Uzmanlar TYT sorularını değerlendirdi: Matematik yoruma dayalı (YKS soru yorumları)

Uzmanlar TYT sorularını değerlendirdi: Matematik yoruma dayalı (YKS soru yorumları)

YKS’nin ilk oturumu TYT’nin tamamlanmasının ardından öğrencilerden ve uzmanlardan yorumlar gelmeye başladı. Sınava katılan öğrencilerden aldıkları bilgilerle TYT’yi değerlendiren uzmanlar, Türkçe’de dil bilgisi sorularının arttığına dikkat çekerken matematikte işlem değil yorum ağırlıklı soruların geldiğini söylüyor.

Haberin Devamı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Bu yıl ilk defa uygulanan sınavda çıkacak soruların nasıl olacağı merak ediliyordu. Sınavdan çıkan öğrencilerden aldıkları bilgilerle TYT’yi değerlendiren uzmanlara göre, Türkçe’de dil bilgisi soruları arttı. Matematik soruları işlem ağırlıklı değil, yoruma dayalı. TYT müfredata uygun ancak tarih ve felsefeden 9, 10 ve 11’inci sınıf konularından soru geldi.

UĞUR OKULLARI UZMANLARI:

Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt:  TYT soruları ÖSYM formatına ve müfredata uygun. Sadece tarihten 2 soru ve felsefe sorularının tümü 11’inci sınıf müfredatından çıktı, diğer derslerin soruları 9 ve 10’uncu sınıftan geldi. Matematik ve geometri testinde sorular hikayeleştirilerek temel bilgi sorgulandı; öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp basit matematik ve geometri bilgisiyle yorumlaması istendi. Türkçe önceki yıllarda olduğu gibi paragraf ve parçayı okuma, anlama ve yorumlama üzerine kuruldu. Sosyal bilimlerde tüm bölümlerden orta kolaylıkta sorular vardı, felsefe soruları ise daha zorlayıcıydı. Fen testi ise geçen yıl olduğu gibi soruların orta seviyede zor, temel bilgileri sorgulayacak şekilde olduğunu söyleyebiliriz.

Haberin Devamı

Matematik Bölüm Başkanı Nilda Kiraz: Matematik sorularI çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış. İşlem ağırlıklı soru yok. Sorular okuduğunu anlayabilme, akıl yürütme ve matematiksel olarak ifade etmeye yönelik. Geometride sorunun çözümü için gereken formüller verilerek gerçek hayatla ilişkilendirilmiş.

Türkçe Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu: Türkçe’de sorular ağırlıklı olarak yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerine. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 13 soru dil bilgisiyken geriye kalanlar paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam konularından. TYT’deki dil bilgisi sorularında geçmiş yıllara göre artış görülmesi bu yılki Türkçe sorularındaki değişiklik olarak söylenebilir. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması soruların çözülebilirliğini artırıyor. Bu sorular daha çok bilimsel metinlerden seçilmiş gibi görülüyor.  Dil bilgisi soruları da öğrenciye zaman kaybettirmiş olabilir ancak zor olarak nitelendirilecek tarzda değil.

Haberin Devamı

Fizik Bölüm Başkanı Volkan Alpay: Sorular müfredata uygun ve son yıllarda olduğu gibi yorum ağırlıklı. Öğrencilerimizin bu sorularda çok zorlanmayacağını düşünmemize rağmen bu tarz sorular dikkat hatalarına açıktır. Fizik soruları kazanımlara uygun olarak hazırlanmış. Soru sayısı önceki yıllara göre az olduğundan 9 ve 10’uncu sınıftaki bazı kazanımlara yer verilmemiş. Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre 9’uncu sınıf müfredatından 3, 10’uncu sınıf müfredatından 4 tane soru gelmiş.

Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil: Sorular ÖSYM formatına uygun. Kimya soruları beklenildiği gibi 9 ve 10’uncu sınıf müfredatını içeriyor. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde olduğu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ettiler. Konu dağılımları belli periyotları içerecek şekilde hazırlanmış. Öğrencilerimizin TYT’de bir zorlukla karşılaşmadıklarını düşünüyorum.

Haberin Devamı

Biyoloji Bölüm Başkanı Asuman Kılıç Casim: Biyoloji soruları müfredat kazanımlarıyla uyumlu. Sorular 9 ve 10’uncu sınıf konularından gelmiş. Zorluk derecesi beklendiği üzere orta seviyede.

Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler: Coğrafya sorularının ortak müfredatı kapsadığı görülüyor. Sorular 9 ve 10’uncu sınıf konularını kapsayacak şekilde dağıtılmış. Coğrafyanın çözüm ortalaması oldukça yüksek olacaktır ve ayrıca tartışmalı herhangi bir soru da bulunmadığı anlaşılıyor.

Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün: Tarih soruları müfredata uygun. Öğrencinin yorum gücünü ölçen sorular ön plana çıkarılmış. Harita yorumlama, tarihi anekdotlarla bilgiyi kullanma gücü ve yorum yapma yeteneği ölçülmüş. Özellikle TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersine ait sorular bilgi ağırlıklı gelmiş. Sorular açık, net ve anlaşılır bir dille yazılmış. Sınav bilen ve bilmeyen öğrencileri ayırt etme amacına yönelik hazırlanmış. Konuyu bilen ve soru kökünü dikkatli okuyan öğrencilerin yapacağı bir sınav. Zorluk derecesi orta düzeyde.

Haberin Devamı

Felsefe Bölüm Başkanı Gülay Ataç: Sorular11’inci sınıf Milli Eğitim Bakanlığı felsefe müfredatı kapsamındaki konulara uygun. Soruların uzun paragraflı olduğu, dolaylı anlatım dili kullanıldığı, bilgiye dayalı yorum yapmayı gerektirdiği ve bir sorunun da doğrudan felsefi akım adını sorguladığı belirtiliyor öğrenciler tarafından. Genel anlamda, felsefe sorularının orta derecede zor olduğu görülüyor. 

BİLGİYİ YORUMLAYANLAR BAŞARILI OLACAK
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ BÖLÜM BAŞKANLARI

Matematik Bölüm Başkanı Taner Kayış:Matematik dersinde sorulan 40 sorudan 29’u matematik, 11’i geometri alt öğrenme alanlarından soruldu. Soruların tamamına yakını günlük hayatla ilişkilendirilmiş. Müfredat dışı soru bulunmuyor. Önceki yıllarda yapılan sınavlarda yapılması gereken işlem sayısı çok fazlay iken bu sınavda verilen bilgileri doğru yorumlayan öğrenciler kısa bir işlemle doğru sonuca ulaşmışlar. Daha önceden işlem yapmak için harcanan enerji ve süre düşünmek ve yorumlamak için ayrılmış. Sorular, alışılan tarzdan farklı olduğu için, sınav süresi birçok öğrenciye yeterli gelmemiş. Bu arada unutulmaması gereken önemli bir nokta Türkçe’de iyi olan, çok okuyan, muhakeme becerisi yüksek öğrenciler sınav sonucunda başarıya ulaşacak. Özellikle geometri sorularında şekil-uzay algısının ön plana çıktığını görüyoruz. Örneğin, öğrencilerden katlanan bir şeklin açılımını düşünerek soruyu çözmeleri istenmiş, klasik iç içe geçmiş dikdörtgen ve üçgen sorusu yerine, günlük hayatta karşımıza çıkan nesneler kullanılmış. Temel matematik sorularında bir ilk olarak soru çözümünde gerekli olan formül, soru kökünde verilmiş. Ayrıca bazı sorularda cevap seçeneklerinin sıralı olarak değil de karışık olarak verilmiş olması dikkat çekti. Sonuç olarak bu sınavda, soru kalıplarını ezberleyip sonuca gitmeye çalışan öğrenciler değil, temel matematik bilgisi olup bu bilgiyi yorumlayabilenler başarılı olabilecek.

Haberin Devamı

Türkçe Bölüm Başkanı Tuğba Aktaş: Türkçe sorularının, ÖSYM tarafından yayımlanan örnek TYT sorularıyla paralel olduğu görüldü. Bununla birlikte örnek ‘TYT Türkçe Testi’ndeki dil bilgisi soruları 13 iken, bugün uygulanan sınavda 11 dil bilgisi sorusu çıktı. Türkçe testi genel anlamda yapılabilir sorulardan oluşuyor. Dil bilgisi soruları kavrama düzeyinde olup öğrenciyi zorlayacak soru bulunmuyor. Kolay gibi görünen anlam ve paragraf sorularında ise bazı soruların çeldiricisinin çok güçlü olması, öğrencilerin bu soruları birkaç kez okuyup zaman kaybetmelerine neden olabilecek nitelikte. Türkçe testinde müfredat dışı konu olmamakla birlikte soru dağılımı tüm konuları kapsamıyor. Dil bilgisinde ‘anlatım bozukluğu, fiilde çatı; cümle, zamir ve sıfat türleri’; paragrafta ise ‘anlatım biçimleri ve düşünmeyi geliştirme yolları’yla ilgili kazanımları sorgulayacak herhangi bir soru sorulmadı. Genel olarak ÖSYM’nin açıkladığı gibi temel becerileri ölçecek düzeyde; okuma, okuduğunu anlama ve yorumlamaya dayalı bir sınav. Dolayısıyla bu sınavın okuyan, okuduğunu anlayan, yorum ve analiz yapabilen öğrencilerin sınavı olduğunu söyleyebiliriz.

Fizik Bölüm Başkanı Işıl Bulungiray: TYT fizik soruları müfredata uygun olarak hazırlanmış. Fizik alanındaki sorular, temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik. Sorular beklenen düzeyde, günlük hayatta karşımıza çıkabilecek, fizik ilkelerine uygun, işlemsiz ve okuduğunu anlayıp yorumlamaya dayalı sorular.

Kimya Bölüm Başkanı Gülin Pamukçu: Kimya soruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi öğrencilerin genel olarak yapabileceği düzeyde olup temel kimya bilgisi hatta ortaokul fen bilimleri dersinin yeterliliklerini ölçecek nitelikte. Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Kimya testi geçmiş yıllarda olduğu gibi kısa, cevabı net, öğrenciyi zorlamayan, temel düzeyde kimya bilgisini ölçen sorulardan oluşuyor.

Biyoloji Bölüm Başkanı Berna Çelik: Sınavdaki 6 biyoloji sorusunun üç tanesi 9’uncu sınıf, diğer üç tanesi ise 10’uncu sınıf konularından çıkmış. Soruların, geçmiş yıllara göre biraz daha kolay olduğu görülüyor. Tüm sorular müfredat ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmış. Bilgi gerektiren soruların çoğunlukta olduğu bu sınav; net, kısa ve öğrencilerin kolaylıkla cevaplayabileceği sorular içeriyor.

Coğrafya Bölüm Başkanı Ahmet Ergüç: Coğrafya soruları açık, anlaşılır ve beklendiği gibi TYT kazanımlarına uygun 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından oluşuyor. Nüfus, iç kuvvetler, coğrafyanın bölümleri, Türkiye’nin iklimi ve doğal afetler konularından soru geldi. Grafik yorumlama, harita bilgisini sorgulayan ve bilginin yorumlanmasına dayalı soruların ağırlıkta olduğu görüldü. Müfredat dışı ya da beklenmeyen bir soru tipiyle karşılaşılmadı. YGS’ye göre daha ayırt edici bir sınav olmuş. Genel olarak orta düzeyde, bilgiyi yorumlama gücüne dayalı bir sınav. Düzenli bir çalışma programına sahip öğrencilerin yapabileceği bir sınav.

Tarih Bölüm Başkanı İbrahim Yılmaz: Tarih soruları, öğrencilerin kolaylıkla yapabilecekleri sorulardan oluşmuş. Müfredat dışı kazanıma rastlanmamış. Genel olarak sınavda okuduğunu anlamaya, yorumlamaya dayalı soruların ollduğu görüldü. Zorlayıcı bir soru yer almamış. Yapılabilirliği yüksek olacaktır.

Felsefe Bölüm Başkanı Melike Pamukçu: Felsefe testi müfredata uygun, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve analiz becerisini ölçen sorulardan oluşuyor. Felsefe tarihinde sıkça karşımıza çıkan filozoflar yer almış. Önceki yıllarda olduğu gibi filozof-akım eşleşmesi, ahlak felsefesi, bilgi felsefesi, varlık felsefesinden sorular gelmiş. Soruların yapılabilirliği orta düzeyde olup yorumlama ve akıl yürütme becerisi yüksek olan öğrenciler tarafından rahatlıkla yapılabilecek tarzda.

ZAMAN ALICI SORULAR ÇIKTI
DOĞA KOLEJİ UZMANLARI:

Akademik Direktörü Salih Zeki Akbay: Bugün itibariyle kendine has bir sınav yaşandı. Sosyal ve fen bilimleri testi beklendiği gibi öğrencileri çok zorlamazken Türkçe ve temel matematik testinin, sınavın oluşturulma mantığına uygun olarak daha seçici sorulardan oluştuğu görüldü.

Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz:  ÖSYM’nin yayınladığı örneklerden daha zor ve zaman alıcı soru tipleri vardı. Öğrencilerimiz müfredat dışı ve hatalı sorunun olmadığını belirtti. Matematikte klasik soru yoktu, sayısal yetenek gerektiren ve okuduğunu yorumlamaya dayalı sorular vardı. 10-12 tane rutin olmayan problem sorusu çıktı. Geometride 11 soru yer aldı, hiçbiri klasik değildi, nitelikliydi. Formülleri verilip cevapları istenen sorular vardı.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Eda Dağdelen: Türkçe testinde 30 anlama dayalı, 10 dil bilgisi sorusu geldi. Paragraf soruları ALES formatında çıktı. Dil bilgisi soruları kolayca yanıtlanabilecek nitelikteydi. Anlatım bozukluğu, cümle türleri ve fiilde çatı konularından soru gelmedi. Önceki yıllarda karma dil bilgisi soruları daha fazlaydı, bu yıl dil bilgisi sorularında bir soru içerisinde en fazla iki kazanım ölçülmüştü. Paragraf soruları ortalama uzunlukta ve alışılmış düzeydeydi. Bir paragraf öncülünden üç dört soru soruldu bu da ÖSYM’nin okuduğunu anlama ve zihinde tutma gücüne ağırlık vermeye başladığını gösteriyor. Genel olarak soruların zorluk derecesi orta düzeydeydi. Sorular son 10 yılın sorularıyla paraleldi, müfredat dışı bir soru yoktu.

Fizik Bölüm Başkanı İlhan Bulut: Genel anlamda yoruma dayalı bir sınav, beklenmedik ya da kazanım dışı soru yok. Yayınlanan örnek TYT sorularına göre daha kolaydı.

Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken: Beklendiği gibi kolay ve çabuk anlaşılır tarzda sorular çıktı kimyada. Beklenmedik soru tipi gelmedi. Genel kimya bilgisine sahip öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği tarzdaydı. Öğrencilerden gelen bilgilere göre, TYT kimya sorularında verilen açıklamaların neredeyse soruların cevabını verecek nitelikte olması,  YGS’ye göre daha kolay bir sınav olduğunu gösteriyor.

Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz: Biyolojide hatasız ve müfredata uygun, zorluk bakımından dağılımlarının bir soru dışında zorlayıcı olmadığı söylenebilir.  Soruların bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken bir kısmı yoruma dayalı. Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlere göre, sınav soruları 9 ve 10’uncu sınıf Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun.

Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek: Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre, bu yılki TYT soruları beklendiği gibi zor değildi. Geçen yıllardaki YGS soru tipinde geldi. Müfredat dışı soru yok. Az soru olduğu için bazı kazanımlar birleştirilmiş. Anlaşıldığı kadarıyla bu yılki sınavda hatalı soru yok, cevaplar oldukça net. Bu yılki sınavda, daha önceki yıllarda çok sık sorulmayan harita sorusu yer aldı. Fakat çok zor bir soru değildi. Tarihten 5 soru 9, 10 ve 11’inci sınıf konularından gelmiş.

Coğrafya Bölüm Başkanı Burcu Bıyık Sarısözen: Coğrafya testi 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından. ÖSYM tarafından daha önce yayınlanan TYT formatını kapsayacak şekilde hazırlanmış ve müfredat dışı soru yok. Verilen bilgilerle, yorum yaparak rahat çözülebilecek sorular çıkmış. Dünya haritası üzerinde sorulan ‘bölge kavramı’ ve ‘iklim grafiği’ sorularının belirleyici olacağı düşünülüyor.

Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz: Soruların YGS’ye benzer fakat ağırlıklı olarak paragraf yorumlamaya dayalı olduğu görülüyor. Öğrenciler soruların kolay olduğunu söylüyor.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak: Bir bilgi sorusu dışında, genel olarak din kültürü testinin, öğrencilerin algısını ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte olduğu anlaşılıyor. Sorumluluğun bireyselliği ve aklı kullanmaya vurgu yapan ayet yorumlaması, Hz. Muhammed’in insani özelliğiyle güzel ahlaka vurgu yapılması ve taassup konusu soruların ana gövdesini oluşturduğu görülüyor. Müfredat dışında sorunun gelmediği sınavda “Taassup” ile ilgili soruda öğrencilerin zorlandığı anlaşıldı. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir.

YAZIM KURALLARINDAN 3 SORU ÇIKMASI DİKKAT ÇEKİCİ
FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI ÜNİVERSİTE HAZIRLIK BÖLÜM BAŞKANLARI:

Türkçe: Soru kökleri, dil bilgisi ve anlam oranları açıklanan örnek TYT ve ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki sınavlarına benzerdi. Yazım kurallarından 3 soruya yer verilmesi dikkat çekici. Paragraf sorularında, öğrenci üzerinde oluşan zaman baskısı işleri zorlaştırmış olabilir. Sınavdaki anlam soruları gerek uzunluk gerekse yoğunluk bakımından okuma alışkanlığı olmayan öğrenciler için zorlayıcı oldu.

Matematik: İlk izlenim soruların açıklanan örnek TYT sorularına benzediği yönünde. Okuduğunu anlamaya ve yorumlamaya dayalı, çok fazla bilgi istemeyen ama verilen bilgiyi yorumlayıp oradan çıkarım yapılmasını hedefleyen sorular olduğu belirtiliyor öğrenciler tarafından. Soruların zorluk derecesi ortalama. Ayrıca uzun metinli ve çok işlemli olduğu için genel olarak adaylar süre sıkıntısı yaşadılar.

Geometri: Şekilli ve öğrencinin daha fazla analiz yapmasını gerektiren sorular çıkmış. Şekil ve metin arasındaki ilişkiyi görmek gerektiği için soruların zaman alıcı olduğu söylenebilir.

Fizik: Günlük hayata dair temel kavramları irdeleyen ve müfredata uygun açık, anlaşılır sorulardan oluşmuş. Kırılma sorusu fizik bölümünde, diğerlerine göre ayırt edici bir soru olarak nitelendirilebilir.  

Kimya: Müfredat dışı soru yok. Dikkatli öğrencinin rahatlıkla yapabileceği sorular. 

Biyoloji: Açıklanan örnek TYT sorularında olduğu gibi 9 ve 10’uncu sınıf üniteleriyle sınırlandırılmış. Zorluk derecesinin beklediğimiz düzeyde olduğunu ve ortalama bir öğrencinin de soruları rahatlıkla yanıtlayabileceğini söyleyebiliriz. 

Tarih: YGS’de çıkan soru tarzlarıyla benzerlik gösteriyor. Görsellik üzerinden yorum yapmayı gerektiren bir soru çıkmış. İki soru paragraf üzerinden yorum yapılarak çözülebilir. İki inkılap tarihi sorusu basit bilgiye dayalı hazırlanmış. Tarih sorularında genel olarak öğrencilerin zorlanmadığını söyleyebiliriz.

Coğrafya: Bir mekan olarak dünyayı tanıma soruları çıkmış. Müfredata uygun ve yapılabilir nitelikte sorular. Daha önceki sınavlara benzer. Çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği bir sınav. 

Felsefe: Bilgiyi ölçen bir soru olmakla birlikte genel olarak yoruma dayalı sorular yer almış felsefede. Sorularda geçen kişi isimleri ve kavramlar ön yargı oluşturup zor olarak algılanmasına sebep olacak nitelikteydi. Paragraflar çok uzun değildi. Felsefe bilgisi çok iyi olmayan öğrencilerin zorlanacağı tarzda sorulardı.

Türkiye'den YKS manzaraları