Tahliye davası nedir, nerede açılır ve ne kadar sürer? Tahliye davası nedenleri

Tahliye davası nedir, nerede açılır ve ne kadar sürer Tahliye davası nedenleri

Bir yerin mülk sahibi ile o yeri kullanan kiracı arasında açılan davalara tahliye davası adı verilmektedir. Bu durum genelde Türk Borçlar Kanunu ile gayrimenkul hukuku üzerinden yürütülmektedir. Peki, bu kapsamda açılan tahliye davaları nasıl tanımlanmaktadır? Bu tahliye davaları hangi mahkemelerde açılır ve toplam ne kadar zaman alır? Tahliye davasının nedenleri ile konuları nelerdir? İşte, tahliye davaları hakkında tüm detaylar.

Haberin Devamı

Belirli süreli olarak yapılan kira sözleşmesi hakkında yasalara uymayan ve şikayetçi olunan durumlarda kanunlara göre incelemeler yapmak ve sonuçlandırmak üzere görülen davalara tahliye davaları adı verilmektedir. Bu tür incelemelerin süreci sulh mahkemeleri üzerinden devam ettirilmekte ve sonlandırılmaktadır.

 Tahliye Davası Nedir ve Neden İçin Açılır?

 Belirli süreli kira sözleşmesinin süresinin dolması, mülk sahibinin sonradan ortaya çıkan gereksinimleri veya kiracının mülk kullanımı ile ilgili borcunu ödememesi halinde açılmakta olan söz konusu davalara tahliye davası adı verilmektedir. Yani kısaca kiracının mülkü terk etmemesi ve ilgili mülkten ayrılmaması halinde açılan davalardır. Bu davalar sulh mahkemesi üzerinden yürütülür ve sonuçlandırılır. Eğer mülk sahibi haklı görülürse kiracı mülkten ayrılmak zorundadır.

 Bu tahliye davası diğer adı ile boşaltma davası olarak da bilinmektedir. Tahliye kararının alınması ile birlikte söz konusu işyeri, konut, dükkan ve arsa boşaltılır yani tahliye ettirilir. Burada kiralayanın ya da kiracının belirlenen kurallara uymaması ya da sorumlulukları yerine getirmemesi durumunda bu davalar söz konusu olur. Gerek kiracı tahliye dava işleri gerekse de kiraya verenden meydana gelen olumsuz durumlar kanunlarda bulunan maddeler doğrultusunda nihayetlendirilir.

Haberin Devamı

 Kiracı Tahliye Davası Ne Anlama Gelmektedir?

 Mülk sahibinin ihtiyaçları sonucu açılan davalardır. Kiracı tahliyesi, inşa, imar ve yeni malikin ihtiyaçları bu durum için özetlenebilir. Haklı sebeplerden ötürü iki ihtar sebebi ile tahliye kararının çıkartılması mümkündür. Kiracı mülkü ısrarla terk etmediği halde, mahkeme kararı ile boşaltma kararı alınabilmektedir. Bu tür davalar şu şekilde sıralanabilir;

 - Kiraya verenin sonradan ortaya çıkan ihtiyaç sebebiyle tahliye kararının çıkarılması,

 - İmar ve inşa sebebi ile ortaya çıkan ihtiyaç davası,

 - Mülkün yeni malikinin ihtiyaçları sebebi ile açılmış olan tahliye davası,

 - Mülk sahibinin iş yerine ya da eve kullanmaya yönelik gereksinimleri,

 - Kiracının vermiş olduğu taahhüdünün sonlanması üzerine açılmış davalar,

Haberin Devamı

 - Haklı sebeplere dayanarak 2 ihtar sebebi ile açılan davalar,

 - Kiracının kabul ettiği kira tutarının ödememesi üzerine açılan borç davaları,

 Tahliye Davası Hangi Mahkemelerde Görülür?

 Kiracı ile mülk sahibi arasında olan davalar tahliye davaları olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda mahkeme safahatının başlatılması için davacının ilk olarak dilekçe ile sulh mahkemesine başvuru yapması gerekir. Ancak bu başvurudan önce noter vasıtası ile kiracıya ihtarname gönderme şartı vardır. Yani kiracı bilgilendirilmeden açılmış olan davalar kabul görmemektedir.

Haberin Devamı

 Mülk sahibinin tahliye hakkında davası açması için ilk olarak kiracının borcunu ödeme konusunda sıkıntı yapması ve kiracının sözleşmeyi ihlal etmesi gibi durumlar kabul görmektedir. Ancak bu tarz durumlar söz konusu değil ise ve tahliyenin mülk sahibinin kendi gereksinimleri ya da tadilat tamirat için ise açılacak dava sonucunda verilecek mahkeme kararından sonra mülk sahibi mülkünü 3 yıl süre kiraya veremeyeceği kanunda yer almaktadır.

 Tahliye Davası Ne Kadar Zaman Alır?

 Sulh mahkemesi vasıtası ile açılmış olan tahliye davaları kiracının verilen tahliye kararına uyması halinde kısa sürecek bir davadır. Ancak sözleşme fesihleri, borcun aksatılması gibi durumlarda süreç uzayabilmektedir. Bu sürelere mülk sahibinin tahliye davası için 1 ay öncesinden ihbarname gönderme süreside düşünülmelidir. 

Haberle ilgili daha fazlası: