GeriAraştırma Sürdürülebilir kalkınma nedir, neden önemlidir? Sürdürülebilir kalkınma amaçları..
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Sürdürülebilir kalkınma nedir, neden önemlidir? Sürdürülebilir kalkınma amaçları..

Sürdürülebilir kalkınma nedir, neden önemlidir? Sürdürülebilir kalkınma amaçları..

1972'de İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler konferansı sırasında, dünyanın farklı temsilcilerinin çevre sorunlarını küresel düzeyde analiz etmek için ilk kez toplandı. Bu toplantıda Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu kuruldu. Bu komisyonda Sürdürülebilir Kalkınma projesini ortaya çıkardı. Peki, Sürdürülebilir kalkınma nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, ulusların çevre koruma ve sosyal eşitlikle uyumlu bir küresel ekonomik kalkınma modelini teşvik etme çabası olarak doğmuştur.

 Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

 Sürdürülebilir kalkınmanın tarihi, dünyanın II. Dünya Savaşı'nın çevreye verdiği zararın farkına vardığı 1950'lere kadar uzanmaktadır. 1987 yılına kadar Dr. Gro Harlem Brundtland başkanlığındaki Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, sürdürülebilir kalkınmanın en iyi bilinen tanımının yer aldığı “Brundtland Raporu” olarak da bilinen “Ortak Geleceğimiz” raporunu sundu.

 Sürdürülebilir kalkınma, vatandaşların, sivil kuruluşların, işletmelerin ve hükümetlerin ortak bir hedefe yönelik eylemleri teşvik etmek için yönlendirildiği siyasi bir manifesto haline geldi. Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden mevcut ihtiyaçları karşılayan kalkınmadır.

 Sürdürülebilir Kalkınma Neden Önemlidir?

 Sürdürülebilir kalkınma sosyal dışlanmayı azaltacak kültürel değişimlere uygun yeni kurumlar oluşturmak için siyasi katılımın gerekli olduğunu söylüyor. Bu şekilde, günlük hayatı ve sosyal replikasyonu yeniden düzenlemeye çalışıyoruz. Ölüm oranındaki azalma ve tüketim toplumuna entegre edilen geniş nüfus grupları, diğer hususların yanı sıra, gıda talebinde katlanarak büyümeye neden oldu. Bu, dünyanın bazı bölgelerinde bir gıda krizine yol açar. Örneğin nüfusun kademeli olarak dengelenmesine yol açan gönüllü doğum düzenlemeleri getirerek demografik modele göre hareket etmek gereklidir.

 Nesiller arası dayanışma, sürdürülebilir kalkınmanın bir başka temel yönüdür. Bu, gelir dağılımında daha fazla eşitlik sağlamak böylece gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkları azaltmak için politikaların ve hedeflerin yeniden tanımlanmasını gerektirir. Eşitliğe ulaşmak için, istihdam yaratan ekonomik büyüme olmalıdır. Daha eşit bir büyüme, yani emeğin meyveleri sadece birkaçına değil, herkese fayda sağlar.

 Siyasi reform, sürdürülebilir kalkınma ve bu sayede sosyal eşitsizliği azaltmak ve çevresel yıkımı önlemek için gerekli bir koşuldur. Bu şekilde, ekonomik yönleri ele alan ve böyle bir politikanın sahip olacağı sosyal veya çevresel etkiyi bir kenara bırakmayan bütüncül siyasi kararlar desteklenir. Aynı şekilde, kurumsal reform, uluslararası işbirliği ve küresel yönetişim süreçlerinin değiştirilmesini gerektirir.

 Tarihsel gelişmeler çevresel, ekonomik ve sosyal koşullar açısından sürdürülemez olmuştur. Dönüşümler, medeniyette, değerlerde, önceliklerin yeniden tanımlanmasında, materyali uygun boyutuna yerleştiren önemli seçeneklerde, insanların doğal çevreleri ve toplumla uyum içinde tam potansiyellerini elde edebilmeleri için gerçekleştirilmelidir.

 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nelerdir?

 Doğmamış nesillerin temel ihtiyaçlarının neler olabileceğini, neyi karşılamaları gerektiğini ve bunu nasıl yapacaklarını tanımlamak zor olsa da, nesiller arası adalet, günümüzde hem sosyal eşitlik hem de çevre koruma ile bağlantılı bir koşuldur. Başka bir deyişle, yoksulluk şimdi artamaz çünkü yoksullar gelecekte daha da yoksullaşmamalıdır. Zengin sektörler ve ülkeler gezegenin bugününü ve geleceğini tehlikeye atmamak için yaşam ve tüketim standartlarını mutlaka düşürmek zorundadır. Aynı şekilde gezegen ekosisteminin bütünlüğünü uzun vadede korumak da mevcut nesillerin sürdürülebilirliği için bir gerekliliktir.

 Kalkınma kavramı, nicel olanın niteliğe gömüldüğü daha geniş ve daha karmaşık bir vizyonla meydan okunan ilerici maddi büyümeye odaklanır. Bu, çevreye özen gösterilmesinin yanı sıra ekosistemlerin bütünlüğünü, eşitliğe yönelik sosyal dayanışma ilişkilerini ve demokratik yönetişimin uygulanması için kurumsal politika ortamlarını içerir. Bunlar, sürdürülebilir kalkınmanın bütünsel vizyonunun kurucu eksenleridir.

 Gerçekten de bu perspektiften bakıldığında, sürdürülebilir kalkınma kavramı en az beş boyutu ifade eden kapsamlı bir kavramsal öneri olarak ortaya çıkmaktadır. Ekonomik, çevresel, sosyal, politik ve kültürel boyutları ele alır. Bu boyutlar, eşitlik, istihdam fırsatları, üretken varlıklara erişim, çevresel etkiler, sosyal refah maliyetleri, cinsiyet eşitliği, iyi yönetişim ve sosyal katılım açısından aktif bir sivil toplum gibi konuları içermektedir. Daima gelişimin hem nicel hem de nitel yönlerini göz önünde bulundurur.

False