GeriEğitim Matematik yorumlama gücünü ölçtü
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Matematik yorumlama gücünü ölçtü

Matematik yorumlama gücünü ölçtü

Uzmanlar, Alan Yeterlilik Testleri’ni (AYT) yorumladı. Öğrencilerden alınan bilgilere göre soruları ve konuları değerlendiren uzmanlar, matematikte yoruma dayalı soruların yer aldığını belirtti. Kimya testinde geçen yıla göre adayları zorlayacak sorular var. Edebiyat hem bilgiyi hem yorumu ölçtü. Coğrafyada yoruma dayalı sorular ön plana çıkarken, testlerde müfredat dışı soruya rastlanmadı.

İŞTE UZMANLARIN YORUMLARI:

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: 2019 AYT’nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün TYT’deki gibi günlük hayatla ilişkilendirildiği ve bilginin yanında yorum gerektiren sorulardan oluştuğu görüldü. Sınav 3 anlam, 21 edebiyat sorusundan oluştu. Edebiyat soruları, “4 adet şiir bilgisi, 1 geleneksel Türk tiyatrosundan Karagöz oyunu, 1 masalın bölümleri, 1 Oğuz Kağan Destan’ından alınan bir parçanın yorumlanması, 3 divan edebiyatı, 5 Cumhuriyet edebiyatı, 1 akım, 1 Millî Edebiyat, 1 roman ve hikâyede anlatım yöntemleri, 1 Fecriâti-Servetifünun edebiyatı, 2 Tanzimat edebiyatında tiyatro” konularıyla ilgili.
Tek soruda birden çok kazanımın sorgulandığı, öğrencilerin metnin içinde örtük olarak verilen ifadelerden çıkarım ve yorum yapmalarını gerektiren soruların da yer aldığı görüldü. TYT sınavlarında kullanılan karşılıklı konuşma tarzındaki soru tipinin ilk defa edebiyat dersinde de kullanıldığı görüldü. Ayırt edici birkaç soru olmakla birlikte okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve alan bilgisi yeterli olan öğrencilerin yapabileceği bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

TÜREV SORULARI BELİRLEYİCİ
MATEMATİK: 2019 AYT matematik soruları ağırlıklı olarak 11 ve 12’nci sınıfa ait öğretim programlarına uygun bir şekilde hazırlandı. Sınavda 30 matematik ve 10 geometri (3 Trigonometri olmak üzere) sorusu yer aldı. Geçen seneki AYT sınavına göre geometri soru sayısı azalmış ve geometri sorularında üçgen konusundan soru sorulmaması şaşırtıcı. Sınavda kazanım dışı soru bulunmamakla birlikte, bir soruda birden fazla kazanımın ölçüldüğünü söylemek mümkün. AYT matematik sorularında tek işlem adımında çözülebilecek soru yer almıyor. Geometride 3 çizim sorusunun olması hayal gücünün kullanılması, görsel zekanın sorgulanması, analitik düşünmenin istenmesi bakımından önem taşıyor. Süreklilik, Türevin grafiği ve Türevin geometrik yorumu, Parabol, Polinom, dairede alan, analitik – çember analitiği sorularının sınavın belirleyici soruları olacağını söylemek mümkündür.

SADECE 3-4 ŞEKİLLİ SORU ÇIKTI
FİZİK: AYT sınavında günlük hayatla ilişkilendirilen, yoruma dayalı, 11 -12 sınıf öğretim programlarından sorular var. Bu sınavda da geçen yıl olduğu gibi temel bilginin ötesinde kavramlarla ilgili 4 sayısal işlem sorusu, 10 sözel ve birden fazla kazanımın sorgulandığı yorum sorusu soruldu. Geçen yıl yapılan sınav sorularının 8’inde şekil varken, bu yıl yapılan sınavda 3-4 görsel içeren sorunun olduğu söylemek mümkün. Sınavda 7 tane 12’nci sınıf (harmonik hareket, açısal momentum, elektromanyetik dalgalar, çembersel hareket, fotoelektrik olay ve görüntüleme teknolojileri) ve 11’inci sınıftan 7 tane soru (denge, bağıl hareket, itme-momentum, alternatif akım, elektromanyetik indüksiyon, iki boyutta atış hareketi ve elektrostatik) yer aldı. Bugün yapılan sınavın MEB kazanımlarına uygun ve orta güçlükte olduğunu söylemek mümkün. MEB ders kitaplarındaki konulara hakim, düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği bir sınav oldu.

MATEMATİKSEL İŞLEM GEREKTİRDİ
KİMYA: AYT kimya testi sorularından 8’i 11; 5’i de 12’nci sınıf öğretim programında yer alan kazanımlara ait. Sorular kolay ve orta güçlükte olmakla birlikte, bilgi ve kavrama düzeyinde yer aldı. TYT 2019 kimya soruları matematiksel işlem gerektirmeyen oldukça kolay sorulardan oluşurken, AYT sınavında 5 matematiksel işlem yapılarak çözülmesi gereken soru var. Ve bu sorular genel olarak daha zorlayıcı ve kapsamlı, bir sorunun içinde birden fazla kazanımın yoklandığını söylemek mümkün. Sınavda grafik, tablo ve resimle desteklenen 3 soruya yer verildi. 11’inci sınıfın tüm ünitelerinden soru soruldu. Ancak 12’nci sınıf öğretim programında oldukça önemli yer tutan, güncellenen öğretim programıyla da kısmen sadeleştirilen, önceki yıllarda da üniversite giriş sınavlarında mutlaka birkaç sorunun geldiği Organik Kimya ünitesine ait "Fonksiyonel Gruplar" konusundan soru çıkmadı, bu durum sürpriz olarak nitelendirilebilir. Asit-baz titrasyon soruları her yıl grafik şeklinde sorulurken bu yıl grafik bilgileri tablolaştırılarak soruldu. Sorular açık, net ve öğretim programına uygun. Düzenli ders çalışma alışkanlığı olan öğrencilerin rahatlıkla çözebilirdi.

NET VE ANLAŞILIRDI
BİYOLOJİ: 11’inci sınıf konularından 5, 12’nci sınıf konularından 8 soru soru çıktı. Sorular öğretim programlarına uygun ve ÖSYM tarafından 2019 yılında gerçekleştirilcek AYT sınavına esas olarak yayımlanan Biyoloji dersi kazanım açıklamalarına uygun olarak seçildi. Güçlük derecesine göre orta düzey sorular ağırlıklı olup bitki biyoloji konusuna ait bitkisel hormonlar ve fotosentez konusuna ait soruların daha ayırt edici olduğunu söylemek mümkün. Biyoloji testi bilgiyi ölçen ve yorum gerektiren soruları dengeli biçimde içeriyor. Ayrıca 2018-2019 öğretim programında yeni düzenlenen canlılar ve çevre konusundan da bir adet soru vardı. Sorular net ve anlaşılır şekilde ifade edildi.

MÜFREDATA UYGUN
TARİH AYT-1: Tarih sınavında soru dağılımı 2018 AYT-1’dekiyle aynı doğrultuda olup 9’uncu sınıf öğretim programından 4 soru, 10’uncu sınıf öğretim programından 2 soru, 11’inci Sınıf öğretim programından 4 soru soruldu. Sınav soruları orta güçlükte olup, sınavın belirleyici sorularının 9’uncu sınıf ‘’İlk Türk Devletleri” ünitesinden gelen soru ile 11’inci sınıf ‘’Atatürk İlke ve İnkılapları” ünitesinden gelen sorular olacağını söylemek mümkün.
Sınavdaki 10 sorunun, 7’si bilgi düzeyindeki sorulardan oluşurken 3 soru ise yorumlama yapmayı gerektiren sorulardan oluştu. Sorular açık ve net olmakla birlikte öğretim programı dışı herhangi bir soruya yer verilmedi.
TARİH AYT-2: Tarih sınavında çıkan soru dağılımı 2018 AYT-2’deki soru dağılımı ile aynı doğrultuda oluşturulmuş olup 9-10-11’inci sınıf öğretim programından 3’er soru, 12’nci sınıf öğretim programından ise 2 soru şeklinde oluştu. Sorular orta güçlükte olup, Tarih AYT-2 sınavının belirleyici sorularının 9’uncu sınıf ‘’Tarih Bilimine Giriş’’ ünitesinden gelen soru, 11. Sınıf ‘’XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’’ ile 12. Sınıf ‘’İki Savaş Arasında Türkiye ve Dünya’’ ünitesinden gelen soruların olacağını söylemek mümkün.

Sınavdaki 11 sorunun 7’si bilgi düzeyindeki sorulardan oluştururken 4 soru ise yorumlama ve analiz yapmayı gerektiren sorulardan oluştu. 2018 AYT-2 soruları ağırlıklı bilgi düzeyi sorulardan oluşurken 2019 AYT-2’ye çıkarım yapmayı gerektiren soruların da eklendiği belirlendi.

GÜNCEL KONULARLA BAĞLANTILIYDI
COĞRAFYA: Soruların açık, anlaşılır, bilgiye dayalı ve yorum gerektiren, çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği türde olduğu ve sınavın geçen yıla göre daha kolay sorulardan oluştuğu belirlendi. 11 ve 12’nci sınıf öğretim programı kapsamında hazırlanan ve konu dağılımının dengeli olduğu bu sınavda, grafik, harita ve istatistiksel veri içeren sorulara geçen yıla göre daha az yer verildiğini söylemek mümkün. Soruların büyük bölümünün Çevre, Turizm, Geri Dönüşüm, Kültür Miraslarının korunması gibi güncel konularla bağlantılı olduğu ve sınavda ezbere dayalı sorulardan kaçınıldığı görüldü.

PARAGRAFLAR ÖZGÜNDÜ
FELSEFE: Felsefe grubu sorularında 1 soru Epistemoloji (Bilgi Felsefesi), 1 soru Estetik (Sanat Felsefesi), 1 soru Ontoloji (Varlık Felsefesi), 1 soru Sosyal Psikoloji, 1 soru Psikoloji Bilimini Tanıyalım, 1 soru Öğrenme, 1 Soru Toplumsal Yapı, 1 soru Sosyolojiye Giriş, 1 soru Birey ve Toplum, 1 soru Mantığa Giriş, 1 soru Klasik Mantık, 1 soru Sembolik Mantık ünitelerinden geldi. AYT Felsefe soruları ile TYT Felsefe soruları benzer tarzda olup, paragrafların özgün ve güncel olması dikkat çekti. Felsefe ve Sosyoloji soruları 2018 AYT’de olduğu gibi yoruma dayalı olsa da seçenekleri eleyebilmek için öğretim programı bilgisine hâkim olmak önemli. 2018 AYT Psikoloji ve Mantık soruları bilgi ve yorum ağırlıklı iken AYT 2019’da Psikoloji ve Mantık soruları sadece konuyu bilen öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluştu.

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrencilerin çözmesi gereken Felsefe Grubu sorularında 1 soru Felsefeyle Tanışma, 1 soru Siyaset Felsefesi, 1 soru Ruh Sağlığı ve Savunma Mekanizmaları, 1 soru Birey ve Toplum, 1 Soru Toplumsal Kurumlar, 1 soru Sembolik Mantık ünitelerinden çıkmıştır. Öğretim programı bilgisine hâkim olan öğrencilerin kısa sürede çözebileceği sorular soruldu.

UĞUR OKULLARI
SORULAR BİLGİ AĞIRLIKLI
MATEMATİK: 2019 AYT Matematik testi soruları bilgi ağırlıklı olup birkaç kazanım veya bilgi bir arada sorgulanmış. Sınavda öğrencilerin okuduğunu anlayıp, bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücü ölçülmüş. Soruların bir kısmındaki veriler, değişkenlere bağlı olarak sorgulanmıştır. Geometri soruları analitik ağırlıklı olup bilgiyi sorgulayan sorulardan oluşmuştur. AYT Matematik testindeki sorular, tüm sınıflara ait konuları kapsamakla birlikte ağırlıklı olarak 11 ve 12. sınıf konularını kapsamıştır.

KOLAYLIKLA ÇÖZÜLEBİLECEK SORULAR
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: AYT’deki 24 Türk Dili ve Edebiyatı sorusundan 4’ü paragraf ve anlam bilgisi, 20’si edebiyat sorularından oluştuğu öğrencilerimizden aldığımız duyumlardır. Bazı sorularda doğrudan bilgi vererek değil, öğrencilerin bilgilerini kullanıp parçayı yorumlayarak doğru cevaba ulaşması istenmiş. Bu nedenle genel olarak Türk Dili ve Edebiyatı sorularının öğrencilerimizin kolaylıkla çözebileceği düzeyde olduğunu söylemek doğru olacaktır.

ELEYİCİ VE AYIRT EDİCİ SORULAR
FİZİK: 2019 AYT sınavında fizik soruları, müfredatla uyumlu olup, sorular sınavın kapsamına uygun olarak bilgi ve bilgiyi işleme üzerine oturtulmuştur. Soru sayısının belli sayıda olmasından dolayı birkaç kazanımın aynı soru içerisinde kullanım zorunluluğu oluşmuştur. Bu sorular da eleyici, ayırt edici sorular olacaktır. Fizik testi soruları 11 ve 12. sınıf müfredatından sorulmuştur.

SORULAR KAZANIMLAR DOĞRULTUSUNDA
KİMYA: 2019 AYT’nin, geçen yıl ilk defa uygulanan sınav formatına benzer şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Öğrenciler; sınavın müfredata uygun kazanımları ölçtüğünü, beklenen temel bilgileri sorguladığını, olması gerektiği düzeyde, soru ifadelerinin net ve anlaşılır olduğunu belirttiler. Sorular beklenildiği gibi MEB’nın açıkladığı kazanımlar doğrultusunda; 11 ve 12. sınıf müfredatını içeriyor. Çok iyi çalışan öğrencilerin yapabilecekleri seçici, ayrıntılı, işlemli sorular yanında, bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin de yapabilecekleri sorulara yer verildiğini anlıyoruz. İyi bir eğitim alan, doğru kaynakları kullanan, bilgi boşluğu olmayan öğrencilerin başarılı olduklarını düşünüyorum.

ZORLUK DERECESİ GEÇEN YILLARA GÖRE BİRAZ YÜKSEK
BİYOLOJİ: Biyoloji testinde yer alan sorular 11 ve 12. Sınıf müfredatını kapsamaktadır.  Soruların, MEB’in 2019 kazanım açıklamasına uygun olduğu görülmüştür. Öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre soruların bilgi ağırlıklı olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak sınavın müfredatla uyumlu olduğu, ancak soruların zorluk derecesinin geçmiş yıllara göre biraz daha yüksek olduğu söylenebilir.

MEB’İN AÇIKLAMASINA UYGUN
COĞRAFYA: AYT Coğrafya-1 sınavında yöneltilen 6 soru, 11 ve 12.sınıf kazanımlarına uygun, yapılabilirliği yüksek sorulardır. Sınav soruları, MEB’in 2019 -YKS açıklamasına da uygundur. Aldığımız duyumlara göre tartışmalı bir soru gözükmüyor. Coğrafya-2 sınavında ise 11 soru yöneltilmiştir. Sorular tamamen 11 ve 12.sınıf konularını kapsamaktadır. Beklendiği gibi sınavda, 9 ve 10.sınıf kazanımlarına yer verilmemiştir. Sınavlarda; Küresel Ortam ve Çevre -Toplum ünitelerinin ağırlıklı olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Genel coğrafi bilgiye ve harita okur-yazarlığına sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur.

KONU DAĞILIMI DENGELİ
TARİH: Öğrencilerden aldığımız duyumlara göre, 2019 AYT Türk Dili Edebiyatı- Sosyal Bilimler -1 ve Sosyal Bilimler -2 testlerindeki Tarih sorularının konu dağılımı dengeli, MEB kazanımlarına ve müfredata uygundur. Ağırlıklı olarak sınavda bilgi soruları sorulmuştur. Neden- sonuç ilişkisini, tarih terim bilgisini ölçen soruların yanında; öncüllü, paragraf şeklinde bilgiye dayalı yorum gerektiren, kronoloji bilgisini ölçen tarzda sorular da yer almıştır. Sorular açık, anlaşılır bir dille yazılmıştır. Sınavın konu kapsamını bilen ve soru kökünü dikkatli okuyan öğrencilerin çözeceği sınavın zorluk düzeyi olarak orta derecededir.

DİKKATLİ OKUYAN ÖĞRENCİYİ AYIR EDİCİ NİTELİKLE
FELSEFE: Felsefe sorularından birinin paragrafa dayanarak yorum gücünü ölçer nitelikte, diğer ikisinin ise doğrudan kavram sorgulaması yapan bilgi sorusu olduğu yönünde bilgi ulaşmıştır. Psikoloji ve mantık sorularının tümü bilgiyi ölçen kavram sorularıdır. Sosyoloji soruları ise bilgiyi paragrafa dayanarak yorumlamayı gerektirmektedir. Soruların konu dağılımı dengeli, zorluğu orta düzeyde olup, soruların ifadesi nettir. Konuları bilen ve dikkatli okuyan öğrenciyi ayırt edecek bir sınavdır.

MÜFREDATLA UYUMLU
DİN: 2019 AYT Sosyal Bilimler- 2 testindeki Din Kültürü soruları ise MEB Din Kültürü müfredatı kapsamındaki konulara uygundur. Sorular hem doğrudan kavram bilgisini hem de bilgiyi paragrafa dayanarak yorumlamayı gerektiren türdedir. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılırdır. Zorluk derecesi orta düzeydedir.

BİLFEN LİSELERİ
BİLGİ VE YORUM BİRLİKTE ÖLÇÜLDÜ
TÜRKÇE: Bilgi ile bilginin yorumunun beraber ölçüldüğü bir sınav oldu. Geçen yılki gibi 4 anlam bilgisi ve 20 edebiyat sorusuyla öğrencilerin yeterliliği sınandı. Anlam bilgisi ile öğrencinin okuma, anlama ve çıkarımda bulunma yeterliliğini ölçmek amaçlanırken 20 edebiyat sorusuyla da edebiyat bilgileri ölçüldü. Türk Edebiyatı Dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve terimlerinin sorgulandığı sınav, ezber bilgiye sahip olan öğrencinin değil, bilgileri özümsemiş öğrencinin başarılı olacağı bir sınavdı.

SIRALAMAYI ETKİLEYECEK
MATEMATİK: 2019 AYT matematik sorularının ortalama üstü zorlukta olduğu görüldü. Birden fazla kazanım ve bilginin aynı soruda bir arada sorgulandığı bir sınav olup sadece bazı konulara çalışarak başarılı olunabilecek bir sınav değil. Sorular bilgi ağırlıklıydı. Müfredat dışı soru bulunmamakla beraber 12’nci sınıf kazanımlarının ağırlıklı olduğu gözlendi. Geometri sorularındaki azalma dikkat çekti. Matematik sınavının sonucu öğrencilerin sıralamalarını etkileyecektir.

BİRİKİMİ OLMAYAN ZORLANDI
TARİH: AYT tarih dersi soruları, 9, 10’uncu sınıf tarih ve 11’inci sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin kazanımlarını kapsadı. AYT sorularının bilgi ağırlıklı sorulardan oluştuğu görüldü. Bu sorular içerisinde sosyal bilimler temel kavram ve ilkeleri ile düşünme yeteneğini ölçen sorular da yer aldı. Sadece çalışan öğrencilerin başarılı olacağı, yeterli bilgi birikimine sahip olmayan öğrencinin zorlanacağı bir sınav olduğu görülmüştür.

HARİTA YORUMLAMA BECERİSİ SORGULANDI
COĞRAFYA: AYT coğrafya soruları 10,11 ve 12’nci sınıf kazanımlarını kapsadı. Bilgi soruları ağırlıklı oldu. Ayrıca sorularda harita, tablo ve grafik yorumlama özelliklerinin sorgulandığı görüldü. Haritalı sorularda, grafik ve tablo sorularında öncüllere dikkat eden, doğa ve insan etkileşimini yorumlayabilen, olayların neden-sonuç ilişkisi ve dağılış özelliğini dikkate alarak soruları çözen öğrencilerin başarılı olacağını düşünmüyoruz.

SOSYAL BİLİMLERİN EN KOLAY TESTİ
FELSEFE: Sosyal -2 sınavının en kolay testinin felsefe grubu olduğunu söyleyebiliriz. Sınavın  kavram ve paragraf yorumlamaya dayalı, öğrencileri çok detayla yormayan sorulardan oluştuğu öğrencilerden alınan bilgilerden anlaşıldı. Sosyoloji sorularının günlük hayatın içinden seçilmiş, anlaşılması kolay, akıl yürütmeyle doğru sonuca ulaşabilmeye yönelik sorular olduğu; psikoloji sorularının kavramları sorguladığı, mantık sorularının ise doğrudan bilgiyi kullanmayı gerektiren ama öğrenciyi zorlamayan sorulardan oluştuğu görüldü.

BİLGİYE HAKİM OLAN YAPABİLDİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Bilgi ağırlıklı sorulardan oluşan bir sınav olduğu, bilgiye hâkim olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olduğu görülmüştür.

SINAV SONUCUNU ETKİLEYECEK
FİZİK: Fizik soruları 2019 AYT sınav sonucunu kesinlikle etkileyecek. Fizik soruları, beklediğimiz üzere öğrencilerin konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluştu. Sorulan 14 sorunun 7’si 11’inci sınıf (itme-momentum, bağıl hareket, denge, atışlar, indüksiyon akımı, alternatif akım, elektriksel potansiyel),  7’si 12’nci sınıf (dairesel hareket, harmonik hareket, radyoaktivite, emd, görüntüleme teknolojileri, fotoelektrik olay, açısal momentum) kazanımlarına yönelik. Aynı zamanda bazı soruların birkaç kazanımı birlikte ölçmeye yönelik olduğu görüldü.

Bu hâliyle AYT fizik soruları, 2018 AYT fizik sorularından daha zor ve belirleyici. Sınav hazırlığı sırasında çok soru çözmek yerine; deneyler yapan, bilgileri günlük hayattaki olay ve gözlemleriyle birleştirebilen (indüksiyon, alternatif akım, denge sorularında olduğu gibi) öğrencilerin çok daha başarılı olabileceği bir sınavdı. Kazanımları tam olarak özümsemeyen, soru ezberlemeye çalışan öğrenciler için sınavın zorluk derecesi bir kat daha fazla oldu.

ÇELDİRİCİLERİ GÜÇLÜ
KİMYA: Sorular kazanımlara uygun hazırlandı. Soruların 8’i 11’inci sınıf, 5’i 12’nci sınıf kazanımlarından soruldu. Soruların iyi bir kimya bilgisi ve işlem yeteneğine sahip, analitik düşünebilen ve bilgiyi iyi yorumlayabilen öğrencilerin daha rahat yapabileceği düzeyde olduğu gözlendi. 12’nci sınıf müfredatında yer alan organik kimya bölümünden beklenenden daha az soru geldi. 11’inci sınıf kazanımlarından sorulan soruların çoğunun işlem ağırlıklı olduğu gözlendi. Ayrıca sınavda çeldiricilerin güçlü olduğu ve öğrencilerin doğru cevaba ulaşmada zorlanacağı düşünüldü.

KAZANIMLARA UYGUN
BİYOLOJİ: Soruların 5’ inin 11’inci sınıf kazanımlarından,  8’inin 12’nci sınıf kazanımlarından çıktığı görüldü. Soruların bilgi ağırlıklı olduğu, bazı sorularda yorum gücünün ölçüldüğü gözlendi. 2018 AYT’ye göre özellikle 11’inci sınıf konusu olan ‘İnsan Fizyolojisi’ ünitesine ait sorular biraz daha basit düzeyde sorgulandı. Soruların tamamı biyoloji programındaki kazanımlara uygun olarak hazırlandı.

KÜLTÜR EĞİTİM KURUMLARI
HATALI SORU YOK
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI:
Hem bilgi hem de yorum gücünü ölçen sorularla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Gerek Türk dili gerekse de Türk edebiyatı soru dağılımları, olması gerektiği gibiydi. Sınavın Türk diliyle ilgili kısmında sözcük, cümle ve paragraf gibi anlama yönelik üç soru, Türk edebiyatı kısmında ise 21 soru yöneltilmiş. Türk edebiyatı soruları içerisinde Osmanlı’nın mutfak kültürüyle ilişkilendirilen Divan edebiyatı sorusu, paragrafta anlam ile ilişkilendirilen Garip akımı sorusu, eleştirmen yazar diyaloğu şeklinde verilen Ahmet Hamdi Tanpınar sorusu ve bilinç akışı tekniğine yönelik soru, kaliteli ve belirleyici sorular niteliğinde. Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Sorular son derece açık ve anlaşılırdı, düzenli çalışan bir adayın rahat bir şekilde çözebileceği nitelikte. Ayrıca tartışmaya açık veya hatalı diyebileceğimiz herhangi bir soru yok.

10 NET YAPAN BAŞARILI SAYILIR
MATEMATİK:
Soru tipleri geçmiş yıllardaki sorularla benzerlik gösteriyor. TYT’deki gibi bir değişim söz konusu değil. Matematik-Geometri soru dağılımı korunmuş. Sorular bilgi ağırlıklı olduğundan ve işlem gerektirdiğinden 10 netin üzerine çıkılan sonuç, başarılı bir sonuç olarak değerlendirilebilir. AYT’de Türkiye ortalamasında düşüş beklenebilir. Soru dağılımı beklenen konulardan gelmekle birlikte belirleyici sorular 12’nci sınıf müfredatından oluşuyordu. Geçen yıl sorulmaya başlanan öncüllü soru tipleri bu yıl da sorularak AYT Matematik testine yerleşmeye başladı. Salt ezber değil, yorum da gerektirecek sorularla karşılaşıldı.

2018’DEKİ SORULARA BENZER
FİZİK:
Sorular genel itibariyle zor değildi. Çok kolay 7-8, orta düzeyde 4-5, zor ve seçici nitelikte 2-3 soru yer aldı. Fizik soruları 11 ve 12’nci sınıf müfredatını kapsayan bir konu dağılımıyla sunuldu. Sorular 2018’deki soru yapılarına benzer nitelikte olup, temel kavramlar ve kazanımlar içeriyor. Yeni nesil soru tarzları fizikte de mevcut. Sorular matematiksel işlemlerden çok bilgi, muhakeme ve hikâyeleştirme formatında.

BEKLENDİĞİ GİBİ
KİMYA:
Sorular adayların beklediği nitelikteydi, sürpriz yok. Sorular lise müfredatı ve kazanımlarıyla uyumlu. Çeldiricisi olan soruları çözebilmesi için öğrencilerin bilgi eksiği olmaması ve soruları dikkatli okuması gerekiyordu. Zorluk kolaylık bakımından geçen yıla oranla adayları bir miktar zorlayacak soru nitelikleriyle karşılaştık.

2-3 ELEYİCİ SORU VARDI
BİYOLOJİ:
Soruları müfredat ve kazanım dağılımına uygun olarak hazırlanmış. Sorular kolay, orta seviye ağırlıklı olmasına rağmen tamamı akademik bilgi veya bilgi+yorum sorusuydu. Ancak başarılı öğrencilerin yapabileceği 2-3 tane eleyici soru vardı. Hatalı veya tartışmaya açık  bir soru ile karşılaşmadık. 2019 AYT’ de ekolojiden soru gelmediğini gördük. Ekoloji sorusu TYT’ de sorgulanmıştı.

TARTIŞMALI SORU YOK
TARİH:
Sorular beklentilerimiz doğrultuda. Sürpriz bir soru ile karşılaşmadık. Sorular genel olarak bilgi ağırlıklıydı ve lise müfredatına uygundu. Geçmiş yıllardaki tarih sorularına benzer nitelikte. Hatalı ve tartışmaya açık bir soru ile karşılaşmadık. Zorluk düzeyi orta ve yüksek olan sorular da vardı. Sınavın tarih açısından sürprizi ise Sosyal Bilimler-2 testinde ‘Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’nden sorunun gelmemesiydi.

YORUM ÖN PLANA ÇIKTI
COĞRAFYA:
AYT’nin her iki testinde çıkan coğrafya sorularının tamamı, 11 ve 12’nci sınıf müfredatlarından oluşuyordu. Sorular 2018 AYT’deki sorulara benzer nitelikteydi. Genel olarak kolay ve orta düzeyde sorular olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca bu sene yoruma dayalı soruların da ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Beşeri ve ekonomik coğrafya ünitelerinden sorular yöneltildi. İnsan-doğa etkileşimi ve değişimi üzerinde durulan soruların yoğunlukta olduğu, doğal kaynak kullanımı, kültür ve kalkınma projeleriyle ilgili soruların yer aldığı bir sınavla karşılaştık. Sorular lise müfredatına uygun olmakla birlikte öğrencileri yormayan nitelikteydi.

GEÇEN SENEYE GÖRE KOLAYDI
FELSEFE:
Felsefe grubu içinde yer alan felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinde toplam 12 sorunun sorulduğunu, MEB’in belirlediği kazanımların dışında bir sorunun sorulmadığını gördük. Soruların zorluk derecesi orta düzeydeydi. Felsefe grubunda felsefe, psikoloji ve sosyolojide yorum ağırlıklı, mantıkta ise bilgiye dayalı soruların ağırlıkta olduğunu gördük. Geçen yıla oranla sorular daha kolaydı. 

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI
SORULAR YORUMA DAYALI
MATEMATİK:
Müfredat dışı her hangi bir soru yok. Hemen hemen bütün konulardan sorular sorulmuş. Uzun işlem içermeyen, daha çok yoruma dayalı sorular hazırlanmış. Soruların zorluk seviyesi orta düzeyde. Alan bilgisine hakim ve analitik düşünce gücü iyi olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluşmuş bir sınav.

MÜFREDAT DIŞI SORU YOK
GEOMETRİ:
Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Düzenli çalışan ve konulara hakim olan bir öğrencinin yapabileceği bir sınav.

AYIRT EDİCİ SORULAR VAR
FİZİK:
Sorular müfredata uygun. Sınav soruları bilgiyi bilen ve özümsemiş olan öğrencilerin yorumlayabileceği türden. Düzenli çalışan öğrencilerin yanıtlayabileceği bir sınav. Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirime göre ayırt edici sorular da var.

BİLGİ VE İŞLEM GEREKLİ
KİMYA:
Kimya soruları 11 ve 12’nci sınıf müfredatından sorulmuş. Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre; organik kimya sorularının bilgiyi yorumlama, anorganik kimya sorularının bilgi ve işleme dayalı olduğu yönünde. Kimya soruları bilen ve çalışan öğrenci için kolay, bilmeyen öğrenci için ise zor.

DÜZENLİ ÇALIŞAN YAPAR
BİYOLOJİ:
Biyoloji sorularının 11 ve 12’nci sınıf ünitelerine ait olduğu ve müfredata uygun kazanımları ölçtüğü tespit edildi. Sorular genellikle öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçen nitelikte. Temel bilgilere hakim, dikkatli ve düzenli çalışan öğrencilerin biyoloji soruları çözerken zorlanmadıkları düşüncesindeyiz. Sorular beklenen bilgileri sorgulayan, olması gereken zorluk düzeyinde.

21 SORU KAZANI ÖLÇÜYOR
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI:
Türk dili ve edebiyatı testinin üç sorusu anlam bilgisi kazanımlarını ölçerken 21 soru edebiyat kazanımlarını ölçüyor. Sorular MEB müfredatına uygun hazırlanmış. Yakın zamanda değişen müfredatın kazanımları gözetilmiş. Birkaç eleyici soru içermekle beraber genel olarak derse ilgi duyan öğrencinin çözebileceği bir zorluk seviyesi tutturulmuş. Yorum ve bilgiyi iç içe kurgulayan kimi sorular da öğrenciden dikkat istiyor. Ana hatlarıyla beklentileri karşılayan bir test hazırlanmış.

BİLGİYİ ÖLÇMEYE YÖNELİK
TARİH:
Tarih soruları bilgiyi ölçmeye yönelik. Yoruma dayalı soru neredeyse yok. Çalışan ve günlük tekrarlarını yapan  öğrencilerin çözebileceği sorular sorulmuş.

KOLAYLIKLA YAPILABİLECEK SORULAR
COĞRAFYA:
Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda soruların müfredata uygun, çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikte bir sınav olduğu söylenebilir.

KONULARA HAKİM OLANLAR YAPAR
FELSEFE GRUBU:
Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sorular müfredata uygun. Psikoloji soruları hayata ilişkin yorumlarla çözülebilir nitelikte. Ancak ‘sembolik mantık’ soruları öğrencileri zorlayabilir. Düzenli çalışan ve konulara hakim öğrenciler için yapılabilir bir sınav.

Son anda yetişen kız kardeşler fenalık geçirdi
False