GeriAraştırma Vaftiz Nedir? Vaftiz Neden Ve Nasıl Yapılır? Vaftiz Suyu İçindekiler..
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Vaftiz Nedir? Vaftiz Neden Ve Nasıl Yapılır? Vaftiz Suyu İçindekiler..

Vaftiz Nedir? Vaftiz Neden Ve Nasıl Yapılır? Vaftiz Suyu İçindekiler..

Hıristiyan düşüncesine göre, vaftiz sularına girdiğimizde, müjde mesajı ifade ediliyor. İsa günahlarımız için öldü, gömüldü ve yeniden yaşıyor. Vaftize katılarak kendilerini onunla özdeşleştiriyorlar. Peki, vaftiz nedir, genel olarak ne için yapılmaktadır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Vaftizin anlamı tek bir kelimeye indirgenebilseydi, bu kelime özdeşlik olurdu. Vaftiz, öncelikle İsa Mesih ile kişisel, aleni bir özdeşleşmeden söz etmektedir. 

 Vaftiz Nedir? 

 Hıristiyan mezhepleri, vaftiz hakkındaki öğretileri açısından büyük farklılıklar gösterir. 

Bazı inanç grupları vaftizin günahın yıkanmasını sağladığına inanıyor.

Diğerleri vaftizi kötü ruhlardan bir şeytan çıkarma şekli olarak görür. 

Yine de diğerleri, vaftizin inanan kişinin yaşamında itaat etmenin önemli bir adımı olduğunu, ancak yalnızca zaten başarılmış olan kurtuluş deneyiminin kabulü olduğunu öğretir. Vaftizin kendisinin günahtan arınma veya günahtan kurtulma gücü yoktur. Bu bakış açısına "Müminin Vaftizi" denir. 

 Vaftiz kelimesinin genel bir tanımı, "dini arınmanın ve kutsamanın bir işareti olarak suyla yıkama ayini" dir. Bu ayin, Eski Ahit'te sık sık uygulandı. Saflık veya günahtan arınma ve Tanrı'ya bağlılık anlamına geliyordu. Vaftiz ilk kez Eski Ahit'te kurulduğundan beri, birçokları onu bir gelenek olarak uygulamış, ancak önemini ve anlamını tam olarak anlamamıştır. 

 Vaftiz Neden ve Nasıl Yapılır? 

 Yeni Ahit’in, vaftiz önemi daha net görülmektedir. Vaftizci Yahya, yaklaşmakta olan Mesih İsa Mesih'in haberini yaymak için Tanrı tarafından gönderildi. Yahya, mesajını kabul edenleri vaftiz etmesi için Tanrı tarafından (Yuhanna 1:33) yönlendirildi. 

 Yuhanna'nın vaftizine " günahların bağışlanması için bir tövbe vaftizi" deniyordu . (Markos 1: 4, NIV) . Yahya tarafından vaftiz edilenler günahlarını kabul ettiler ve gelecek Mesih aracılığıyla bağışlanacaklarına dair inançlarını itiraf ettiler. Vaftiz, İsa Mesih'e imanla gelen bağışlamayı ve günahtan arınmayı temsil etmesi açısından önemlidir. 

 Su Vaftizi, inanan kişiyi Tanrı Katıyla özdeşleştirir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak; 

 Su Vaftizi, mümin için bir itaat eylemidir. Bundan önce pişmanlık gelmelidir, bu sadece "değişim" anlamına gelir. Rab'be hizmet etmek günahımızdan ve bencilliğimizden dönüyor. Gururumuzu, geçmişimizi ve tüm mal varlığımızı Rab'bin önüne koymak demektir. 

 Su Vaftizi halka açık bir tanıklıktır; içsel bir deneyimin dışa dönük itirafı. Vaftizde, Rab'le özdeşleşmemizi itiraf eden tanıkların önünde dururuz. Ölüm, diriliş ve arınmanın derin ruhani gerçeklerini temsil eden bir resimdir. 

 Vaftiz Suyu İçinde Neler Var? 

 Genel anlamda vaftiz suyunun içerisinde hiçbir şey yoktur. Öncesinde vaftiz, vücudu suya sokma olarak yapılırken şimdilerde yerini başa su dökme işlemi almıştır. Bu su hemen hemen her dinde olduğu gibi ayetler okunarak hazırlanmıştır. Çoğu Katolik kiliselerine girerken, sağ ellerinin parmaklarını kutsal suyla yazı tipine batırma ve Haç İşareti yapma uygulamalarına aşinadır. Katolikler kiliseyi terk ederken bu ritüeli tekrarlar. 

 Yazı tipindeki kutsal su, yalnızca bir rahip tarafından kutsandığı (veya kutsandığı) ölçüde kutsaldır. Suyun kendisi sihir değil. Gücü, onu kullanan kişinin dualarına, imanına ve bağlılığına bağlıdır. Kutsal suyla Haç İşaretini yaparken, kişi Tanrı'ya Baba, Oğul olarak Tanrı ve Kutsal Ruh olarak Tanrı'ya imanını ifade eder ve aynı üç ilahi kişi adına Tanrı'nın kutsamasını ister. Kendini kutsamanın bu ritüel eylemi aynı zamanda kişinin vaftizini de hatırlatır. 

 Su, Tanrı'nın kurtarıcı eylemleriyle uzun bir ilişki içindedir. Su ile her şey yıkanır ve beslenir. Su, tüm doğa ve bitki örtüsü için hayat vericidir. Tanrı'nın Eski Ahit halkına armağanı olarak kayadan su akıyordu. Kızıldeniz'in suyu, Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarmak için bölündü. İsa, Ürdün sularında vaftiz edildi. Celile Denizi'ndeki fırtınayı yatıştırmak için suda yürüyerek geldi.

 

False