Tiyatro türleri nelerdir? Tiyatro çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

Tiyatro türleri nelerdir Tiyatro çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

Tiyatro kelimesi dilimize eski Yunan'dan geçmiştir. Tiyatro kelimesini eski Yunanlılar oyunun oynandığı yer olarak tanımlamışlardır. Tiyatro türleri nelerdir? Tiyatro çeşitleri ve isimleri nelerdir? Bu soruların cezalarına yer verilmiştir.

Haberin Devamı

Herhangi bir durumu veya olayı sahnede canlandırmak amacıyla tasarlanmış eserleri tiyatro denir. Tiyatro yazılmış bir metne dayalı sahnelendiğinden dolayı hem edebi hem de güzel sanatlar dalı olarak bilinir. Tiyatro metinleri genel olarak sahnede canlandırılması amaçlı yazılır fakat sadece okunmak için kaleme alınan tiyatro eseri nerede mevcuttur.

 Tiyatro Türleri Nelerdir?

 Tiyatro türleri modern tiyatro ve geleneksel Türk tiyatrosu olarak ikiye ayrılmaktadır.

 Modern Tiyatro Türleri:

 Trajedi

 Trajedi modern tiyatronun bir türüdür. Trajedi, izleyicide acıma ve korku duyguları uyandıran ve kişiyi kötü hislerden arındırmaya çalışan tiyatro türüdür. Konusunu seçkin kişilerin hayatından veya mitolojiden alır. Olayın kahramanları Soylu kişiler ya da tanrılardır. Trajedide üç birlik kuralına uyulmaktadır. Çirkin davranışlar izleyicinin önünde gerçekleşmez.

 Komedi

Haberin Devamı

 Komedi, kişileri güldürerek eğitmeye çalışan tiyatro türüdür. her gülünç olayın altında ders çıkartılması gereken acı bir gerçeğin yattığına inanılır. Komedinin konusu sosyal olaylar ve günlük hayattır. kahramanları sonradan görme eğitim görmemiş ve sıradan kişilerdir. Komedi türünde üç birlik kuralına uyulur. Kaba Saba sözler komedi de yer. Komedi türünün kendi içinde üç çeşidi vardır. Bunlar; Entrika komedisi, Töre komedisi ve Karakter komedisidir

 Dram

 Trajediye tepki olarak doğan bir tiyatro türüdür. Dram konusunu tarihin herhangi bir döneminden veya günlük hayattan alır. Dramın içeriğinde komik ve acıklı olaylar iç içedir. Dramda üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.

 Geleneksel Türk Tiyatrosu Türleri:

 Orta Oyunu

 Orta oyunu etrafta izleyicilerin olduğu bir meydanda oynanan yazılı bir metne dayanmayan, içinde şarkının ve dansın bulunduğu doğaçlama bir oyundur. Orta oyununun önemli kişileri Pişekar ve Kavuklu'dur. Oyunda çeşitli yörelerin insanları taklit edilerek gülünç öğelere yer verilir.

 Meddah

 Övgü içerikli taklitler de bulunan ve güzel hikayeler anlatarak insanları eğlendiren kişiye meddah denir. Meddahlığa tek kişilik tiyatro da denilmektedir. Meddah tiyatroda birçok kişinin varlığından birleşen tek bir aktördür.

 Gölge Oyunu

Haberin Devamı

 Edebiyatımızın en önemli tiyatro türlerinden biri olan gölge oyunu Hacivat ile Karagöz'ün perdeye kukla ile yansıtılması ile oynanır. Gölge oyununda karakterleri oynayan kişiye Usta veya Hayali denir. Bu tiyatro türü Osmanlı İmparatorluğunun topraklarında yayılıp daha sonra çevre ülkelerde de oynanmaya başlanmıştır. Oyun beyaz bir perdede oynatılır. Oyuna def çalınarak eşlik edilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası: