Sosyoloji nedir? Sosyoloji biliminin konuları nelerdir? Sosyoloji kitapları ve yazarları

Sosyoloji nedir Sosyoloji biliminin konuları nelerdir Sosyoloji kitapları ve yazarları

Sosyoloji, insan ve toplumun etkileşimi üzerine çalışma yapan bir bilim dalıdır. Bu bilimde insan ve toplum gruplarının bilimsel incelemesi yapılır. Sosyoloji, 19. yüzyılda geleneksel toplumdan modern topluma geçiş sürecindeki tüm krizleri ve olayları incelemek, anlamak, çözümlemek için ortaya çıktı. İşte, sosyoloji bilimi hakkında merak edilenler.

Haberin Devamı

Sosyolojinin temel kavramları, sorunları, kuramları ve ilgi alanları bu tarihsel süreçte şekillenmeye başladı. Sosyoloji bir diğer anlamı ile modern sanayi toplum bilimidir.

 Sosyoloji Nedir?

 Sosyoloji, toplum bilimini ve insanların sosyal hayattaki etkileşimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyoloji, toplumların tarihsel süreç içinde nasıl değişimlere uğradığını inceler. İnsan ve toplum arasındaki ilişkileri anlamlandırmaya ve çözümlemeye çalışır. Sosyoloji, herkesin ortak olarak kabul ettiği düşünceleri benimseyen bir bilim dalı değildir. Sosyolojiye yeni yeni incelemeye başlayan kişilerin aklını farklı görüşler ve kuramlar karıştırabilir.

 Sosyoloji Akımı Kurucusu ve Öncüleri Kimdir?

 Sosyoloji yani toplum biliminin babası olarak da bilinen Auguste Comte, toplumsal evrimmişim isminde bir kuram geliştirerek sosyolojinin ilk temel çalışmasını gerçekleştirdi. Sosyoloji, bir diğer adı ile toplum bilimi, sokakta karşılaşan farklı kültürlere ve farklı düşüncelere sahip olan insanların küresel sosyal işleyişe kadar olan etkisini inceleyen bilim dalıdır.

 Sosyolojinin Özellikleri

Haberin Devamı

 Sosyoloji, toplumsal eşitsizliği, sınıfsal yapıları, demografik yapıdaki değişimleri, politik toplum yasalarını ve hükümetin işleyişini, ırk ve cinsiyet toplum bilimini inceleyen bir bilim dalıdır. Birçok bilimci farklı araştırmalarda bulunarak bu bilime katkıda bulunmuştur. Bu bulgular, aynı zamanda yöneticilerin toplumu yönetmesinde yürütecekleri politikayı belirlemede, yasa yapıcılara, iş sahiplerine yardımcı olur. Sosyolojinin başlıca özellikleri;

Bireysel değil toplumsal sorunlarla ilgilenir.

Sosyoloji, evrensel tanımlar yapmaz ve kurallar koymaz.

Sosyoloji, olması gerekeni değil olanı inceler.

Sosyoloji bilimi, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurarak genellemelere ulaşır.

Diğer bilim dalları ile etkileşim içindedir.

Sosyoloji bilimi, düzenli ve sistemli bilgiden oluşur.

Sosyoloji, pozitif bir bilimdir.

Sosyoloji bilimi, toplumları genel ve katı kurallar çerçevesinde ayırarak incelemez.

Sosyoloji Sanatçıları

 Sosyoloji akımının gelişmesinde etkili olan çok sayıda sanatçı vardır.

Haberin Devamı

Sosyoloji biliminin kurucusu olarak da bilinen Augusto Comte pozitivist bir düşünce yapısına sahiptir.

Emile Durkheim, pozitivizm savunucuları arasında yer alıyor.

Kral Marx, diyalektik ve metaryalist dişünce yapısına sahiptir.

Wilhem Dilthey, hermeneutik geleceğe bağlı anlamacı düşünceyi benimsiyor.

George Simmel, karmaşık süreçci,

Maç Weber, anlamacı ve etkinlikti bir düşünce yapısına sahiptir.

Talcont Parsosns, Robert Merton, Erving Goffman, Peter Berker, Gerhant Lenski, Daniel Bell, Herbert Bluemert ve Alvin Toffler...

Haberin Devamı

Sosyoloji Eserleri

 Sosyoloji alanında geçmişten günümüze farklı onlarca eser ortaya çıkarılmıştır. Sosyoloji üzerine yazılmış bu eserlerden günümüzde en çok dikkat çekenler ise,

Kardeşini Doğurmak,

Çağdaş Sosyoloji Kuramları,

Tüketim Toplumu,

Bu Ülke,

Hapisanenin Doğuşu,

Ülkenin Macdonaldlandırılması,

İntihar,

Gösteri Toplumu,

Şarkiyatçılık,

Masallar ve Toplumsal Cinsiyet,

Vitrinde Yaşamak

 Sosyolojinin Araştırma Yöntemleri

 Sosyoloji biliminin kullandığı pek çok araştırma yöntemi vardır. Araştırmanın sorusuna göre kullanılacak olan araştırma yöntemi belirlenir. Nesnelliğin ön planda olduğu araştırmalarda ise, nicel araştırma yöntemi kullanılır. Sayısal ve deneysel bir konuda araştırma yapılıyorsa nicel yöntem, gözlem ve araştırma gibi sayısal verilerin ağırlıklı olmadığı araştırmalarda ise nitel araştırma yöntemi sıkça kullanılır.

Haberin Devamı

 Sosyoloji ve psikoloji gibi sözel olan konuların araştırmalarında daha çok nitel araştırma yöntemi kullanılır. Nitel araştırmada, nesnellikten çok öznellik ön plandadır. Tüm bu yaklaşımlar, sorunu araştırmacıların gözünde toplumu nasıl etkilediğini anlamaya ve çözümlemeye yardımcı olur. Her araştırma yöntemi, toplumu daha kolay anlamak için kullanılır. Bu sayede toplum ilişkileri anlamlandırılmaya ve sorunlara çözüm bulunmaya çalışılır.

 

Haberle ilgili daha fazlası: