GeriAraştırma Yassı Çemen Savaşı Tarihi Ve Özeti - Yassı Çemen Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Yassı Çemen Savaşı Tarihi Ve Özeti - Yassı Çemen Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Yassı Çemen Savaşı Tarihi Ve Özeti - Yassı Çemen Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Yassı Çemen Savaşı gibi, tarihte önemli yeri olan fakat pek hatırda kalmayan bazı tarihi olaylar vardır. Yası çemen savaşı ne zaman yapılmıştır? Yassı çemen muhaberesinin tarafları kimlerdir? Yassı çemen muhaberesi nerede yapılmıştır? Bu muhaberenin önemi nedir gibi sorulara cevap bulabileceğiniz ve merakla okuyacağınız bilgileri sizler için derledik.

Yassı çemen savaşı Anadolu Selçukluların tarihinde önemli bir yere sahip bir muhaberedir. İki Türk Devletinin karşı karşıya gelmiş olduğu bir muhaberedir. 

 Yassı Çemen Savaşı Nedir? 

 Yassı Çemen Savaşı iki Türk devleti olan Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlılar Devleti arasında meydana gelen ve ilerleyen zamanda Moğol İmparatorluğunun Anadolu topraklarını işgaline yol açan dönüm noktası olmuş bir savaştır. 

 Yassı Çemen Savaşı Tarihi Ve Özeti 

 Harzemşahlılar İmparatorluğu İç Asya'da hüküm süren bir Türk devleti idi. Fakat 12. yüzyılda Kuzey Irak, Türkmenistan, Afganistan ve Özbekistan üzerindeki hakimiyetini Moğollara kaptırmıştı. Moğolların baskısı nedeniyle İç Asya' dan hareketle Anadolu' ya doğru göçe zorlanan Harzemşah Padişahı Celalettin Harzem esasında Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaettin Keykubat ile iyi ilişkiler kurmak ve işbirliği yapmak gayesini taşımaktaydı.

 Anadolu Selçuklu Devleti'nin oldukça geniş bir etki alanı vardı. Sınırları Kayseri'den Eskişehir'e ve Sinop' tan Mersin' e kadar uzanmaktaydı. 

 Harzemşahlıların Anadolu' ya ilerlemesi Selçuklu hükümdarı Alaettin Keykubat' ı ise rahatsız etmişti. Bunu bilen Moğol hükümdarı Cengiz Han türlü kurnazlıklar ve oyunlarla her iki Türk Devletinin arasını açmayı başarmıştı. Süreç böylelikle Yassı çemen savaşına doğru ilerledi. 1230 tarihinde gerçekleşen bu muhabere sonrasında Anadolu Selçuklu Devleti Doğu Anadolu Bölgesine hakim olurken Harzemşahlılar tarih sahnesinden silindi. 

 Yassı Çemen Muhaberesi Tarafları, Kimler arasında Ve Nerede Olmuştur? 

 Yassı çemen savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlılar Devleti arasında meydana gelmiş bir muhaberedir. Yassı çemen Savaşı bugünkü Erzincan ilimiz civarında gerçekleştirilmiştir. 

 Yassı Çemen Savaşı Nedenleri 

 Yassı Çemen Savaşının yapılmasına sebep savaşın tarafları olan iki Türk devleti değildir. Esasında Moğol İmparatoru hükümdarı Cengiz Han'dır. Yassı Çemen Savaşının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: 

l Moğol hükümdarı Cengiz Han, her iki Türk Devletinin yakınlaşmasını, olası bir ittifak meydana getirmelerini kendisine karşı bir tehdit olarak görmekteydi. Bu nedenle Selçuklular ile Harzemşahlılar arasına nifak sokmaya aralarını açmaya çalıştı. Bunun için de değişik yol ve yöntemlere başvurdu.

l Cengiz Han, kendi askerlerine Harzemşahlıların asker kıyafetlerini giydirip Selçuklu şehirlerine saldırmalarını ve yağmalamalarını sağladı.

l MoğoL Hükümdarı Cengiz Han'ın bu kurnazca ve hileli davranışı sonuç vermişti. Selçuklu hükümdarı Alaettin Keykubat bu saldırılardan Harzemşahlıları sorumlu tuttu. Harzemşahlıların hükümdarı Celalettin Harzem gerçeği anlatmaya çalışsa da Selçuklu hükümdarını inandıramadı. Ve her iki Türk devletinin böylece arası açılmış ve husumet doğmuş oldu.

l Ahlat kalesi meselesi ile doruk noktasına çıkan çatışma yassı çemen savaşına giden yolda son hadiselerden biri olmuştur. Karşılıklı tehditvari mektuplaşma neticesinde Selçuklu hükümdarı Keykubat ordusunun başına geçerek Erzincan'a doğru Harzemşahlılara karşı sefere çıktı.

Yassı Çemen Savaşı Sonuçları 

 Yassı Çemen Savaşlarının Anadolu Türk tarihinde çok önemli sonuçları doğurmuştur. Bu savaş bir dönüm noktası olmuştur. İşte yassı çemen savaşı sonuçları: 

l Yassı çemen savaşı Harzemşahlılar devletinin sonu olmuştur. Tarih sahnesinden silinmişlerdir.

l Anadolu Selçuklu devletinin sınırları ise genişlemiştir. Malazgirt, Ahlat, Bitlis, Van'dan Tiflis'e varan bir genişleme söz konusu olmuştur.

l Daha önce Harzemşahlıları yurtlarında yani İç Asya'da süren Moğollarla karşı karşıya gelmelerinin de yolunu açmıştır.

l Nitekim 1243 yılında yapılan ve mağlup olunan Kösedağ Savaşı ile Moğollar Anadolu topraklarına girmişlerdir. Anadolu Selçuklu İmparatorluğu ise çöküş dönemine girmiştir.

Yassı Çemen Savaşı Önemi 

 Yassı Çemen savaşının en önemli sonucu ne yazık ki menfi bir sonuç olmuştur. Çünkü Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın iki Türk Devleti arasına sokmuş olduğu nifak sebebiyle güçleri zayıflamış ve sonraki tarihte Moğol hükümdarının kolaylıkla Anadolu'yu istilasının yolunu açmıştır.

False