Sınav sistemi değişti! İşte, 2018 üniversite sınav sistemi: YKS

Güncelleme Tarihi:

Sınav sistemi değişti İşte, 2018 üniversite sınav sistemi: YKS
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2017 11:13

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, milyonlarca adayın heyecanla beklediği üniversiteye giriş sistemini açıkladı. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) adaylar cumartesi günü iki oturuma katılacaklar. İlk oturumda Türkçe ve matematik testlerini yanıtladıktan sonra, Türk dili edebiyatı-coğrafya 1, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler testlerinin yer aldığı ikinci oturuma katılabilecekler. Yabancı Dil sınavı ise aynı hafta sonu pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecek ve soru sayısı 80 olacak. İşte YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç’ın YKS ile ilgili anlattığı detaylar:

Haberin Devamı

2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, adaylar iki ayrı oturuma katılacaklardır. İlk oturumda, adaylar Temel Yeterlilik Testi’ni alacaklar. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin, yani Türkçe’yi doğru kullanma, okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanıyor. Bunun örnekleri dünyada seçkin yükseköğretim sistemlerinde mevcut.

Sınav sistemi değişti İşte, 2018 üniversite sınav sistemi: YKS

Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dair bilgisi esas alınacak.

Haberin Devamı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI TAKVİMİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dil sınavı hariç Haziran ayının bir hafta sonu Cumartesi günü yapılacak iki oturumlu bir sınavla gerçekleşecek. Yabancı Dil sınavı ise aynı hafta sonu pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecek ve soru sayısı 80 olacak.

BİRİNCİ OTURUM

Sınav sistemi değişti İşte, 2018 üniversite sınav sistemi: YKS

Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi olup, Türkçe ve Temel Matematik soruları geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak müfredatına dayalı olacak.

Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunlu.

Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecek. Bu ara, adayların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinin yanı sıra zihinsel olarak da rahatlamaları sağlayacak. 

BİRİNCİ OTURUMUN UYGULANMASI
40 adet Türkçe ve 40 adet temel matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi,  cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi Puanını (TYT-Puanı) belirleyecektir.

BİRİNCİ OTURUMDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI

Sınav sistemi değişti İşte, 2018 üniversite sınav sistemi: YKS
Türkçe ve Temel Matematik testlerinin, Temel Yeterlilik Testi Puanı'nın oluşmasına etkisi eşit. Yani Temel Yeterlilik Testi Puanında, Türkçe testinin ağırlığı yüzde 50, Temel Matematik testinin ağırlığı yüzde 50. 

Haberin Devamı

TEMEL YETERLİLİK TESTİ PUANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav sistemi değişti İşte, 2018 üniversite sınav sistemi: YKS

Bu test, önlisans ve lisans programlarının tercih edebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecek. Bu sene, geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecek.

Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın (TYT-Puanı) en az 150 olması gerekiyor. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150’nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacak.

Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacak.

Haberin Devamı

Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları, istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacak.

İKİNCİ OTURUM

Sınav sistemi değişti İşte, 2018 üniversite sınav sistemi: YKS

Bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak, sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredata dayalı olacak. İkinci oturum, cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecek.

İKİNCİ OTURUMUN UYGULANMASI
Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecek olan ikinci oturumda, 40 Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, 40 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere dört test yer alacak.
Oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi yaşamamaları hususları dikkate alınarak belirlenecek.

Haberin Devamı

İKİNCİ OTURUMDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI
İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacak:

Tercih edilecek puan türüne göre:
- Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı yüzde 50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı yüzde 50.
- Sayısal puanda; Matematik testinin ağırlığı yüzde 50,  Fen Bilimleri testinin ağırlığı yüzde 50.
- Eşit Ağırlık puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı yüzde 50, Matematik testinin ağırlığı yüzde 50.

YERLEŞTİRME
* Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınıyor,
* Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı): [Türkçe Testi (%50)] +[Temel Matematik Testi (%50)]
* Lisans programlarında ise; Dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas alınınıyor.
* Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi’nin etkisi yüzde 40 olacak.
* SÖZ: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sözel Test (%60)]
* SAY: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sayısal Test (%60)]
* EA:   [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Eşit Ağırlık Testi (%60)]
* DİL:  [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Yabancı Dil Testi (%60)]

Haberin Devamı

Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına devam edilecek.

ÖZEL YETENEKLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLAR
Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı bu yıl da aynı tutuldu. Temel Yeterlilikler Testi’ne giren ve Temel Yeterlilik Puanı en az 150 olan adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans programlarını tercih edebilecekler.

OBP HESAPLAMASI
Ortaöğretim Başarı Puanı’nın hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda olacak.

Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına devam edecek.

Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecek.

ÖZETLE YENİ SİSTEM:
* Daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistem,
- Sınav puan türleri 18’den, 5’e indirildi.
- Sınav 5 hafta sonundan 1 hafta sonuna çekildi, 6 oturumdan 3 oturuma indirildi.
* Türkçe ve Temel Matematik’in merkezde olduğu Temel Yeterlilik esaslı değerlendiren,
* Mesleki eğitimi önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla farklı Meslek Yüksekokulu programlarını tercih etmeye imkân veren,
* Ortaöğretim kazanımlarını ve sürecini odağına alan ve önemseyen,
* Önceki sistemde orta öğretim üzerinde 4 ay baskı oluşturarak, eğitimi aksatan olumsuzluğu ortadan kaldıran,
* Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının etkilerini azaltan bir sistem.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!