Sonu el ile biten kelimeler listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli el ile biten kelimeler

Sonu el ile biten kelimeler listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli el ile biten kelimeler

El, bilek, avuç ve parmaklardan oluşan uzuvdur. Mecazen el kelimesi, yabancı ve bilinmeyen anlamında da kullanılır. Bu sözcüğün içinde yer aldığı bazı kalıp ifadeler ve tamlamalar şunlardır: 1- El Aman 2- Eloğlu 3- El Alem. El ile biten kelimeleri anlamları ile birlikte derledik.

Haberin Devamı

El ile biten 10 harfli kelimeler şunlardır:

 1- Beynelmilel

 2- Potansiyel

 3- Darbımesel

 4- Bakteriyel

 5- Geleneksel

 Sonu El ile Biten Kelimeler Listesi

 3 Harfli El ile Biten Kelimeler

 1- Bel - Vücudun orta kısmı

 2- Yel - Rüzgar

 3- Çel - Çelmek fiilinin kökü

 4- Gel - Bir yere çağırmak

 5- Kel - Saçı olmayan

 6- Mel - Bal

 7- Sel - Su taşkını

 8- Tel - Demir ve çelik gibi madenlerin inceltilmiş hali

 9- Zel - Arap alfabesinde bir harf

 4 Harfli El ile Biten Kelimeler

 1- İzel - İnsanların hafızasında iz bırakan, sık sık hatırlanan

 2- Emel - Gaye, erek, amaç

 3- Amel - İş, eylem, davranış

 4- Ecel - Kişinin ölüm vakti

 5- Acel - Çok aceleci ve telaşlı olan kimse

 6- Adel - Adaletli ve hakkaniyeti

 7- Ezel - Başlangıcı ve sonu olmayan, tüm zamanı kapsayan

 8- Otel - Konaklama merkezi

Haberin Devamı

 9- İçel - Akdeniz bölgesinde yer alan bir şehir

 10- Asel - Eğri büğrü

 5 Harfli El İle Biten Kelimeler

 1- Halel - Kusur, hata, kötülük

 2- Tümel - Bir şeyin tamamı, tümü

 3- Tikel - Biricik, tek

 4- Kesel - Miskinlik hali, tembellik

 5- Eyfel - Paris'teki ünlü kulenin adı

 6- Esfel - En sefil, aşağılık ve adi olan

 7- Temel - Bir yapının ya da oluşumun ana unsuru

 8- Biyel - Makinelerde bulunan ve motorun çalışmasını sağlayan çubuk

 9- Mesel - Dini hikaye, kıssa

 10- Motel - Otelden daha küçük olan konaklama merkezi

 11- Hotel - Bazı yerlerde otel kelimesinin yerine kullanılan sözcük

 12- Cemel - Deve

 13- Ekmel - Tam, noksansız

 14- Hamel - Kuzu

 15- Rimel - Kirpiklere sürülen makyaj malzemesi

 16- Hiyel - Hile kelimesinin çoğulu

 17- Badel - Sonra

 18- Bedel - Karşılık

 19- Cedel - Tartışma, münakaşa

 20- Etvel - Çok uzun

 21- Echel - Bilgisiz, cahil

 22- Gazel - Beyitlerden oluşan bir nazım birimi

 

 6 Harfli El ile Biten Kelimeler

 

 1- Kümmel - Kamil kelimesinin çoğulu

 2- Tembel - Uyuşuk, miskin

 3- Maktel - Birinin öldürüldüğü, katledildiği yer

 4- Beynel - Ara, orta

 5- Zeynel - Süslenmiş, alımlı

 6- Mühmel - İhmal edilen

 7- Mahmel - Yüklük

 8- Mürsel - Gönderilen, haberci

 9- Parsel - Arazi

 10- Anofel - Sivrisinek

 11- Mahfel - Toplanma yeri

Haberin Devamı

 12- Cetvel - Çizimde kullanılan araç

 13- Cinsel - Cinsellikle ilgili olan

 14- Tinsel - Ruhsal

 15- Tensel - Bedenle ilgili

 

 7 Harfli El ile Biten Kelimeler

 

 Müessel - Devam eden, daima.

 

 

 8 Harfli El ile Biten Kelimeler

 

 1- Mükemmel - Kusursuz, harika

 2- Muhtemel - Gerçekleşmesi neredeyse kesin olan, ihtimal dahilinde

 3- Bitkisel - Bitkilere özgü olan

 4- Sezgisel - Sezgilere dayanan bilgi

 5- Filmesel - Örneğin

 6- Mümessel - Temsil edilen

 7- Muhayyel - Hayal edilen, zihinde tasarlanan

 8- Fikirsel - Bilgi

 9- Dairesel - Şekli daire gibi yuvarlak olan

 

 9 Harfli El ile Biten Kelimeler

 

 Aksülamel - Tepki