Velayet davası nedir, nasıl açılır ve ne kadar sürer? Velayet davası açma şartları ve ücreti

Velayet davası nedir, nasıl açılır ve ne kadar sürer Velayet davası açma şartları ve ücreti

Boşanma davalarının en önemli konuları arasında velayet davası gelir. Evlilik birliği içinde doğan çocuğun velayeti anne ve babanın müşterek olarak kullanımı içinde bulunur. Ama boşanma durumunda evlilik birliği de sona ereceği için mahkeme tarafından velayet durumu değerlendirilerek bir karar verilir. Velayet davası nedir, nasıl açılır ve ne kadar sürer? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar, kendi aralarında velayet konusunda anlaşarak hakim ayrık durumlar hariç olmak üzere genellikle anlaşma doğrultusunda karar verir.

 Velayet Davası Nedir?

 Evliliğin en güzel meyveleri olan çocuklardır. Geleceğe bırakılacak en değerli miraslar olan çocuklar, eşler arasındaki evliliğin farklı nedenlerden dolayı sonlanması gerektiği durumlarda, çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davalarında, çocukların velayetine dair de bazı kararlar da verilir. Velayet kararlarında, değişen koşullar göz önüne alınarak değiştirilmesi gerekir.

 Velayet kararının değiştirilmesi kendiliğinden ya da bir idari merciye başvurarak değiştirilebilir. Velayet davası, açılarak da talep edilebilir. Değişen hayat koşulları ve haklı nedenlerin olması durumunda, çocukların velayetinin değiştirilmesi için velayet davası açılabilir.

 Velayet davasında en önemli olan şey, çocuk ya da çocukların istekleri ile birlikte, çocukların huzurla, sevgi ve saygı anlayışıyla büyüyeceği en uygun ortamın neresi olduğuna karar verilmesi konusudur.

Haberin Devamı

 Velayet Davası Nasıl Açılır ve Ne Kadar Sürer?

 Her hukuk davasında olduğu gibi, haklı nedenlerin ve gerekli koşulların varlığı halinde, velayet davası açmak isteyen kişi, bir dilekçe ile bu talebini yetkili makama iletmek zorundadır. Velayet davası dilekçesi ismi verilen bu dilekçede, davayı açmak isteyen kişinin adı soyadı, adresi ve varsa avukatının adı soyadı ve adresi, davayı açmak istediği karşı tarafın adı soyadı ve adresi, velayet davasını açmak istemesinin nedeni ve dayandığı hukuki olaylar, deliller yer almalıdır. Velayet davasını açmak istemesi ile birlikte talep ettiği dava sonucu ayrıntıları ile bulunmalıdır.

 Velayet davaları, boşanma davalarının kesinleşmesinden sonra bir yıl geçmesi halinde açılır. Velayetin değişmesini zorunlu hale getirecek durumlar ve çocuğun menfaatinin olması durumunda açılan bir davadır. Velayet davası, çocuğun bulunduğu aile mahkemesine velayeti elinde olmayan anne ya da baba tarafından açılabilir. Velayet davalarının daha hızlı bir şekilde sonuçlanabilmesi için belirlenmiş olan süre, 90 gün olarak hesaplanmıştır. Velayet davasının sonuçlanması 90 gün olarak belirlenmiş olsa da bu süre mahkemenin yoğunluğuna ve işleyişine göre değişiklik gösterebilir.

  Velayet Davası Açma Şartları ve Ücreti

Haberin Devamı

 Velayet davası açarken en çok merak edilen konular arasında velayet davası açma masraf ve ücretleri yer alıyor. Velayet davası açılırken aile hakiminin velayet hakkında karar verebilmesine yardımcı olacak bazı durumlar dava ücretinin artmasına neden olur. bu ücretler, tebligat masrafı, bilirkişi ücreti ve giderler miktarı belirleyen unsurlardır. Aile mahkemesinde açılan velayet davası bilirkişi ve tanık ispatı istenmesi durumunda belirlenen dava açma ücreti 658 TL olarak hesaplanır. Hesaplanan dava açma ücreti, diğer tebligat ve delil ücretleri ile artış gösterebilir.

Haberin Devamı

 Önceden anne ya da babaya verilen velayetin değiştirilmesi için mutlaka mahkeme kararı bulunması gerekir. Bu davayı velayeti üstlenen kişinin açma hakkı da vardır. Şu durumlarda velayet değiştirilebilir:

Velayet görevinin kararda belirtildiği gibi yerine getirilmediği zaman; örneğin velayetin verildiği ebeveynin görevini deneyimsizlik ya da hastalık gibi nedenlerle yerine getirememesi.

Velayetin verildiği ebeveynin çocuğa ihtiyaç duyduğu ilgiyi ve sevgiyi yeterince verememesi.

Velayeti üstlenen kişinin tekrardan evlenmesi sonucunda çocuğun ihtiyaçlarını göz ardı etmesi.

Haberin Devamı

Velayeti üstlenen velinin çocuğa karşı olan görevlerini olması gerektiği gibi yerine getirmemesi. 

Haberle ilgili daha fazlası: