GeriEğitim YKS’de hangi derse nasıl yaklaşmalı?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

YKS’de hangi derse nasıl yaklaşmalı?

YKS’de hangi derse nasıl yaklaşmalı?

2,7 milyona yakın öğrencinin iyi bir üniversite hayaliyle ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kaldı. 26 - 27 Haziran tarihlerinde yapılacak sınav öncesinde Bilfen Liseleri bölüm başkanları hangi derse nasıl yaklaşılması gerektiğini anlattı.

Sebahat Başusta - Rehberlik Bölüm Başkanı: YKS hem TYT hem AYT açısından bilgi, birikim ve yorumlama becerilerini bir arada kullanabilmeyi gerektiriyor.Bu becerilerin hepsine sahip olsanız bile iyi bir sınav stratejiniz yoksa başarılı olmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle sınav sırasında yapacaklarımızı deneme sınavlarına yansıtabilmeliyiz. Hangi dersten başlayacağınıza, soru okuma hızına, yapamadığınız soru olursa nasıl hareket edeceğinize, zaman azaldığında nasıl davranmamanız gerektiğine, soruları bitirdiğinizde geri dönüp hangi derse bakmanız gerektiğine önceden karar vermelisiniz. Elde etiğiniz sonuçlara göre bazı değişiklikler yaparak kendiniz için en ideal olana ulaşıp bunu uygulamalısınız. 

Kendinize belirlediğiniz stratejiye rağmen sınav anında bazı şeyleri değiştirebilme esnekliğine sahip olabilmelisiniz. Özellikle TYT sınavı zamanı iyi kullanma becerisi gerektirdiğinden stratejik olabilmek, bölümler arası geçiş yapabilmek, esnek olabilmek ve hızlı karar verebilmek önemlidir.

• Sınavda bütün sorular tam olarak okunmalı. Sorular dikkatle okunmalı, altı çizili kelimeler ve soru kökünün olumsuz olmasına ayrıca dikkat edilmeli. Özellikle olumsuz soru köklerini dikkatli okumadığınız zaman soruyu yanlış cevaplama olasılığınız oldukça yüksektir.

• Sorunun uzun olması zor, kısa olması kolay olduğu anlamına gelmez.

• Öncüllü sorular genellikle zorlanılan soru tiplerindendir. Verilen öncülleri sorudan ne istendiğini dikkate alarak dikkatli okumak gerekmektedir.

• Grafik yorumlamanız gereken soruları rahatlıkla çözebilmeniz için bolca grafik sorusu çözünüz, aslında bunlar rahatlıkla cevaplayabileceğiniz sorulardır.

• Hangi ders ya da hangi soru tipi olursa olsun aslında yapmanız gereken sorunun sizden ne istediğini tam olarak anlamadan cevaplamaya geçmemenizdir.

• Özellikle bu metinden hangisine ulaşılabilir/ulaşılamaz, hangisi çıkarılabilir/çıkarılamaz gibi soruları genel bilgilerinize göre değil o metne göre düşünüp cevaplamanız önemli.

• Zorlandığınız ve yapamadığınız sorularla vakit kaybetmek yerine o soruları işaretleyip daha sonra kalan vakitte zorlandığınız soruları cevaplamak zamanı etkin kullanabilmeniz açısından önemlidir.

• Birçok kişinin bu tip sınavlara dönük anlatacakları vardır. Bu anlatılacaklar sizi olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sadece kendi tecrübesi ile sınırlı önerilerde bulunacak kişiler yerine bu konuda uzmanlaşan rehber öğretmenlere yönelmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.   

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / TÜRKÇE
Zerrin Bayır – Türk Dili ve Edebiyatı  Bölüm  Başkanı:YKS’nin Türk Dili ve Edebiyatı dersi sorularının TYT bölümü; öğrencinin doğru okuma ve anlama becerisini, dil bilgisi yeterliğini, analitik bakış açısını sınıyor.  Sınavın AYT bölümünde ise edebiyat tarihi ile şiir ve nesir bilgisi, bir edebiyat metnini dönem, akım ve anlayış gözeterek çözümleme becerisi, eleştirel düşünebilme yetisi ölçülüyor.

• Soruyu okumaya soru kökünden başlayınız. Soru kökünü ve sizden isteneni mutlaka iyi anlayınız, metni soruların bakış açısıyla okuyunuz.

• Altı çizili söz öbeğini metinle bağlantısını kurarak anlamlandırınız.

• Metnin tamamını değil, metin için gerekli olduğunu düşündüğünüz yerlerin altını çiziniz.

• Soru kökündeki “yapılmamıştır”, “değinilmemiştir” gibi olumsuz ifadelere dikkat ediniz.

• Uzun paragraflardan korkmayınız. Uzun paragraf daha fazla ipucu verdiği için çözümü daha kolay olandır.

• Paragrafı yorumlarken metnin dışına çıkmayınız.

• Anlam sorularında tüm şıkları okumadan cevabı işaretlemeyiniz.

• Dil bilgisi ve edebiyat sorularını çözerken kesin bilgi, sizi doğru seçeneğe daha çabuk ulaştırır.

MATEMATİK 
Mahmut Şişmanoğlu – Matematik Bölüm Başkanı: TYT matematik sorularının metni uzun olabilir. Soruların dikkatli okunup ne istediğinin anlaşılması çok önemli.

• Soruların çözümünü yaparken işlemleri soru kitapçığınıza düzgün yazmalısınız. Böylece hangi aşamada hata yaptığınızı daha rahat görebilirsiniz.

•  AYT matematik testinde zaman problemi yaşamayacağınızdan her soruya yeterince zaman ayırmalısınız. Sürenizi sonuna kadar kullanmaya dikkat edin.

• Özellikle AYT, çok soru çözen öğrenciden ziyade konuya hâkim olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olacaktır. Sınava kadar kalan zamanda bol soru çözmenin yanı sıra konuları gözden geçirmeniz de önemli yarar sağlayacaktır.

• TYT geometri soruları ise bilgiden çok analitik düşünce ve görsel yeteneğin ön plana çıkacağı, AYT ise bilginin ön plana çıkacağı bir sınav olacaktır. Sınav anında tüm bilgilerinizi çağırabilmeniz, öncesinde çok pratik yapmanızla mümkün.

FİZİK  
Hakan Özdemir – Fizik Bölüm Başkanı:YKS’de fizik soruları çözülürken aşağıdaki hususlara dikkat etmek başarınızı arttıracaktır.

• Şekilli sorular okunurken bilgiler muhakkak şekil üzerine aktarılmalı, aksi takdirde tekrar tekrar soru okunmak zorunda kalına bilinir.

•  Fizikte çok farklı soru çeşidi vardır, ancak bu soruların temel bilgiler ile çözülebileceği unutulmamalıdır. Kendinizi eksik hissettiğiniz konuların soruları ile karşılaşıldığında çözemem diye düşünülmemeli, sorular kazanımlardan ve genellikle çözebileceğiniz kısımlardan oluşacağı için sorulara çözebileceğinizi düşünerek yaklaşmalısınız.

• Şekli olmayan soruların şeklini çizerek çözmek verileri daha iyi analiz etmenizi sağlayacaktır.

• Daha önce çözülmüş soru kalıplarına benzeterek hayalimizdeki soruları çözmek yerine, var olan kitapçıktaki sorular çözülmeli.

• Cevap işaretlenmeden soru köküne son bir kez bakılması faydalı olacaktır.

KİMYA
Demet Akçayöz – Kimya Bölüm Başkanı:

TYT ve AYT sınavında Kimya dersinde bir soruda birden fazla bilgi sorgulanması bekleniyor. Bu nedenle adayların soruları çok dikkatli okuyup öğrendikleri bilgiler arasında bağlantıyı iyi kurmaları gerekiyor.

• Grafikleri, tabloları, şekilleri dikkatlice yorumlayıp, soru kökünü iyi anlamalı ve neden-sonuç ilişkisini iyi kurulmalı.

• Güncel hayatla ilişkilendirilmiş sorularda hızlı ve doğru karar verme becerisini göstermeliler.

• Süreyi iyi kullanmaları, çeldiricilere dikkat etmeleri ve verilen bilgileri eksiksiz okumaları öğrencilerimize yarar sağlar.

BİYOLOJİ

Taner Altunbaran – Biyoloji Bölüm Başkanı:  TYT sınavında biyoloji soruları 9. ve 10. Sınıf programınınım kazanımlarını sorgulayacak. Sorular temel biyoloji bilgisini ölçecek mantıkta olacaktır.

• Soru cümleleri dikkatli okunmalı soruda grafik, veri tablosu veya deney düzenekleri varsa içerikleri tam olarak anlaşıldıktan sonra seçenekler değerlendirilmeli.

• TYT soruları günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, deney içerikli ve çeldiricileri kuvvetli hazırlanmış sorulardır. Bu nedenle TYT’nin yeni nesil sorularına uygun soruları içeren kaynaklardan bu pratiklerin kazanılması gerekir.

• AYT sınavında sorular ağırlıklı olarak 11. ve 12. Sınıf programını sorgulayacak. Soruların çoğunluğu kazanımlarınızın analiz düzeyine ulaşıp ulaşmadığını ölçecek detayda olacaktır.

• AYT sınavında da sorular konunun mantığını anlamak üzerine kurulmuştur. Bu nedenle ezber bilgi ile soruların büyük bölümünü cevaplandırılamayacaktır. Konu tekrarlarınızı yaparken konular arasında ilişkilendirme yapın ve mutlaka mantığını kavrayın.

• AYT sorularındaki görsel, grafik ve deney düzeneklerine hâkim olabilmek için MEB 11,12.sınıf ders kitaplarının üzerinden geçmeyi ihmal etmeyin.

•  Adayların konu içeriklerinin detaylarını iyi bilmeleri gerekmektedir. Bu öğrenme düzeyini ölçmek için kurgulanan sorularda çeldiriciler kuvvetli olacağından tüm seçenekler okunmadan kesinlikle cevap oluşturulmamalı.  

SOSYAL BİLGİLER
Aslıhan Sezen – Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı: TYT soruları daha çok sosyal bilimler temel kavram ve ilkeleri ile düşünme yeteneğini ve temel bilgileri ölçen sorular olacağı için paragrafların ve yönlendirme cümlesinin dikkatli okunması gerekiyor.

• AYT sorularının ise TYT sınavına göre daha çok bilgi ağırlıklı sorulardan oluşması beklenmiyor. Bu sorular içerisinde sosyal bilimler temel kavram ve ilkeleri ile düşünme yeteneğini ölçen sorularının da yer alabileceği olasılığının da göz aradı edilmemesi gerekiyor.

• Sorunun yönlendirme cümlesi dikkatli bir şekilde okunmalı soruda ne sorulduğu öncelikle tespit edilmeli.

• Öncüllerin tamamını okunmadan soru yanıtlanmama.

• Coğrafya sorularında harita, tablo, grafik, paragraf okuma, okuduğunu algılama ve yorumlama çok önemli.

• Sorularda doğa ve insan etkileşimine dikkat ederek olayların neden-sonuç ilişkisi ve dağılış özelliği dikkate alınmalıdır.

• Türkiye ve Dünya haritasında önemli yerler coğrafi özellikleriyle mutlaka bilinmeli.

• Soru yöneltme cümlesinin sonuna doğru algıda tamamlama eğilimine dayalı olarak öğrencinin dikkati azalmakta ve yöneltme cümlesini kendi kurgusuna göre tamamlamakta bu da okuma hatalarına yol açar.

• Öğrenci paragrafı yorumlarken kendi fikrini değil, paragraftaki vurguyu dikkate almalı.

• Din Kültürü soruları son yıllarda özellikle kavram bilgisine dayandığından adaylar temel kavramlara hâkim olmalıdır.

• Aynı şekilde AYT sınavı tümüyle bilgiye dayalı olduğu için adaylar felsefe, mantık, psikoloji ve sosyolojide temel kavramları bilerek sınava girmelidir.

False