GeriAraştırma Ulus devlet nedir? Ulus devlet anlayışı ve fikri ne zaman ortaya çıkmıştır ve milliyetçilik farkları nelerdir
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Ulus devlet nedir? Ulus devlet anlayışı ve fikri ne zaman ortaya çıkmıştır ve milliyetçilik farkları nelerdir

Ulus devlet nedir? Ulus devlet anlayışı ve fikri ne zaman ortaya çıkmıştır ve milliyetçilik farkları nelerdir

Ülkelerin yönetim şekilleri ve küreselleşen dünya görüşü herkes tarafından büyük bir merak uyandırıyor. Ulus devlet anlayışı ise her zaman merak edilen kavramlardan bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Ulus devlet nedir? Ulus devlet anlayışı ve fikri ne zaman ortaya çıkmıştır ve milliyetçilik farkları nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ulus devlet, meşruiyetini bir milletin coğrafi olarak sınırı içerisindeki egemenliğinden alan devletlere denilmektedir.

 Ulus Devlet Nedir?

 Tarihte pek çok ülke farklı şekillerde yönetilmiştir. Ülkelere bakıldığında birbirinden farklı ulus devlet anlayışı görmek mümkün olabilir. Ulus devlet anlayışının temelinde ülkenin bağımsızlığının da yapı ile önemli bir ilgisi bulunur. Ülkelerin bağımsızlığını nasıl ve ne şekilde elde ettiklerine göre ulus devlet anlayışı da farklılık gösterebilir. Hakkını arayan ve bağımsızlık elde eden ülkeler ulus devlet anlayışını benimsemişlerdir. Ulus devlet anlayışı günümüzde pek çok milliyetçi harekete de ilham kaynağı olmuştur.

 Ulus Devlet Anlayışı ve Fikri Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

 Gücünü ve bağımsızlığını ulusun coğrafi sınırı içindeki egemenliğinden alan devletler adına ulus devlet denilmektedir. Özellikle ulus devlet anlayışının temeli 1800'lü yıllara dayanır. 1800'lü yıllarda ortaya çıkan ulus devlet anlayışı geçmişten günümüze pek çok ülkeye de ilham kaynağı olmayı başarmıştır. Özellikle de Fransız ihtilali ile birlikte ulus devlet anlayışı daha da ön plana çıkmayı başarmıştır.

 Ulus Devlet ve Milliyetçilik Farkları Nelerdir?

 Geçmişten günümüze ulus devlet anlayışını benimseyen pek çok ülke bulunmaktadır. Özellikle de ulus devlet anlayışı 1800'lü yıllara kadar uzanmaktadır. Ulus devlet anlayışına pek çok farklı örnek verilebilir. Fransız İhtilali ulus devlet anlayışının en önemli örneklerinden bir tanesi olmuştur. Ayrıca Fransız İhtilali ile ortaya çıkan ulus- devlet modeli pek çok ülke tarafından da benimsemiştir. Yakın tarihte Rusya'dan koparak devlet olan ülkeler de ulus- devlet anlayışını benimseyen ülkeler arasında yer almaktadır. Zamanın en büyük imparatorluklarından birisi olan Osmanlı Devleti'nde bulunan bazı devletlerin topraklarını alarak bağımsızlıklarını ilan etmeleri de ulus devlet anlayışını ortaya çıkarmıştır.

 Fransız İhtilali pek çok ülkenin ulus- devlet anlayışını benimsemesine de neden olmuştur. Ülkeler şekillenmeye başladıkça ulus olan devletler kendi bağımsızlıklarını da ilan etmişlerdir. Milliyetçilik ve ulus- devlet anlayışı benzer özellikler taşımaktadır. Milliyetçilik temelinde bir milletin çıkarlarını, egemenliğini ve öz yönetimini kazanmayı amaçlamaktadır. Milliyetçiliğe göre öz yönetimini ele alan uluslar bunu da ilelebet sürdürmeyi hedeflerler. Milliyetçilik aslında ideolojik bir fikir hareketidir. Ulus aslında kültürel ya da etnik bir varlık ortaya çıkmaktadır. Ulus devlet meşruiyetini de coğrafi sınırlar içinde yer edinen egemenliğinden alır.

 Ulus- Devlet Özellikleri Nelerdir?

 Ulus devletin bazı özellikleri bulunmaktadır. Devletlerin küreselleşmeye bağlı olarak yapı değişikliklerine uğraması mümkündür. Ulus- devletin özelliklerine bakıldığında modernizm ile birlikte yapı değişikliği söz konusudur. Herkesin kabul ettiği evrensel özellikler ulus devlette de söz konusu olabilir. Ulusal devletin kuralları ise kamusal olmakla birlikte otoritesi de merkezidir. Ulus- devleti benimseyen ülkeler genellikle kendi kaderlerini tayin edebilirler.

 Hakkını aramak isteyen bağımsız topluluklar toprak üzerinde kendi bağımsızlıklarını ilan ederek devletlerini kurabilirler. Devletler de kendi kaderlerini tayin ederek otonomi hakkına da sahip olurlar. Dünyada Fransız İhtilali ile birlikte gelişmeye başlayan ulus- devlet anlayışı milliyetçiliğe de ilham olmuştur. Özellikle büyük imparatorluk ile birleşik devletlerde de ulus devlet anlayışını benimseyen azınlıklar kendi bağımsızlıklarını da ilan etmişlerdir. Ulus- devlet anlayışı en çok Osmanlı Devleti'ni etkilemiştir. Osmanlı Devleti'nde bulunan azınlıklar kendi bağımsızlıklarını ilan ederek ülkelerini kurmuşlardır.

False