Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Türk dili yapı ve gelişimine katkı sağlayan, diğer diller ile olan bağlantısını inceleyen, tarihte ve bugünde ne durumda olduğunu incelemek üzere eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü nedir? Türk dili ve edebiyat mezunu ne iş yapar? Türk dili ve edebiyat öğretmenliği bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları nelerdir? Sorularının detaylarını meslek seçimi açısından yön vermesi amacıyla sizler için derledik.

Haberin Devamı

Tarihin geçmişinden bugüne değin Türk dilinin yaşamış olduğu uzun bir süreç bulunur. dil ve edebiyat denildiğinde bir halkı ve o halkı oluşturan insanlar akla gelmektedir. Dil sürecinde genel bir bilince sahip olunması bu nedenle büyük bir öneme sahiptir.

 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Nedir?

 Türk dili ve edebiyatı; Türkçe dilinin genel yapısı ve tarih içerisinde yaşamış olduğu gelişmeleri ele alan bir lisans programıdır. Eğitim kurumlarında öğretim gören öğrencilere bu öğrenilmiş olan yapı ve gelişmeler hakkında bilgi vermeyi sağlamaktır. Eğitim sektöründe Türk dili ve edebiyat öğretmenliği bölümünden mezun olan eğitmenlerin öğrencilere katkı sağlanması hedeflenir.

 Öğrenmeye açık ve öğretmeyi seven kişilerin tercih etmesi gereken Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği bölümü Türk dili hakkında detaylı bilgi vermektedir. Türkçe diline karşı ilgili olanların tercih edebileceği bir bölümdür. Türkçenin genel yapısı, diğer diller ile olan bağlantısı gibi detayları öğrenip öğretmeyi hedeflemelidir. Öğrencilerle iletişim kurma becerisine sahip, sorumluluk sahibi ve soğukkanlı olmaları başlıca aranan özellikler arasında yer almaktadır.

Haberin Devamı

 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

 Türk dili ve edebiyat öğretmenliği bölümü 4 yıllık eğitim süresine tabidir. Mezun olabilmek için 240 akts hakkını doldurması gerekir. Aynı zamanda okumuş olduğu üniversitenin mezuniyet koşullarını da yerine getirmekle yükümlüdür. Türk dili ve edebiyat öğretmenliği bölüm mezunları okul bitiminin ardından Türk dili ve edebiyat öğretmeni unvanına sahip olurlar. Bu unvanı alan kişilerin meslek hayatları boyu ana görevleri öğretmenliktir. Çalışılan eğitim kurumları tarafından verilen görev doğrultusunda öğrencilerine Türk dili ve edebiyatı derslerini en iyi ve verimli şekilde öğretirler.

 Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler

Marmara Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Haberin Devamı

TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

İstanbul Şehir Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Başkent Üniversites

Ege Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

İzmir Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Avrasya Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Haliç Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Haberin Devamı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Samsun Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Giresun Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Düzce, Gaziantep, Kırklareli, Kıbrıs gibi daha sayabileceğimiz ülkemizin her ilinde Türk dili ve edebiyat öğretmenliği bölümü mevcuttur.

 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Dersleri

 Bölüm öğrencileri 8 dönemlik eğitim aşamasından geçerler. Türk dili ve edebiyat öğretmenliği mezunları; Türkçe dil ve edebiyatı öğretmenliği mesleği hakkında bilgi sahibi olunabilecek pek çok dersi görme şansı bulurlar. Türk dili ve edebiyat öğretmenliği eğitim sırasında aday öğrenciler için derslerin bir kısmına bakarsak;

Yazılı ve sözlü anlatım

Eğitim bilimlerine giriş

Gelişim psikolojisi

Haberin Devamı

Öğretme, öğrenme kuram ve yaklaşım bilimleri

Edebiyat bilgi ve kuramı

Türk dil bilgisi şekil bilgileri

Ölçme ve değerlendirme becerisi

Türk halk edebiyatı

Eski Türk edebiyatı

Program geliştirme ve öğretim teknikleri 

 Dersleri başta olmak kaydıyla, 4 yıl boyunca pek çok dersten sorumlu tutulurlar.

 Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği İş İmkanları

 Mezunlar çalışmayı seçtikleri kamu ve özel sektör eğitim kurumlarında çalışma hayatına devam edebilirler. Aynı zamanda üniversitelerde devam edebilirler. Eğitim bitiminde kamu alanında çalışabilmek için gerekli olan sınavlardan geçilmesi süreci de bölüm mezunlarını beklemektedir.