GeriAraştırma Sosyal bilimler nedir ve hangi konularla ilgilenir? Sosyal bilimler çalışmaları ve örnekleri
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Sosyal bilimler nedir ve hangi konularla ilgilenir? Sosyal bilimler çalışmaları ve örnekleri

Sosyal bilimler nedir ve hangi konularla ilgilenir? Sosyal bilimler çalışmaları ve örnekleri

İnsan ve insan çevresiyle ilişkilerini ilgilendiren sosyal bilimler içerisinde toplum bilimleri ve toplumsal bilimleri kapsamaktadır. Sosyal bilimler kapsamında insanın geçmişi ile ilgilenen tarih, insanın yaşadığı çevreyle ilgili bilgileri araştıran coğrafya, insanın yaşadığı toplumla ilişkisini ve toplumun özelliklerini inceleyen sosyoloji bilimleri ve bunların alt birimleri olan bölümleri kapsamaktadır. Sosyal bilimler nedir ve hangi konularla ilgilenir? Sosyal bilimler çalışmaları ve örnekleri hakkında tüm bilgileri sizler için derledik.

Sosyal bilimler konuları insan hayatını tümünü oluşturan ve geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmayı sağlayan aynı zamanda da toplumları inceleyen birden çok disiplinden oluşmaktadır.

 Sosyal Bilimler Nedir? Hangi Konularla İlgilenir?

 Sosyal bilimler insana hayatını inceleyen disiplinler bütünüdür. Birçok bilimin bir araya gelerek sistemli şekilde oluşturulmasıyla sosyal bilimler elde edilmektedir.

 Sosyal bilimler temelinde insanı ele alan ve insanın oluşturduğu aile, toplum ve toplulukların yaşayışlarını karşılaştırmak yaşam standartlarını ortaya çıkarmak ve genel geçer bilgiler elde ederek toplumların en üst düzeyde gelişimine fırsat sunmaktadır.

 Sosyal bilimler konuları arasında yer alana disiplinler tarih, coğrafya, sosyoloji, antrpoloji, psikoloji, iktisat gibi sosyo ekonomik ve sosyo kültürel bilimleri konu edinmektedir.

 Sosyal bilimler başlığı altında incelenen bilim dalları şunlardır; tarih, sanat tarihi, arkeoloji, bilim tarihi, nümizmatik, paleografi, jeneoloji, kronoloji, filoloji, etnograftya

 İktisadi ve idari bilimler başlığı altında ise siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, işletme ve ekonomi yer almaktadır.

 Beşeri ve ekonomik sosyal, siyasi ve kültürel konular başlığı altında incelenen bilim dalları ise fonotik, sentaks, fonoloji, morfoloji, pragmatik, hukuk, psikoloji, sosyoloji, antrpoloji, teoloji, iletişim bilimleri, eğitim bilimleri, sosyal hizmet, kriminoloji, etnoloji, müzikoloji disiplinleri yer almaktadır.

 Sosyal Bilimler Çalışmaları ve Örnekleri

 Sosyal bilimler çalışmaları disiplinler arası oluşturulan bilgileri kapsadığı gibi herhangi bir konu üzerinde de yapılan araştırmaları kapsamaktadır. Sosyal bilimler çalışmalarının örnekleri arasında tarihi çağlarda yer alan kalıntılardan elde edilen bilgilerin güncellenmesi örnek olabilirken bu güncellemenin yapılabilmesi için ise antropoloji, tarih ve diğer disiplinlerden yararlanmak gerekmektedir.

 Sosyal bilimler çalışmaları amacına uygun olarak belirlenen yöntemlerle yapılan çalışmalardır.

 Sanata destek vermek amacıyla yapılan sanatçıları ve eserleri ortaya koymak ve tanıtmak da sanatsal gelişim amaçlayan sosyal çalışmalar kapsamında örnekler arasındadır. Sosyal çalışmalara diğer bir örnek ise Atatürk'ü bir toplumu kalkındırmak ve gelişimini sağlamak amacıyla yaptığı alfabeyi değiştirmek, kadınlara sosyal haklar vermek ve yapılan tüm inkılapları göstermek mümkündür.

 ​​​Sosyal alanda yapılan sosyal çevre gelişimine destek olmak için yapılan projeler de örneğin çevrenin ağaçlandırılması çevrenin korunmasına önem verilmesi amacıyla yapılan çalışmalara örnek olmaktadır.

 ​​​​Ekonomik alanda yapılan sosyal çalışmalar ise akademik olarak belirli bilimlerden destek alarak ticaretin gelişmesi ve toplumun ekonomik düzeyini arttırmaya yönelik yapılan çalışmalara örnek verilebilmektedir.

 Sosyal çalışmalarda siyaset biliminden yararlanarak yapılan çalışmalar ise siyasetin daha iyi nasıl hizmet odaklı işleyişi sağlanabilir ve ülkelerde demokrasi en üst düzeyde nasıl yaşatılır konularında yapılan örnek çalışmaları kapsamaktadır. Örneğin halkın tercihlerinin ne yönde olduğunu tahmin edebilmek için yapılan seçim araştırmaları ve anketler de sosyal çalışmalar arasında araştırma çalışmaları kapsamında yer almaktadır.

 Sosyal çalışmalara örnek olarak toplumlar arasında suç ve suçu engellemek için ve yaşam standartlarını yükseltmek için yapılan çalışmalar ve organizasyonlar da sosyal çalışmalara örnek verilebilmektedir.

 Sosyal çalışmalar her alanda var olan çalışmaları içine aldığı gibi akademik çalışmalar ve araştırma geliştirme faaliyetlerini de içinde barındırmaktadır. Sosyal deneyler ve sosyal amaçlı üretilen fikirler insanı ve toplumu ele alan tüm konularda yapılan gelişmeler sosyal çalışmalara konu olmaktadır.

False