Şura’da komisyonlar toplanıyor

Şura’da komisyonlar toplanıyor

20’nci Milli Eğitim Şurası’nın ikinci gününde düzenlenecek özel ihtisas komisyonları başladı. Komisyonlar, Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi, Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi olmak üzere üç ana başlıkta toplanıyor. Üyelerin görüş belirtmesinin ardından alınacak kararlar yarın oylamaya sunulacak.

Haberin Devamı

ALT KOMİSYONLAR

- Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması ve Eğitim Sisteminin Kalitesinin İzlenmesi

- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetinin İyileştirilmesi

- Temel Eğitime Erişim ve Niteliğin Arttırılması

- Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi

- Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminin Desteklenmesi

- Öğretmen Yetiştirmenin İyileştirilmesi

- Öğretmenlerin Niteliğinin Arttırılması