GeriAraştırma Tema Nedir? Anlatımda Tema Örnekleri Ve Özellikleri Konu Anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Tema Nedir? Anlatımda Tema Örnekleri Ve Özellikleri Konu Anlatımı

Tema Nedir? Anlatımda Tema Örnekleri Ve Özellikleri Konu Anlatımı

Tem olarak da bilinen tema, bir yazı ya da sanat eserinde yer alan temel düşünce ve duyguları taşıyan kavram olarak bilinir. Ana düşünce ve konu ile benzerlik taşımasından dolayı sık sık karıştırılan bir durumdur. Tema, konuya nazaran daha soyut özellikleri taşır. Bunun yanı sıra konu ise daha somut ve elle tutulabilir şeyleri kapsayan kavram olarak bilinir. Bir eserin bulunan teması, o eserin konusu anlamına gelmez. İkisi farklı ve ayrı kavramlardır. İşte, merak edilen tüm detaylar

Tema, ortak terim olarak bilinir. Tüm sanat dallarında kullanılır. Konu ile arasında bulunan en önemli fark ise, bir şeyin konu barındırması için herhangi bir konuyu seçmek yeterli gelir. Ancak bir eserin tema bulundurabilmesi için yorumla gücü ve sanatçının gücü devreye girer. Bu noktalar eserde temanın varlığını yansıtan en önemli etkenler olarak bilinir.

Tema Nedir?

Tema, konuyu oluşturan etkenlerden yola çıkarak ve bunlardan yararlanarak okuyan kişiye aktarılmaya çalışılan temek anlam ve duygulara verilen addır. Bir sanat eseri ya da metne hakim olan görüşe, sanatçı özelliğini konuşturmuş ve duygusunu okura aktarabilmiş görüşlere tema adı verilir. Tema kavramının en kolay ve kısa tanımı, bir yazıda görülen düşünce ya da görüştür. Tema, yazı içerisinde daha genel ve nesnel bir yer alır. Örneğin; ölüm, sevgi, aşk, ayrılık gibi kavramlar tema olarak bilinir. Tema, somuttan çok soyut olarak ortaya çıkan bir kavramdır.

Anlatımda Tema Örnekleri ve Özellikleri

Anlatım içerisinde tema kavramının taşıdığı özellikler şu şekilde sıralanabilir:

1. Bir eserin konusu, onun teması anlamını taşımaz. Konu ayrıntılı ve duygulu bir şekilde anlatılmışsa bu tema adını alır.

2. Tema, bir yazı ya da bir eserde insanda bulunan beyin gibi görev görür. Eserde anlatılmış olan her şeyin içerisinde ve anlatış tarzında temanın bir etkisi bulunur.

3. Herhangi bir eserin değerini teması belirler. Bu değeri ise anlatan kişinin okuya duygu ve düşüncelerini ne kadar aktarabildiği ile alakalıdır.

4. Anlatılan eserde konuya hakim olan bir tema bulunuyorsa, eser sağlamlık ve kalıcılık kazanmış demektir.

5. Tema soyut olarak bilinir ve bu soyutluğun metin içerisinde ne kadar kullanılacağı edebi eserlerin özellikleri ile ilgili bir durumdur.

6. Bir metin, bir ya da birden fazla temadan ortaya çıkabilir.

7. Metni yazan kişi bu yazılarda, ele almış olduğu konuyu bir basamak gibi kullanır. Bu bağlamda konu ana fikirden ayrılır. Bunun yanı sıra duygu, düşünce ve görüş belirtiliyorsa bu tema demektir.

8. Olayı doğrudan öznel bir şekilde anlatmak da yazılan metnin temasını ortaya koymak anlamına gelir.

Şiir içerisinde bulunan temada ise eserde yer alan ana düşünce ve aktarılmak istenen mesaja verilen ad olarak bilinir. Şiirde genellikle duygu ve hayal gibi soyut kavramlar işlenir. Bir şiirde yoğun halde işlenen hayal ve duygular şiirin temasını meydana getirmektedir. Şiiri meydana getiren her birimin de bir teması bulunur. Bu temalar bir araya gelerek şiirin ana temasını meydana getirir. Şiirde işlenmiş olan temalar soyut olan bir düşünce ya da kavram anlamına gelir. Bu soyut anlamlar sadece şiirde değil şiir dışında da vardır.

Şiirde somutlaştırılmış olan temaya ise konu adı verilir. Aynı tema altında işlenmiş olan pek çok şiir bulunur. Ancak bazıları diğerlerine nazaran daha başarılıdır. Bunun nedeni ise temanın nasıl işlendiği olarak bilinir. Şiir içerisinde anlatılan ve işlenen temanın yazılığı dönem ve yazan şairle yakından ilgisi bulunur.

False