"Temel eğitimde hiçbir öğrenci geride kalmayacak"

Güncelleme Tarihi:

Temel eğitimde hiçbir öğrenci geride kalmayacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2018 11:41

MEB, ilkokullarda ihtiyacı olan öğrencilere matematik ve Türkçe derslerinde destek eğitim programlarının düzenlenmesi için 12 ilde pilot uygulama başlattı.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, her öğrenci için kaliteli ve erişilebilir eğitim hizmetinin sağlanmasının Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Üst politika belgelerinde eğitime erişimde önemli ilerlemeler kaydedildiğinin belirtildiğine işaret eden Gençoğlu, bu belgelerde risk oluşturabilecek durumların analiz edilerek, gerekli tedbirlerin alınması ihtiyacına vurgu yapıldığını hatırlattı.

Gençoğlu, bu kapsamda ilkokul 3 ve 4'üncü sınıflara devam eden, çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ve doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarında yeterli kazanımlara ulaşamayan öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın (İYEP) hazırlandığını söyledi.

Haberin Devamı

Pilot uygulamanın 12 ilde ikinci yarıyıl dönemi itibarıyla başlatıldığını belirten Gençoğlu, bu illerin Ağrı, Ankara, Bingöl, Edirne, Hatay, İstanbul, Konya, Mardin, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlıurfa olarak belirlendiğini anlattı.

Temel eğitimde hiçbir öğrenci geride kalmayacak

ÖĞRENCİLERE PSİKOSOSYAL AÇIDAN DA DESTEK VERİLECEK
Gençoğlu, programın öğrencilerin akademik başarısının artırılmasını, temel becerilerin kazandırılmasını, erken tespit ve müdahale aşamalarını içerdiğini söyleyerek şöyle devam etti:
"İYEP, öğrenci belirleme süreci, esnek program önerisi, modüler ve sarmal öğretim materyalleri, okuma becerileri ile matematik okuryazarlığı alanlarında ülkemize milli bir model sunuyor. Program, ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıflarına devam eden, önceki eğitim ve öğretim yılları içinde Türkçe ve matematik dersi programlarındaki öğrenme alanlarında yer alan ve belirlenmiş kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin bu kazanımlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen bir program. Bu programla, akademik başarılarına engel olan temel beceri eksikliklerini giderecek etkinliklerle öğrenme yaşantılarını planlamanın yanı sıra psikososyal açıdan desteklenmesi de amaçlanıyor."

Haberin Devamı

Cem Gençoğlu, İYEP'in batılı ülkelerde birçok örneği olan bir telafi destek mekanizması olduğunu belirterek, "Bir nevi sistemin kendisini kontrol edip her öğrencinin başarısını daha üst seviyeye çekme çabası da diyebiliriz. Program için öncelikle Türkçe ve matematik derslerini seçtik. Çünkü bu dersler telafi edildiğinde öğrenci diğer dersleri rahatlıkla toparlayabiliyor. Asıl amaç geride kalmışlık hissi ve başaramayacak olma korkusunu yenmek. Bu sayede inanıyoruz ki tüm öğrencilerimiz temel eğitim seviyesinde hedeflenen noktaya ulaşırlar" dedi.

Program kapsamında, İYEP Uygulama Kılavuzu, Türkçe ve Matematik Öğrenci ve Öğretmen Kitapları, Türkçe ve Matematik Çalışma Sayfalarını kapsayan dokümanlar hazırlandığını anlatan Gençoğlu, bu dokümanların Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 'tegm.meb.gov.tr' internet sayfasında yayınlandığını belirtti.

 

Haberin Devamı

ÖĞRETMENLERE BİR SİSTEM DAYATMASI YAPILMAYACAK
İYEP ile öğretmenlere bir sistem dayatmasının yapılmayacağını belirten Gençoğlu, çalışan ve uygulanabilir sağlıklı bir telafi mekanizması kurmak istediklerini söyledi.

Programın uygulanmasında eğitim ve yönetimle ilgili dikkate alınacak birtakım ilkeler belirlendiğini anlatan Gençoğlu, bu ilkeleri şöyle sıraladı:
"Desteğe ihtiyacı olduğu değerlendirme araçları ile belirlenen tüm öğrenciler programdan yararlanacak. Öğrencilerin Türkçe dersi temel becerileri ile matematik dersi öğrenme alanlarındaki eksiklikleri giderilecek. Programa katılan öğrencilere psikososyal alanda da destek olunacak. Öğrencilerin ayrışma ve yetersizlik hissine kapılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Öğrencinin Türkçe ve matematik dersi öğrenme alanlarındaki ihtiyaç duyduğu kazanımların programa alınması, belirlenen eksikliklerin giderilmesi ve beklenen öğrenme seviyesine ulaşılması için gerekli destek sağlanacak. İYEP'e ihtiyaç duyan öğrenciler için bulunduğu okullarda yetiştirme programı uygulanacak. Öğrencilerin belirlenen alanlardaki kazanımları edininceye kadar İYEP'e devamları sağlanacak."

Haberin Devamı

Yetiştirme programına devam eden öğrenci velilerinden ücret alınmayacağını belirten Gençoğlu, programın haftada en az 2, en fazla 10 saat uygulanacağını, programın öğrencilerin kendi sınıf öğretmenlerince verileceğini söyledi.

Bakanlıkça programa alınacak öğrencilerin genel müdürlüğün geliştirdiği 'İYEP Öğrenci Belirleme Aracı' uygulanarak tespit edileceğini anlatan Gençoğlu, programların 2 ila 10 öğrenci arasında uygulanacağını belirtti.

Genel Müdür Gençoğlu, İYEP'in, 12 ilde yapılan pilot uygulama sürecinden sonra tüm detaylarının yeniden değerlendirileceğini ve 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ülke genelindeki tüm ilkokullara yaygınlaştırılmasının planlandığını söyledi.

 

AA

BAKMADAN GEÇME!