TUS'ta yabancı dil sınavı düzenlemesi

TUSta yabancı dil sınavı düzenlemesi

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Sınavında yapılan düzenlemeyle adayların en fazla zorlandığı yabancı dil sınavını yapacak kurumla ilgili değişikliğe gidildi.

Haberin Devamı

Yabancı dil yeterliliği için Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan veya ÖSYM tarafından yapılan sınavdan en az 50 puan alma ya da ÖSYM tarafından bu puana denk uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olma şartı aranacak.

Sağlık Bakanlığı’nın “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi, uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve esasları yeniden düzenlendi.

Uzmanlık eğitimine giriş sınavları

Buna göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yılda en az iki defa, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) yılda en az bir defa olmak üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılacak.

TUS'a tabip, eczacı, kimyager ve veterinerler; DUS'a diş tabipleri başvurabilecek. Bu sınavlara girebilmek için adayın sınavlara başvuru sırasında mesleğini yapmaya yetkili olması şartı aranacak. YDUS'a başvurmak için sınav yapılacak ana dalda uzman unvanını almış olmak gerekecek. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklı olacak.

Bakanlık uygun görürse sınavı kendisi yapabilecek

Yabancı dil sınavıyla ilgili de yönetmelikte düzenleme yapıldı.

Buna göre yabancı dil sınavı ÖSYM tarafından yapılmaya devam edilecek ancak Bakanlık uygun görürse bu sınavı kendisi yapabilecek ya da başka bir kuruma da yaptırabilecek.

Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda 100 üzerinden en az 50 puan almak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak gerekecek.

Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak.

Haberin Devamı

Kurumlar, her sınav dönemi için açılmasını istedikleri uzmanlık öğrencisi kontenjanlarını bağlı oldukları üst kurumlar aracılığıyla Bakanlığa bildirecek. Bakanlık, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun görüşünü alarak kontenjanları kurum ve program adı belirtmek suretiyle ÖSYM'ye bildirecek. Birden fazla bağlı ana dalı olan yan dallarda uzmanlık öğrencisi kontenjanları, hangi bağlı ana dal veya dallardan uzmanlık öğrencisi alınacağı belirtilerek ilan edilecek.

Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi

Eğitim kurumları, program yöneticisi koordinasyonunda yeni başlayan uzmanlık öğrencisine, kuruma adaptasyon için kurumu tanıtıcı bilgiler verip, kanuni sorumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programları düzenleyecek. Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık tarafından elektronik ağ ortamı kullanılarak kurulan Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi (UETS) çerçevesinde yapılacak.

UETS, “Çekirdek eğitim müfredatı, genişletilmiş eğitim müfredatı, uzmanlık eğitimi karnesi, program yöneticisi kanaati, tez çalışmasının takibi, uzmanlık öğrencisi kanaati, uzmanlık eğitimi süre takibi, denetim formu, uzmanlık eğitimi yeterlilik sistemi”nden oluşacak.

Haberin Devamı

Yönetmelikte ayrıca uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme, uzmanlık ana ve yan dallarıyla eğitim süreleri ve rotasyonlar, uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavı, uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescili, yurt dışında yapılan uzmanlık eğitiminin
denklik işlemleri, uzmanlık belgesi almış ve almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler, Türkiye'de başlanılan uzmanlık eğitiminin yurt dışında sürdürülmesi, uzmanlık yetkisinin kullanılması gibi konular da yeniden düzenlendi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle yan dal uzmanlığı eğitiminde tez şartı da kaldırıldı.

3 yıl içerisinde UETS'ye işlerlik kazandırılacak

İlgili dalda uzman olmadığı halde 18 Temmuz 2009'dan önce 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre profesör ve doçent unvanını almış olup ilgili dalda eğitim vermeye başlayanların eğitici hakları saklı olacak.

Bakanlık tarafından bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde, Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi'ne (UETS) işlerlik kazandırılacak. Bu süre içerisinde eski yönetmelikteki hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

"Adayların sadece yüzde 15'i başarılı oluyordu"

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TUS adaylarının yabancı dil sınavında çok zorlandığını, başarı oranının yüzde 14-15'ler seviyesinde olduğunu ifade eden Şencan, şöyle konuştu:

"Yabancı dil sınavını geçen bilim sınavını garantilemiş gibi oluyordu. Sınavı ÖSYM yapmaya devam edecek ama bir tarafta da bunun Milli Eğitim Bakanlığı gibi başka kuruma yaptırılması veya kendi bakanlığımız tarafından yapılması hakkı da saklı tutulacak. Bunu ilerleyen süreçte görüp karar vereceğiz. Amacımız ihtiyaç duyulduğunda alternatifleri de değerlendirebilmek."

Yan dal uzmanlık eğitiminde tez şartının kaldırılmasını da değerlendiren Şencan, "Uzmanlık eğitiminde zaten tez veriliyor. Uluslararası alanda da uygulamalar sadece uzmanlık eğitiminde tez verilmesi şeklinde. Yan dal için bunun gerekli olup olmadığından ziyade uzmanlık eğitimi ve niteliği tartışılmalı diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası: