YÖK'ten üniversitelere ‘akademik teşvik ödeneği’ uyarısı

YÖKten üniversitelere ‘akademik teşvik ödeneği’ uyarısı

YÖK’ten devlet üniversitesi rektörlüklerine yazı gönderilerek, akademik teşvik uygulamasında, akademiye, akademik geleneğe uygun olmayan başvurular olduğu yönünde bildirimler geldiği belirtildi. Akademiye uygun olmayan eylemler için gerekli görüldüğünde inceleme ve soruşturma yapılabileceği hatırlatıldı.

Haberin Devamı

YÖK'ten devlet üniversitelerinin rektörlüklerine gönderilen yazıda, devlet yükseköğretim kurumlarında iki yıldır uygulanan akademik teşvik ödeneğinin, nitelikli akademik faaliyetleri teşvik ederek niteliğini yükseltmek ve Türkiye'nin kalkınma yolunda ilerleyişine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildiği aktarıldı.

Ödeneğin hayata geçirilmesinde Türkiye'nin bilimsel düzeyini uluslararası alanda görünür kılmanın da amaçlandığı ifade edilen yazıda, akademik teşvik ödeneğinin önemli kazanımlar sağladığı bildirildi.

YÖK'e farklı kişi, kurum ve kuruluşlardan ulaşan çok sayıda bildirimde, akademik teşvik uygulamasında akademiye ve akademik  geleneğe uygun olmayan başvuruların da yer aldığının belirtildiğine işaret edilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:
"Sadece akademik teşvik ödeneğine başvurabilmek adına kitap veya dergiler çıkarılması, uygun niteliği haiz olmayan yayınevlerinde  kitaplar veya dergiler yayımlatılması, uluslararası niteliği olmayan  kitapların uluslararası olarak bildirilmesi, uygun niteliği haiz olmayan sempozyum/kongre/konferans düzenlenmesi ve bunlara bir şekilde uluslararası nitelik kazandırılmaya çalışılması, haksız  faaliyet ortaklığı yapılması, başvuru sahiplerinin alanıyla ilgili  olmayan faaliyet bildirimlerinde bulunulması, 'akademik teşvik  yönetmeliğine uygun' ibareli kongre ve dergi ilanlarına sıkça  rastlanması gibi bilimsel etiğe uygun olmayan birçok duruma maalesef rastlanmaktadır. Böyle bir durum çok yaygın ve genel olmamakla  birlikte akademik teşvik ödeneğinin ruhuna uygun olmayıp akademik camiaya ve bilime katkı sağlayacağı yerde akademinin yozlaşmasına  sebep olma ihtimali barındırdığından sarfınazar edilemeyecek derecede mühim bir meseledir."

Üniversitelerde akademik teşvikle ilgili yasal mevzuatın uygulamada esas alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu çerçevede yapılan başvuruları değerlendirmek adına devlet yükseköğretim kurumlarında  komisyonlar oluşturulduğu ve bu komisyonların ilgili yönetmelikte  nihai karar mercii olarak tanımlandığı belirtildi.

Haberin Devamı

Süreç, ödemeler, Sayıştay ve ilgili diğer kurumların denetimi, ilgili yönetmelikte tanımlanan yasal yaptırımlar ve akademiye uygun olmayan eylemler için gerekli görüldüğünde inceleme ve soruşturma yapılabileceğe dikkat çekilen açıklamada, "İleride muhtemel  sorunlar yaşanmaması için üniversitelerimizin, kanunun amacı ve kamu yararı açısından konuya ilişkin dikkatlerini sürdürmeleri icap etmektedir" değerlendirmesi yapıldı.

Haberin Devamı

İlgili komisyonların işlemlerini, bunları dikkate alarak yapmaları gerektiği ifade edilen yazıda, sonuçlandırdıkları işlemleri gerekiyorsa bu açıdan yeniden gözden geçirmeleri gerektiği kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası: