GeriEğitim Üniversiteli istihdamında hedef OECD ortalaması
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Üniversiteli istihdamında hedef OECD ortalaması

Üniversiteli istihdamında hedef OECD ortalaması

YÖK “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” hazırladı. Üniversite mezun istihdam oranının OECD ortalamasının altında kaldığı Türkiye’de, hazırlanan yönetmelikle bu oranın artırılması hedefleniyor. Yönetmeliğe göre öğrencilerin uygulamalı eğitimler kapsamında hak ettikleri ücretleri ödenecek ve sigortaları yapılacak.

2019 yılı verilerine göre 25-64 yaş aralığındaki üniversite mezunlarının istihdam oranı OECD ülkeleri genelinde yüzde 85,6 iken Türkiye’de yüzde 73,6’da kaldı. Yüseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” üniversite mezun istihdamında OECD ortalamasını yakalamak için hazırlandı. YÖK yönetmenlikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yükseköğretim Kurulu, üniversite öğrencilerine kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, mesleki tecrübe edinmelerini ve gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini temin etmek, yükseköğretim mezunlarının istihdam oranlarını artırmak, ülkemizin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sunmak, beşeri sermayenin talep edilen nitelikleri haiz yetişmesini sağlamak, eğitim-sanayi iş birliğini güçlendirmek, üst politika belgelerinde yer alan hedefleri gerçekleştirmek, kanunların verdiği görevleri yerine getirmek ve mevzuat boşluğundan kaynaklanan sorunları çözmek amacıyla “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” hazırladı.”

HEDEF ​SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İHRACATTAKİ PAYINI ARTIRMAK
“Uygulamalı Eğitimlerin niteliğinin artırılmasıyla ileri becerilere dayalı yüksek teknolojili imalat sanayi ürünlerinin ihracattaki payını yükseltmeyi hedefliyoruz. Birçok araştırma yüksek teknolojiye dayalı imalat sanayi ürünlerinin ihracattaki payı ile ülkelerin ekonomik büyüme hızları arasında pozitif ilişki olduğunu ve diğer sektörleri de bu durumdan olumlu etkilediğini ortaya koyuyor. Dünya Bankası verilerine göre 2019’da Türkiye için bu oran yüzde 3,04 iken OECD ülkeleri ortalaması yüzde 17,99 oldu. Ayrıca Türkiye bu oran ile dünya genelinde 122 ülke arasında 90. sırada. Türkiye gibi büyük bir ekonomi için söz konusu oranın artırılması şart. Dolayısıyla üniversitelerimize bu noktada büyük bir görev düştüğünün de farkındayız. Yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin üretiminde temel ihtiyaç olan nitelikli işgücünün, alanındaki teorik bilgiye hâkim olmasının yanı sıra mevcut uygulamaları iyi bilmesi ve var olan teorik bilgisi ile uygulama becerisini harmanlaması gerekiyor. Üniversiteler bu noktada üzerlerine düşen görevi yerine getirme çabasındalar.

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK
Alanında yetkin yükseköğretim mezunlarının yetişmesi için eğitim-sanayi iş birliği çok önemli bir husus. Eğitim-sanayi iş birliği ile yetiştirilen öğrenciler teorik ve uygulamalı bilgiyi sentezleyerek mesleki alanlarına üst düzey katkı sağlayabilir ve ilgili sektörlerdeki üretim ve organizasyon süreçlerinin etkin ve verimli hale getirilmesinde aktif rol alabilirler.

UYGULAMALI EĞİTİMLERİN TANIMI NETLEŞTİ
Yönetmelik yayımlanmadan önce yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimler farklı tanımlarla kavramsallaştırılmıştı. Bir diğer durum ise tanımlar arasında kesin sınırlar bulunmamasıydı. Yönetmelikle uygulamalı eğitim türleri tanımlandı ve sınırları belirlendi. Kısa zaman zarfında bu kavramların kamuoyu tarafından benimseneceğine inanıyoruz. Yönetmelikle belirlenen uygulamalı eğitim türleri; İşletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı ders şeklinde ayrıştırıldı.

ÖĞRENCİLERE ÜCRET ÖDENECEK
Uygulamalı eğitimler kapsamında öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması ve ücret ödenmesi hususlarında kavramsallaştırmadan kaynaklı sorunlar ortaya çıkmakta ve yükseköğretim kurumları ve sektör temsilcileri aleyhine sık sık davalar açılıyordu. Artık bu durumlarla karşılaşılmayacak ve öğrencilere hak ettikleri ücretler ödenecek, öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmaları sağlanacak. Sektör temsilcileri de hangi uygulamalı eğitim kapsamında ücret ödemeleri gerektiğini açık bir şekilde görebilecek.
Ayrıca mevzuat boşluğu nedeniyle uygulamalı eğitimler kapsamında öğretim elemanlarına ödenecek ders yükü ücretleri ile ilgili de sorunlar yaşanıyordu. Yönetmelik ile bu sorun da ortadan kaldırıldı. Uygulamalı eğitimler kapsamında öğretim elemanlarına yüklenecek ders yüklerinin belirlenmesi ile yükseköğretim kurumları arasındaki uygulama farklılığı da ortadan kaldırıldı.

False