YÖK’ten yatay geçiş düzenlemesi

YÖK’ten yatay geçiş düzenlemesi

Yükseköğretim kurumları arasında yatay geçiş ve diploma denkliğini kapsayan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu konunun detaylarını ve işleyişin nasıl olacağını açıkladı. Buna göre yurt dışından yatay geçiş yapmak istenen üniversitenin dünya sıralamasında ilk 400’de olması şartı aranacak. Bu şartı taşımayanların durumu ise ortaöğretimini tamamladıkları ülkeye göre değişecek.

Haberin Devamı

YÖK tarafından, diploma denklikleri ve yatay geçişteki suiistimalleri engelleyecek şekilde düzenleme yapıldığı belirtilen açıklama şöyle:
“Resmi Gazete’de yayınlanan mevzuat değişikliği ile kısa bir önce YÖK’ün açıkladığı, kamuoyunun vicdanını derinden yaralayan yurt dışı yükseköğretim kurumları diploma denklikleri ile yatay geçiş işlemlerindeki suiistimalleri engelleyecek düzenleme yapıldı. Bu yönetmelik değişiklikleri ile Yükseköğretim Kurulu’nun “tıp, hukuk, öğretmenlik” gibi başarı sıralaması şartı aranan programlara, yurt dışındaki üniversitelerin ilgili programlarına kaydolup, bu programların gerektirdiği yetkinlikleri sağlamadan başarı sıralaması şartının atlanmasını, yani sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkesinin ihlalini engelleyici düzenlemeler yapıldı.

YATAY GEÇİŞTE İLK 400 DİLİM SINIRI

Haberin Devamı


Özellikle son günlerde ortaya çıkan suiistimaller dikkate alınarak konuyla ilgili iki yönetmelikte değişikliğe gidildi. En önemli şartlardan biri başarı sıralaması şartı aranan programlara yatay geçiş süreci ve şartları sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlendi. Buna göre şu kararlar alındı:
Kayıtlı olduğu üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alan bir üniversitede kayıtlı öğrenciler, ilgili yönetmeliğin dönem/sınıf, başarı şartlarını taşıması kaydıyla ülkemizdeki bir yükseköğretim kurumunun ilgili programına yatay geçiş yapabilecek.
Kayıtlı olduğu üniversitesi, dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim dışında kalan öğrencilerin yatay geçiş şartları ve süreci yine sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkesi gereği ortaöğretimini tamamladıkları ülkeye göre değişecek.
* Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayan öğrencilerin merkezi yerleştirme sınavına girmesi ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması zorunlu. Merkezi sınavdaki başarı sıralaması şartını sağlayan öğrenciler dönem veya sınıf sınırlamasına tabi olmaksızın yatay geçiş yapabilecek.
* Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayan öğrenciler ise kayıt oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olmaları kaydıyla ülkemizdeki bir yükseköğretim kurumunun ilgili programına yatay geçiş yapabilecek.

DENKLİK İÇİN BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI

Haberin Devamı

Diğer şart da başarı sıralaması şartı aranan diploma programlarını yurt dışındaki üniversitelerin Türkçe programlarında tamamlayanların denklik alabilmeleri için başarı sıralaması şartını sağlamaları gerekecek.
Eğitim dili Türkçe olan ve başarı sıralaması şartı aranan bir programa ülkemizde yerleşemeyen öğrencinin aynı programı, başarı sıralaması şartını dolanarak, yurt dışındaki bir üniversitede tamamlayıp denklik alması ve aynı haklara sahip olması hakkaniyetli değil.
Başarı sıralaması şartını karşılayan bir öğrenci için, yurt dışındaki bir üniversitenin eğitim dili Türkçe olan programından mezun olmuşsa, diplomasına; “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği”nin aradığı program yeterlilikleri çerçevesinde denklik işlemi yapılacak. Ancak bu kişilerin söz konusu programların meslek icrası mevzuatlarına ilişkin eksiklikleri tamamlamaları şart koşuldu.
Örneğin yurt dışındaki bir üniversitenin hukuk fakültesinden mezun olmuş ve ülkemizde hukuk mesleklerinden birini (avukatlık, hâkimlik, savcılık, noterlik) icra edecek kişilerin, mezun olduğu üniversite ilk dört yüzde olsa bile program yeterlilikleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek eksik hukuk derslerini bir hukuk fakültemizde tamamlayıp başarılı olmaları gerekiyor.

Haberle ilgili daha fazlası: