinde isimlerin yerlerini tutan ve isimlerin yerine kullanılan bir tümleç olarak bilinir. İsim olmadığı halde isimmiş gibi görev yaparlar. Peki eksikliğinde ne gibi sorunlar olur örnekleri nelerdir? Zarf tümleci ne demektir ve nasıl bulunur? İşte, merak edilen tüm detaylar.

 Zarf tümleci cümle içerisinde yüklemi nasıl, ne zaman, kim tarafından gibi sorulara cevap veren bir tümleçtir. Zamir ise cümle içerisinde yer alan isimlerin yerlerini almaları ile bilinir. 

 Zarf Tümleci Nedir? 

 Zarf tümleci yüklemi göstermesinin yanı sıra yüklemde hangi iş olduğunu gösterir. Zaman, yön, miktar, yargı ve işi belirten ögelere verilen ad olarak bilinir. Bunun bir diğer adı edat tümleci olarak bilinir. Aşağı, içeri, dışarı, yukarı gibi sözcükler sade bir şekilde kullanıldığı takdirde bu zarf tümleci olur. Ancak bu sözcüklere bazı ekler eklendiği zaman zarf tümleci olmaz. 

 Zarf Tümleci Nasıl Bulunur? 

 Cümle ögelerini bulmak için cümle içerisine yönelik bazı sorular sorulması gerekir. Zarf tümlecinde ise bu durum oldukça kolaydır. İlk önce yapılması gereken yüklem neredeyse onu bulmak olacaktır. Bulunduktan sonra zarf tümlecine yönelik olan sorular sorabilir. Bu sorular ise neden, niçin, ne zaman ve nasıl soruları olarak bilinir. Zarf tümlecini cümle içerisinde bulmanın tek yolu bu soruları yükleme sormaktır. Zarf tümleci sabit bir yerde kalmayacağı gibi cümle içerisinde yer değiştirebilir. Sonunda ya da cümle başında yer alabilir. Cümle içerisinde birden fazla olan zarf tümleci bulmak da olası bir durumdur. 

 Zarf tümlecine sorulacak sorular;

ne ile,

nereye,

nasıl,

niye,

neden,

kiminle,

ne kadar olarak bilinmektedir. Bu soruları yükleme sorulduğu zaman ortaya çıkan cevaplar zarf tümlecini meydana getirir. 

 Zamir Tümleci Eksikliği Neden Olur? 

 Zamir tümleci cümle içerisinde isimlerin yerini karşıladığı için tamamlanmamış cümlelerde zamirin olmaması anlamın karışıklığa uğramasına yol açar. Örneğin senin ve onun zamirleri ile kurulmuş olan bazı isim tamlamalarında zamir gizli bir durumda olduğu için anlam karışıklıkları meydana gelir. Bu durum bahsedilen cümle başına hem onun hem de senin kelimesinin uyması ile gerçekleşir. 

 Zamir Tümleci Eksikliğine Ait Örnekler 

Sesini herkes beğeniyor.

 Bu cümlede yer alan sesini kelimesinin başına onun ve senin kelimeleri getirildiği zaman ikisinin de uygun olduğu görülmektedir. Bu anlatım bozukluğuna sebebiyet veren bir durumdur.

Okulunu yanındakilere her zaman anlatır.

 Bu cümleden de iki anlamın çıktığı görülür. Anlatım bozukluğuna sebep olan bir cümledir.

İstanbul'a gittiğini ben de yeni öğrendim.

 Bu kelimede yer alan gittiğini sözcüğünün başına da karışıklığa yol açan onun ve senin kelimeleri gelmektedir. Bu da anlam bozukluğuna yol açar. 

 Zarf Tümleci Örnekleri 

O gelmeden eve gelmen gerekir.

 Bu cümlede yükleme sorulması gereken soru ne zaman sorusu olarak bilinir.

Hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyorum.

 Bu cümlede yükleme nasıl gitmeye çalışıyorum sorusu sorulduğu zaman hızlıca cevabı elde edilmiş olur. Bu da zaman zarfını elde etmeyi sağlar.

Dün gece telefonda onunla uzun uzun konuştuk.

 Bu cümlede yükleme sorulacak olan ne zaman sorusu dün gece, nasıl sorusu uzun uzun, kiminle sorusu onunla, nerede sorusu ise telefonda cevabını verecektir. Hepsi zarf çeşitlerini açıklayan bir cevap olacaktır.

False