Toprak Kirliliği nedir ve nasıl oluşur? Toprak Kirliliği nedenleri ve nasıl önlenir çözüm yolları

Toprak Kirliliği nedir ve nasıl oluşur Toprak Kirliliği nedenleri ve nasıl önlenir çözüm yolları

Toprak kirliliği, topraklarımızda meydana gelen istenmeyen ve çevreye zarar verende topraklarda yaşayan bitki ve organizmaların hayatını tehdit eden biyolojik ve kimyasal değişimlerdir. Toprak kirliliği ile birlikte sadece toprakta yaşayan canlıların ve organizmaların hayatı olumsuz etkilenmez. Bunun yanında toprakların verimliliği azalırken, besin kaynaklarımız da kirlenmiş olur ve tarım ürünlerinin kalitesi de önemli ölçüde azalır. İşte, toprak kirliliği hakkında bilinmesi gerekenler.

Haberin Devamı

Toprakları en çok kirleten maddeler, toksin gazlar, bakır, kadmiyum, bakır ve gübrelerdir. Topraklar, hem insan eli ile hem de kimyasal maddelerle kirleniyor.

 Toprak Kirliliği Nedenleri ve Nasıl Önlenir Çözüm Yolları

Toprakların kirlenmesinde tarımda kullanılan kimyasallar ve böcek ilaçları çok etkilidir. Örneğin tarımda kullanılan böcek ilaçları hasatlar üzerinde bulunan böcekleri öldürse de kimyasal ilaçların toprağa karışıp yiyeceklerimize işlemesine neden olur.

Toprak kirliliği oluşumunun en büyük nedeni çevreye attığımız maddelerin ortaya yaydığı toksik etkidir. Yasa dışı çöp dökümü, atıklarda bulunan kimyasallar ve toprağa karışması çok uzun yıllar süren maddelerin toprağa atılması toprak kirliliğine neden olur.

Toprak kirliliği hem insanların hem de toprak üzerinde yaşayan bitki ve tüm hayvanların sağlığını tehdit eder.

Nükleer çalışmalar da toprak kirliliğine neden olur.

Haberin Devamı

Fabrikalarda ve evlerde kullanılan atık suların doğru yönetilmeden ve arıtılmadan toprağa karışması sonucu toprak kirliliği oluşur.

Tarımda kullanılan kimyasal ilaçlamalar hem toprağın verimliliğini düşürür hem de tüm canlıların yaşamını tehdit eder. Toprak Kirliliğinin artması ile birlikte çoraklaşma ve topraklarda verimsizlik baş gösterir.

Çiftçilerin toprağı yanlış kullanması toprağın kirlenmesine neden olur.

Hızlı nüfus artışı da toprak kirliliğinin en büyük nedenleri arasında yer alır.

Anız yangınları da çevre kirliliğini arttıran etkenler arasında yer alır.

Toprak kirliliği ancak doğru atık yönetimi, endüstriyel atıkların bertaraf edilmesi ve geri dönüşüm ile önlenebilir.

 Toprak Kirliliğinin Hayata Etkisi

 Toprak kirliliğinin hayatımıza pek çok olumsuz etkisi vardır. Bunlar;

Toprak verimliliği önemli ölçüde azalır.

Topraktaki kirliliğin suya karışması ile birlikte sularımız da kirlenir.

Canlıların sağlığını ve yaşamını tehdit eder. Bitki ve hayvan çeşitliliği azalır.

Tarım ürünlerinin kalitesi önemli ölçüde azalır.

Toprak Kirliliğini Önlemenin Yolları

Toprak kirliliğini önlemek için öncelikle bu konuda insanları bilinçlendirmek gerekir.

Yanlış yerlere atılan atık ve çöpler çok uzun yıllar toprağa katılamıyor ve bu da toprak kirliliğine neden oluyor.

Haberin Devamı

Doğal kaynaklarımızın doğru yönetilmesi için tüm bireylerin sorumluluk sahibi olması ve bilinçli davranması gerekir.

Toprak kirliliğinin ortadan kaldırılması için öncelikle toprak kirliliğine neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması gerekir.

Çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve gereksiz yere kimyasal ilaçların tarlalarda kullanılmaması gerekir.

Hiçbir atık yere atılmamalı her atık gruplara ayrılarak geri dönüşüme atılmalıdır.

Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılarak toprağın korunması gerekir.

Haberin Devamı

Toprak Kirliliğinin Geleceğe Etkisi

 Toprak kirliliği önlenmezse toprağa karışan kimyasal ve atık maddeler geri dönülmez zararlara yol açabilir. Bu da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma fikrini tam anlamı ile hayale dönüştürür. İnsanların bilinçsizce toprağa çöp atması, araçlardan çoktan egzoz ve hava kirliliği, evsel atıklar, radyoaktif etkenler ve fabrika ve sanayi kuruluşlarının kimyasal atıklarını bilinçsiz bir şekilde toprağa bırakması toprak verimliliğini yok eder.

 Asırlardır en önemli geçim kaynağı tarımdır. Bu nedenle tarımı etkileyecek bu olumsuz faktörlerin en kısa süre içinde önüne geçilmesi gerekir. Özellikle de plastik ve merak maddeler toprağa atıldığı zaman toprakta bu maddelerin kaybolması için çok uzun yıllar geçmesi gerekiyor. Genç nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, doğal kaynaklarımızı ve tarım arazilerimizi korumak için bilinçli davranmamız gerekir. 

Haberle ilgili daha fazlası: